Jak wyłączyć lub skasować konto użytkownika?

W sekcji menu: Użytkownicy możesz tworzyć dodatkowe konta użytkowników z dostępem do Panelu klienta home.pl. Konta użytkowników mogą posiadać uprawnienia administratora lub zwykłego użytkownika. Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą wyłączać/włączać oraz kasować konta innych użytkowników.

Administrator konta może wyłączać i kasować konta innych użytkowników, za wyjątkiem swojego własnego. Konto administratora jest pierwszym i domyślnym kontem niezbędnym do zalogowania się w panelu klienta. Jeśli zalogowałeś się jako użytkownik, ale nie administrator, nie będziesz miał możliwości edycji w/w parametrów.
Pamiętaj, że wyłączone konto użytkownika będziesz mógł później ponownie aktywować, natomiast skasowanie konta użytkownika jest bezpowrotne. Oznacza to, że po usunięciu użytkownika, nie będzie możliwe późniejsze przywrócenie tego konta. W takiej sytuacji wymagane będzie ponowne utworzenie konta użytkownika w Panelu klienta home.pl.

Operacja wyłączenia użytkownika może zostać później cofnięta poprzez ponowne włączenie konta użytkownika, natomiast operacji skasowania konta użytkownika jest bezpowrotna.

Jak przejść do wyłączania/włączania lub kasowania kont użytkowników?

 1. Zaloguj się w Panelu klienta home.pl
 2. Przejdź opcji menu: Użytkownicy, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta home.pl - Przejdź do sekcji menu Użytkownicy
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista dotychczasowo utworzonych użytkowników. Kliknij nazwę użytkownika lub przycisk: Opcje przy wybranym użytkowniku.
  Panel klienta home.pl - Użytkownicy - Kliknij nazwę użytkownika lub przycisk Opcje przy wybranym użytkowniku
 4. Jeśli kliknąłeś nazwę użytkownika, na ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie informacji o wybranym użytkowniku.
 5. Kliknij przycisk:
  • Wyłącz – kliknij ten przycisk, aby wyłączyć konto użytkownika. Funkcja ta jest stosowana w celu tymczasowego wyłączenia konta użytkownika. Będziesz mógł w późniejszym czasie ponownie aktywować (włączyć) konto takiego użytkownika.
  • Skasuj – kliknij ten przycisk, aby bezpowrotnie skasować konto użytkownika. Funkcja ta jest stosowana w celu całkowitego usunięcia konta wybranego użytkownika. Nie będziesz mógł cofnąć tej operacji!

 

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie