Do czego służy sekcja Użytkownicy w Panelu klienta?

Sekcja Użytkownicy w Panelu klienta odpowiada za możliwość zarządzania użytkownikami i administratorami Panelu. Ich rola sprowadza się wyłącznie do możliwości uzyskania do całego Panelu lub zarządzania przypisaną im licencją, np. Office 365.

Dodanie nowego użytkownika do Panelu klienta pozwala na wykonanie dwóch czynności, przyznanie mu praw administratora konta lub jego użytkownika co pozwoli na zarządzanie usługami, ich konfigurację. Drugą z nich jest przyznanie dostępu do wykupionych usług licencyjnych, np. licencji użytkownika Office 365. Możesz połączyć obie role zaznaczając odpowiednie pola w ustawieniach konta.

Po utworzeniu użytkownika, może on zalogować się do Panelu klienta. W zależności od przyznanej roli odnajdzie w nim informację o przypisanej licencji lub dostęp do poszczególnych usług. Rola użytkownika nie pozwala jednak na przypisanie mu możliwości zarządzania tylko wybranymi usługami. Pamiętaj jednak, że w sekcji Konto > Rejestr zdarzeń odnajdziesz historię wszystkich zmian ustawień, jakie poszczególni użytkownicy wprowadzili na usługach.

W sekcji Użytkownicy możesz dodawać i zarządzać użytkownikami oraz ich rolą w Panelu klienta

Każdemu użytkownikowi Panelu klienta możesz w każdej chwili zmienić hasło dostępni, przelogować się na jego konto lub edytować ustawienia. Jeśli z jakiś powodów chcesz ograniczyć mu aktywność, możesz po prostu wyłączyć konto lub całkowicie je usunąć.

W opcjach użytkownika znajdziesz dostęp do najważniejszych ustawień konta

 

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie