Konfiguracja programu pocztowego – Windows Mail

Poniżej znajdziesz krótką pomoc w konfiguracji programu do obsługi poczty Windows Mail.

SPIS TREŚCI

Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, który jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Jego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Oznacza to, że wiadomość e-mail pobierana z serwera nie jest automatycznie z niego usuwana. Wiadomość e-mail jest usuwana z serwera w momencie, gdy użytkownik sam ją skasuje w programie pocztowym.

IMAP w ten sposób ułatwia korzystanie wielu osobom z jednej skrzynki e-mail, a także zapewnia wygodę w obsłudze poczty e-mail niezależnie od miejsca pobytu. Korzystając z protokołu IMAP zyskujesz możliwość dostępu do całej otrzymanej oraz wysłanej korespondencji e-mail. Przeczytaj, dlaczego protokół IMAP jest sugerowany.

WAŻNE!
Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem home.pl. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie, to pamiętaj, aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

Instrukcja konfiguracji dla Windows Mail

W poniższej instrukcji konfiguracji przyjmiemy, że skrzynka e-mail należy do Jana Kowalskiego.

 1. Uruchom program Windows Mail.
 2. Z górnego menu kliknij pozycję Narzędzia (Tools), a następnie Konta… (Accounts…).

  Windows Mail - Narzędzia - Wybierz opcje Konta

 3. W wyświetlonym oknie Konta internetowe kliknij przycisk Dodaj (Add).

  Windows Mail - Narzędzia - Konta - Konta internetowe - Kliknij przycisk Dodaj

 4. W oknie Wybierz typ konta wybierz pozycję Konto e-mail i kliknij przycisk Dalej.

  Windows Mail - Narzędzia - Konta - Konta internetowe - Dodaj - Wybierz pozycję Konto e-mail

 5. Po wyświetleniu następnego okna w polu Nazwa wyświetlana wpisz swoje imię i nazwisko, które będzie umieszczane w nagłówkach każdej wysłanej wiadomości e-mail. Następnie kliknij przycisk Dalej.

  Windows Mail - Narzędzia - Konta - Konta internetowe - Dodaj - Wpisz swoje imię i nazwisko, które będzie umieszczane w nagłówkach wiadomości

 6. W polu Adres e-mail wpisz pełny adres e-mail, który chcesz skonfigurować. Kliknij przycisk Dalej.
  WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat błędu typu „We don’t relay mail„. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.

  Windows Mail - Narzędzia - Konta - Konta internetowe - Dodaj - W polu Adres e-mail wpisz pełny adres e-mail

 7. W wyświetlonym oknie Konfigurowanie serwerów poczty e-mail zdefiniuj serwery poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP) i wychodzącej (SMTP). Następnie w polu Typ serwera poczty przychodzącej wybierz typ serwera (sugerowany wybór to IMAP). Po wpisaniu wszystkich danych kliknij przycisk Dalej. Przykładowe adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej:
  • kowalski.home.pl – zamiast nazwy „kowalski” podaj identyfikator (nazwę) Twojego serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail,
  • mojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę „mojadomena.pl” przypisaną do serwera w home.pl, to możesz skorzystać również z takiego adresu,
  • post.pl – jeśli posiadasz usługę Prywatny e-mail w domenie „post.pl”.
  WAŻNE! Pamiętaj, że opcja Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania musi być aktywna!

  Windows Mail - Narzędzia - Konta - Konta internetowe - Dodaj - Zdefiniuj serwery poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP) i wychodzącej (SMTP)

 8. W wyświetlonym oknie Logowanie poczty internetowej zdefiniuj nazwę użytkownika oraz hasło do skrzynki e-mail. Jako nazwę użytkownika podaj pełen adres e-mail, np. „kowalski@mojadomena.pl”. Następnie podaj hasło do skrzynki e-mail i kliknij przycisk Dalej.

  WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzony adres e-mail musi być taki sam jak nazwa użytkownika! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e-mail otrzymasz komunikat o błędzie typu „We don’t relay mail„. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.

  Windows Mail - Narzędzia - Konta - Konta internetowe - Dodaj - Zdefiniuj nazwę użytkownika oraz hasło do skrzynki e-mail

 9. Nowe konto pocztowe w programie Windows Mail zostanie utworzone. Aby dokończyć konfigurację, zaznacz utworzone konto i kliknij przycisk Właściwości. Na kolejnym ekranie będziesz mógł zmienić np. numery portów serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.

  Windows Mail - Narzędzia - Konta - Konta internetowe - Zaznacz utworzone konto i kliknij przycisk Właściwości

 10. Przejdź do zakładki Zaawansowane. W polu Poczta wychodząca (SMTP) wpisz numer portu 587. Następnie kliknij przycisk OK.

  Windows Mail - Narzędzia - Konta - Konta internetowe - Właściwości - Zaawansowane - W polu Poczta wychodząca (SMTP) wpisz numer portu 587

 11. Teraz możesz rozpocząć bezpieczne korzystanie z poczty e-mail.
  WAŻNE! Jeśli połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3), program Windows Mail nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów po zakończonej konfiguracji programu do obsługi poczty?

 1. Uruchom program Windows Mail.
 2. W górnym menu wybierz zakładkę Narzędzia, następnie kliknij pozycję Konta….

  Windows Mail - Narzędzia - Wybierz opcje Konta

 3. Zaznacz skrzynkę e-mail, dla której numery portów mają zostać zmienione i kliknij przycisk Właściwości.

  Windows Mail - Narzędzia - Konta - Konta internetowe - Zaznacz konto i kliknij przycisk Właściwości

 4. Przejdź do zakładki Zaawansowane, aby zmienić numery portów.

Jak skonfigurować połączenie szyfrowane (SSL)?

Po włączeniu szyfrowanego połączenia SSL transmisja danych podczas połączenia z serwerem pocztowym będzie zaszyfrowana! Twoja poczta e-mail będzie bezpieczna podczas odbierania oraz wysyłki wiadomości e-mail.

 

W celu włączenia szyfrowanego połączenia SSL zaznacz odpowiednią opcję w obu polach „Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)” oraz zmień numery portów na odpowiednie.
Usługa bez SSL z SSL
IMAP 143 993
POP3 110 995
SMTP 587 465

Windows Mail - Narzędzia - Konta - Konta internetowe - Właściwości - Zaawansowane - Włącz opcję szyfrowanego połączenia SSL

 

WAŻNE! Pamiętaj, że standardowo możesz korzystać z darmowego certyfikatu SSL dla Twojego serwera. W tym wypadku jako adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej należy wpisać: „kowalski.home.pl”, gdzie „kowalski” to identyfikator (nazwa) Twojego serwera w home.pl. W przypadku, jeśli chcesz korzystać z połączenia szyfrowanego dla innej domeny (np. „twojadomena.pl”), to wymagane jest posiadanie zarejestrowanego certyfikatu SSL dla danej domeny. Darmowy certyfikat SSL jest dodawany również do usługi Prywatny e-mail (np. „post.pl”, „world.pl”, „hot.pl”).
Jeśli skonfigurowany program pocztowy, zgłasza problem z działaniem certyfikatu SSL, sprawdź ponownie ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz połączenia szyfrowanego SSL. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o problemach z certyfikatem SSL w programach do obsługi poczty.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.