Słowo kluczowe: rabat indywidualny

Jak zmienić indywidualny rabat kilku klientom?

Zaloguj się do Twojego Panelu eSklep. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. Przejdź do opcji menu MARKETING > RABATY > RABATY INDYWIDUALNE. Zaznacz opcję  przy klientach, którym chcesz zmienić rabat. Z pola Akcje (nad listą klientów) wybierz opcję Zmień rabat zaznaczonych. W polu, które pojawiło się obok, wpisz nowy rabat dla klientów. Kliknij przycisk […]

Jak usunąć klientowi indywidualny rabat?

Zaloguj się do Twojego Panelu eSklep. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. Przejdź do opcji menu MARKETING > RABATY > RABATY INDYWIDUALNE. Kliknij opcję Usuń w kolumnie Akcje przy kliencie, któremu chcesz usunąć rabat. Więcej rozwiązań Jak zapobiec porzucaniu koszyka przez klientów? Do czego służy opcja „Marketing” – „Rabaty”? Jak przyznać indywidualny rabat klientowi? […]

Jak zmienić klientowi indywidualny rabat?

Zaloguj się do Twojego Panelu eSklep. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. Przejdź do opcji menu MARKETING –> RABATY –> RABATY INDYWIDUALNE. Kliknij opcję Edytuj, która znajduje się w kolumnie Akcje przy kliencie, dla którego chcesz zmienić indywidualny rabat. W polu Wartość zniżki zmień rabat przypisany do wybranego klienta. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać […]

Jak przyznać indywidualny rabat klientowi?

Zaloguj się do Twojego Panelu eSklep. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. Przejdź do opcji menu KLIENCI > KLIENCI. Kliknij opcję Edytuj w kolumnie Akcje, znajdującej się przy kliencie, któremu chcesz przyznać indywidualny rabat. W polu Rabat indywidualny wpisz rabat, jaki chcesz udzielić wybranemu klientowi oraz kliknij przycisk Zapisz. Więcej rozwiązań Jak dodać zamówienie […]