Wybieranie i odzyskiwanie baz danych SQL w Acronis Backup

Instrukcje krok po kroku jak korzystać z Acronis Backup znajdziesz pod tym adresem.

Kopia zapasowa bazy danych SQL zawiera pliki bazy danych (.mdf, .ndf), pliki dziennika (.ldf) i inne powiązane pliki. Kopia zapasowa tych plików jest tworzona przy użyciu usługi zapisywania programu SQL Server. Usługa ta musi być uruchomiona, gdy Usługa kopiowania woluminów w tle (VSS) zażąda utworzenia kopii zapasowej lub odzyskania.

Usługa kopii zapasowych umożliwia odzyskiwanie baz danych SQL do instancji programu SQL Server pod warunkiem, że na komputerze z tą instancją jest zainstalowany agent dla SQL. Trzeba będzie podać poświadczenia konta należącego do grupy Operatorzy kopii zapasowych lub Administratorzy na danym komputerze oraz do roli administrator systemu w instancji docelowej.

Można też odzyskać bazy danych jako pliki. Może się to przydać w przypadku, gdy trzeba odzyskać bazy danych na komputer, na którym nie jest zainstalowany agent dla SQL, lub gdy trzeba wyodrębnić dane w celu ich wydobycia, inspekcji lub dalszego przetworzenia przy użyciu narzędzi innych producentów.

Wybór baz danych SQL

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego usługi Acronis Backup.

  • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o logowaniu do panelu administracyjnego usługi Acronis Backup
 2. Po lewej stronie kliknij Microsoft SQL, a następnie nazwę komputera z zainstalowanym agentem SQL.
  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o instalacji agenta kopii zapasowej Acronis Backup.

  Acronis Backup - Microsoft SQL - Wybierz nazwę komputera

 3. Przejdź do danych, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej. Kliknij dwukrotnie nazwę komputera, aby wyświetlić znajdujące się na nim instancje programu SQL Server. Kliknij wybraną instancję, aby wyświetlić zawarte w niej bazy danych.
 4. Przejdź do danych, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej. Możesz wybrać całe instancje lub wybrane bazy danych.
  • W przypadku wybrania całych instancji programu SQL Server w kopii zapasowej uwzględniane będą wszystkie bieżące bazy danych oraz wszystkie bazy danych, które zostaną w przyszłości dodane do wybranej instancji.
  • W przypadku bezpośredniego wybrania bazy danych w kopii zapasowej będą uwzględniane tylko wybrane bazy danych.
 5. Po prawej stronie ekranu wyświetlony zostanie dodatkowy panel konfiguracji. Odszukaj i kliknij opcję Kopia zapasowa i postępuj zgodnie z instrukcjami w panelu. Jeśli pojawi się monit, podaj poświadczenia umożliwiające dostęp do danych programu SQL Server. Konto musi należeć do grupy Operatorzy kopii zapasowych lub Administratorzy na danym komputerze oraz do roli administrator systemu w każdej instancji uwzględnianej w kopii zapasowej.
 6. Przejdź do kolejnego kroku tworzenia planu kopii zapasowej.
  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak utworzyć nowy plan tworzenia kopii zapasowej.

Odzyskiwanie baz danych SQL

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego usługi Acronis backup.

  • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o logowaniu do panelu administracyjnego usługi Acronis Backup.
 2. Po lewej stronie ekranu kliknij Microsoft SQL, a następnie nazwę komputera, który pierwotnie zawierał dane do odzyskania.
 3. Po prawej stronie ekranu kliknij Odzyskiwanie. Wybierz punkt odzyskiwania. Punkty odzyskiwania są filtrowane na podstawie lokalizacji.
 4. Kliknij Odzyskaj bazę danych.
 5. Wybierz dane, które chcesz odzyskać. Kliknij dwukrotnie wybraną instancję, aby wyświetlić zawarte w niej bazy danych.
 6. Jeśli chcesz odzyskać bazy danych jako pliki, kliknij Odzyskaj jako pliki, wybierz folder lokalny lub sieciowy, w którym mają zostać zapisane pliki, a następnie kliknij Odzyskaj. W przeciwnym razie pomiń ten krok.
 7. Kliknij Odzyskaj.

Domyślnie program odzyska bazy danych do pierwotnej lokalizacji. Jeśli pierwotna baza danych nie istnieje, zostanie odtworzona. Możesz wybrać inny komputer lub inną instancję programu SQL, gdzie mają zostać odzyskane bazy danych.

Aby odzyskać bazę danych jako inną bazę danych w tej samej instancji:

 1. Kliknij nazwę bazy danych.
 2. W polu Odzyskaj do wybierz Nowa baza danych.
 3. Określ nazwę nowej bazy danych.
 4. Określ ścieżkę nowej bazy danych oraz ścieżkę dziennika. Określony tutaj folder nie może zawierać pierwotnej bazy danych ani plików dziennika.

[Opcjonalnie] Aby zmienić stan bazy danych po odzyskaniu, kliknij nazwę tej bazy i wybierz jeden z następujących stanów:

 • Gotowe do użycia (PRZYWRACANIE Z ODZYSKIWANIEM) (domyślny)
  Po zakończeniu odzyskiwania, baza danych będzie gotowa do użycia. Użytkownicy będą mieli do niej pełny dostęp. Program cofnie wszystkie niezatwierdzone transakcje odzyskanej bazy danych zapisane w dziennikach transakcji. Odzyskanie dodatkowych dzienników transakcji z macierzystych kopii zapasowych programu Microsoft SQL będzie niemożliwe.
 • Niegotowa do użycia (PRZYWRACANIE BEZ ODZYSKIWANIA)
  Po zakończeniu odzyskiwania, baza danych nie będzie gotowa do użycia. Użytkownicy nie będą mieli do niej dostępu. Program zachowa wszystkie niezatwierdzone transakcje odzyskanej bazy danych. Będzie możliwe odzyskanie dodatkowych dzienników transakcji z macierzystych kopii zapasowych programu Microsoft SQL, a tym samym osiągnięcie odpowiedniego punktu odzyskiwania.
 • Tylko do odczytu (PRZYWRACANIE W TRYBIE GOTOWOŚCI)
  Po zakończeniu odzyskiwania, użytkownicy będą mieli dostęp do bazy danych w formie tylko do odczytu. Program cofnie wszystkie niezatwierdzone transakcje. Zapisze jednak czynności cofania w tymczasowym pliku rezerwowym, aby było możliwe przywrócenie stanu sprzed odzyskania. Opcja „Tylko do odczytu” (przywracanie w trybe gotowości) używana jest głównie w celu wykrycia punktu w czasie, w którym wystąpił błąd programu SQL Server.

Aby zakończyć wykonywanie operacji, kliknij Odzyskaj. Jeśli jako miejsce docelowe zostały wybrane pierwotne bazy danych, potwierdź zastąpienie tych baz ich wersjami z kopii zapasowej. Postęp odzyskiwania jest widoczny w kolumnie Status komputera.

Odzyskiwanie systemowych baz danych

Program odzyska wszystkie systemowe bazy danych instancji jednocześnie. Podczas odzyskiwania systemowych baz danych oprogramowanie automatycznie uruchamia ponownie instancję docelowo w trybie jednego użytkownika. Po zakończeniu odzyskiwania, program uruchamia ponownie instancję i odzyskuje pozostałe bazy danych (jeśli takie występują).

Pozostałe czynniki, które należy uwzględnić podczas odzyskiwania systemowych baz danych:

 • Systemowe bazy danych można odzyskać tylko do instancji o takiej samej wersji jak pierwotna instancja.
 • Systemowe bazy danych zawsze są odzyskiwane w stanie gotowe do użycia.

Odzyskiwanie bazy danych master

Systemowe bazy danych obejmują także bazę danych master. W bazie danych master rejestrowane są informacje na temat wszystkich baz danych w danej instancji. Dlatego baza danych master w kopii zapasowej zawiera informacje na temat baz danych istniejących w instancji w momencie utworzenia kopii zapasowej. Po odzyskaniu bazy danych master konieczne może być wykonanie następujących czynności:

 • Bazy danych, które pojawiły się w instancji po utworzeniu kopii zapasowej, nie są dla tej instancji widoczne. Aby umożliwić używanie tych baz danych, dołącz je do instancji ręcznie przy użyciu programu SQL Server Management Studio.
 • Bazy danych usunięte po utworzeniu kopii zapasowej są wyświetlane w instancji jako bazy w trybie offline. Usuń je przy użyciu programu SQL Server Management Studio.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Kopia zapasowa danych bez limitu urządzeń

Chroń to, co najcenniejsze. Zabezpiecz firmowe lub prywatne dane z komputerów, telefonów, tabletów i serwerów.