Filtry plików w Acronis Backup – jak korzystać?


Instrukcje krok po kroku jak korzystać z Acronis Backup znajdziesz pod tym adresem.

Podczas tworzenia nowego planu kopii zapasowej możesz uwzględnić wiele elementów, które będą brane pod uwagę podczas tworzenia kopii zapasowej. Możesz tym sposobem ustalić jakie pliki mają być zabezpieczane kopią zapasową.

Możesz bezpośrednio wybrać jakie pliki/foldery/dyski będą objęte kopią zapasową lub utworzyć specjalne reguły zasad opisujące które pliki będą objęte kopią zapasową lub skorzystać z ustawień filtrów plików, które określą jakie pliki mają zostać objęte kopią zapasową, a co nie.

Filtry plików umożliwiają określenie, które pliki i foldery mają zostać pominięte w procesie tworzenia kopii zapasowej. Tworząc kryteria w filtrach plików, wskazujemy pliki które mają zostać uwzględnione lub pominięte. W ten sposób możemy podejść do filtracji plików i folderów od dwóch stron, czyli pozbywając się zbędnych zasobów lub filtrując tylko te elementy, które mają być zabezpieczone kopią zapasową.

Filtry plików dostępne są zarówno w przypadku tworzenia kopii zapasowych na poziomie dysku jak i na poziomie plików.

W usłudze Acronis Backup możesz skorzystać z dwóch opcji filtrowania plików:

 • uwzględnij w kopii zapasowej pliki spełniające poniższe kryteria, np. jeśli podczas tworzenia kopii zapasowej w kryteriach filtrów zostanie określony plik C:/plik.exe, to tylko ten plik zostanie uwzględniony w kopii zapasowej,
 • nie twórz kopii zapasowej plików spełniających poniższe kryteria, np. jeśli podczas tworzenia kopii zapasowej w kryteriach filtrów zostanie określony plik C:/plik.exe, to tylko ten plik zostanie pominięty w kopii zapasowej.

Wskazane powyżej dwie opcje mogą być stosowane równolegle w tym samym planie. W przypadku wprowadzenia dwóch tych samych zasad w filtrach, większą wagę ma zawartość pola opisującego filtry nie tworzenia kopii zapasowej. Oznacza to, że wpisując C:/plik.exe w oba pola filtrów, plik ten zostanie pominięty.

Jak włączyć filtr plików w planie tworzenia kopii zapasowej?

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego usługi Acronis Backup.

  • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o logowaniu do panelu administracyjnego usługi Acronis Backup
 2. Po lewej stronie ekranu kliknij nazwę użytkownika, a następnie nazwę komputera, który jest skonfigurowany do wykonywania na nim kopii zapasowych.
  Acronis Backup - Nazwa użytkownika - Kliknij na nazwę komputera
 3. Po prawej stronie ekranu wyświetlony zostanie dodatkowy panel konfiguracji. Odszukaj i kliknij opcję Kopia zapasowa, a następnie Dodaj plan tworzenia kopii zapasowej.
  Acronis Backup - Nazwa użytkownika - Nazwa komputera - Kopia zapasowa - Kliknij przycisk Dodaj plan tworzenia kopii zapasowych
 4. W nowym widoku kliknij ikonę koła zębatego: Opcje tworzenia kopii zapasowej.
  Acronis Backup - Nazwa użytkownika - Nazwa komputera - Kopia zapasowa - Dodaj plan tworzenia kopii zapasowych - Wybierz Opcje tworzenia kopii zapasowych
 5. W kolejnym oknie, wybierz Filtry plików i skorzystaj z dostępnych ustawień.
  Acronis Backup - Nazwa użytkownika - Nazwa komputera - Kopia zapasowa - Dodaj plan tworzenia kopii zapasowych - Opcje tworzenia kopii zapasowych - Wybierz Filtry plików i skorzystaj z dostępnych ustawień

 

Kryteria filtrów plików

Przykładowe kryteria do zastosowania:

 • Pełna ścieżka: określ pełną ścieżkę pliku lub folderu, zaczynając od litery dysku (w przypadku tworzenia kopii zapasowej danych w systemie Windows) lub katalogu głównego (w przypadku tworzenia kopii zapasowej danych w systemie Linux lub OS X).
  Zarówno w systemach Windows, Linux oraz OS X – w ścieżce pliku lub folderu można używać ukośnika:
  C:/Temp/Plik.tmp

  W systemie Windows można też używać tradycyjnego ukośnika odwrotnego:

  C:\Temp\Plik.tmp
 • Nazwa: określ nazwę pliku lub folderu, np. Dokument.txt. W takiej sytuacji do realizacji kopii zapasowej zostaną wybrane wszystkie pliki i foldery o takiej samej nazwie.

 

Uwagi dodatkowe:

 • W kryteriach dodawanych do filtrów plików nie jest uwzględniana wielkość liter. Przykładowo, w przypadku określenia ścieżki C:\Temp zostaną też wybrane ścieżki zbudowane z innej wielkości znaków: C:\TEMP, C:\temp itd.
 • W kryterium można używać symboli wieloznacznych (* i ?). Można ich używać zarówno w pełnej ścieżce, jak i w nazwie pliku lub folderu.
 • Znak gwiazdki (*) zastępuje zero lub więcej znaków w nazwie pliku. Przykładowo, wpisanie do filtra polecenia: Dok*.txt uwzględni podczas tworzenia kopii zapasowej takie pliki jak: Dok.txt oraz Dokument.txt.
 • Znak zapytania (?) zastępuje dokładnie jeden znak w nazwie pliku. Przykładowo, wpisanie do filtra polecenia: Dok?.txt spowoduje uwzględnienie podczas tworzenia kopii zapasowej takich plików jak: Dok1.txt i Doki.txt, ale nie obejmie plików: Dok.txt ani Dok11.txt.

 

Wyklucz pliki i foldery ukryte: zaznacz to pole wyboru, aby pominąć pliki i foldery z atrybutem Ukryty (w przypadku systemów plików obsługiwanych w systemie Windows) lub takie, których nazwa rozpoczyna się od kropki (.) (w przypadku systemów plików w systemie Linux, takich jak Ext2 i Ext3). Jeśli folder jest ukryty, program wykluczy całą jego zawartość podczas tworzenia kopii zapasowej (w tym również pliki, które nie są ukryte).

Wyklucz pliki i foldery systemowe: opcja ta ma zastosowanie tylko w przypadku systemów plików, które są obsługiwane przez system Windows. Zaznacz to pole wyboru, aby pominąć pliki i foldery z atrybutem Systemowy. Jeśli folder ma atrybut Systemowy, program wykluczy całą jego zawartość podczas tworzenia kopii zapasowej (łącznie z plikami bez atrybutu Systemowy).

Atrybuty pliku lub folderu można sprawdzić we właściwościach pliku/folderu lub przy użyciu polecenia attrib.

Kopia zapasowa danych bez limitu urządzeń

Chroń to, co najcenniejsze. Zabezpiecz firmowe lub prywatne dane z komputerów, telefonów, tabletów i serwerów.


Bezpieczny hosting dla Twojej strony WWW

Przygotowaliśmy miejsce, w którym Twoja strona WWW i poczta e-mail będą się czuły komfortowo.


Odbierz 25 zł do wydania na empik.com

Polecaj usługi home.pl i zdobywaj za każde polecenie kupon o wartości 25zł do wydania na empik.com

Zdobądź swój kupon na 25zł Sprawdź jak

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie