Jak dodać nowy plan tworzenia kopii zapasowych dysku/folderów/plików?

Instrukcje krok po kroku jak rozpocząć korzystanie z usługi Acronis Backup znajdziesz pod tym adresem.

Podczas tworzenia planu automatycznych kopii zapasowych możesz określić zachowanie oprogramowania w przypadku wybranych poszczególnych plików, folderów, a także całego dysku.

Plan kopii zapasowej umożliwia wskazanie tzw. wykluczeń, czyli elementów, które zostaną pominięte podczas wykonywania kopii zapasowej. Jest to szczególnie przydatne, kiedy dany zasób, np. dysk komputera, posiada zapisane zarówno newralgiczne dane, które chcesz zabezpieczyć, jak i takie, które nie wymagają regularnej kopii bezpieczeństwa, np. dokumenty osobiste czy notatki.

Kopie zapasowe mogą być przechowywane:

 • W chmurze – na serwerach dostawcy usługi homebackup,
 • W folderze lokalnym – np. w innej lokalizacji na komputerze, który objęty jest kopią zapasową,
 • W folderze sieciowym – w folderze udostępnionym w ramach lokalnej sieci (np. inny komputer).

Ze względu na bezpieczeństwo i funkcjonalność, wybór kopii zapasowej w chmurze, w wielu przypadkach niesie za sobą najwięcej korzyści. Dane przechowywane są poza lokalnymi urządzeniami, dzięki czemu nawet najbardziej poważne zdarzenia losowe  (np. uszkodzenie lub kradzież komputera), nie ograniczają dostępu do zabezpieczonych plików.

Warto wiedzieć też, że dane w chmurze Acronis Backup zabezpieczone są  dodatkowymi narzędziami, które zwiększają bezpieczeństwo danych.

Przykładowo, dane na wszystkich serwerach home.pl podlegają cyklicznej archiwizacji (codziennie w godzinach nocnych). Dostępne są kopie bezpieczeństwa z ostatnich trzech dni. W praktyce oznacza to, że kopiując pliki np. z komputera na serwer FTP, zostaje utworzona kopia bezpieczeństwa Twoich danych, a dodatkowo home.pl tworzy osobne kopie zapasowe wszystkich danych, zapewniając nieprzerwany dostęp do Twoich zasobów.

Jak rozpocząć tworzenie nowego planu

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego usługi homebackup.

  • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o logowaniu do panelu administracyjnego usługi homebackup
 2. Po lewej stronie ekranu kliknij nazwę użytkownika, a następnie nazwę komputera, który jest skonfigurowany do wykonywania na nim kopii zapasowych.
 3. Po prawej stronie ekranu wyświetlony zostanie dodatkowy panel konfiguracji. Odszukaj i kliknij opcję Kopia zapasowa, a następnie Dodaj plan tworzenia kopii zapasowej.
 4. Przejdź 5 kroków konfiguracji nowego planu kopii zapasowej:
 5. Potwierdź wprowadzone ustawienia przyciskiem Zastosuj.
 6. W kolejnym kroku wprowadź nazwę tworzonego planu kopii zapasowej  i zatwierdź zmiany.
 7. Jeśli chcesz, możesz uruchomić plan tworzenia kopii zapasowej od razu po jego utworzeniu, nie czekając na harmonogram. Kliknij Uruchom teraz aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.
 8. Jeśli chcesz anulować wprowadzaną konfigurację, w dowolnym momencie kliknij ikonę X w górnej części dodatkowego panelu konfiguracji.

Krok 1: Kopia zapasowa – pliki, foldery czy cały dysk?

W pierwszym kroku tworzenia planu kopii zapasowej, zostaniesz poproszony o wskazanie zasobu, który będzie podlegał zabezpieczeniu. Możesz wybrać:

 • pliki,
 • katalogi,
 • dysk lokalny,
 • stan systemu.
  dodajplan2

Podczas tworzenia planu, możesz dodać kilka zasobów na raz, np. kilka dysków lub kilka plików i folderów.

Jeśli chcesz dodać do planu kopii zapasowej:

 • lokalizację dysku, kliknij przycisk Dyski/Woluminy, a następnie określ dysk,

 • lokalizację pliku, kliknij opcję Pliki/foldery, a następnie wskaż ścieżkę dostępu do wybranego pliku

 • lokalizację folderu, kliknij opcję Pliki/foldery, a następnie wskaż ścieżkę dostępu do wybranego folderu,

 • stan systemu, kliknij opcję Stan systemu i przejdź do dalszej konfiguracji planu,
 • cały komputer, wybierz opcję Cały komputer i przejdź do dalszej konfiguracji planu.

Podczas tworzenia 1 kroku planu kopii zapasowej, wyżej wymienione ustawienia wskazujesz w polu Elementy uwzględniane w kopii zapasowej. W przypadku wyboru, np. kopii dysków lub plików i folderów, pole rozszerzy się o dodatkowe pole wymagane, w którym wskazujesz konkretne lokalizacje.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o opcjach tworzenia kopii zapasowej, np. wykluczeniach i filtrach plików, ustawieniach zaawansowanych kopii zapasowej.

Krok 2: Lokalizacja kopii zapasowej. Chmura, folder lokalny czy sieciowy?

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o wskazanie lokalizacji utworzonej kopii zapasowej.

Kopie zapasowe mogą być przechowywane:

 • W chmurze – na serwerach dostawcy usługi homebackup,
 • W folderze lokalnym – np. w innej lokalizacji na komputerze, który objęty jest kopią zapasową,
 • W folderze sieciowym – w folderze udostępnionym w ramach lokalnej sieci (np. inny komputer). Podaj ścieżkę dostępu do katalogu oraz dane użytkownika (login i hasło), jeśli folder jest dodatkowo zabezpieczony.

Krok 3: Czas tworzenia kopii zapasowej. Dziś, jutro a może codziennie?

W tym kroku zdefiniujesz czas, kiedy kopia zapasowa ma być wykonywana zgodnie z utworzonym planem.

Oprogramowanie Acronis Backup umożliwia wskazanie regularnej daty tworzenia kopii zapasowej, z uwzględnieniem dni tygodnia, godzin i minut, a także wybranego odstępu czasu.

W rezultacie, kopia zapasowa będzie wykonywana przykładowo: tylko w godzinach pracy, godzinę przed jej zakończeniem, w godzinach nocnych lub regularnie co godzinę, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Pierwsza kopia zapasowa jest pełna, co oznacza, że jest najbardziej czasochłonna. Oprogramowanie przesyła wszystkie wskazane zasoby w chmurę lub umieszcza je w nowej lokalizacji. Wszystkie kolejne kopie zapasowe są przyrostowe i ich tworzenie trwa dużo krócej. Czas tworzenia kopii przyrostowej zależy od ilości danych, które uległy zmianie od czasu ostatniego wykonania kopii zapasowej.

Wybierz czas wykonywania kopii zapasowej, zmieniając położenie kursora na planie miesięcznym, tygodniowym, dziennym lub godzinowym. W zależności od wybranego wariantu, dopasujesz plan do swoich potrzeb.

Krok 4: Reguły przechowywania kopii zapasowej.

Kopie zapasowe wykonywane zgodnie z przygotowanym planem, przechowywane są bezterminowo we wskazanej lokalizacji. W przypadku kopii zapasowej w chmurze, ograniczeniem jest pojemność wybranego pakietu, a w przypadku lokalizacji lokalnych, np. pojemność dysku komputera.

W każdej chwili masz dostęp do wszystkich kopii zapasowych wybranych zasobów. Możesz przywrócić zarówno kopię pliku wykonaną dziś, wczoraj lub kilka dni temu. Jeśli często edytujesz pliki, które są objęte planem kopii zapasowej, może okazać się, że po pewnym czasie, zachowasz nieskończenie wiele kopii tych samych zasobów.

Określ schemat czyszczenia kopii zapasowej:

 • wg. wieku kopii zapasowych, np. przechowuj nie starsze niż 4 tygodnie,
 • wg. ilości kopii zapasowych, np. przechowuj do 3 kopii wstecz,
 • przechowuj kopie zapasowe bezterminowo, np. wszystkie kopie od początku działania planu.

Krok 5: Opcje tworzenia kopii zapasowej.

Kopie zapasowe wykonywane zgodnie z przygotowanym planem. W każdym momencie, możesz przejść do ustawień zaawansowanych Twojego nowego planu kopii zapasowej i dokonać modyfikacji. Co dzięki temu zyskasz?

Zaawansowane opcje tworzenia kopii zapasowej, pozwalają dopełnić personalizację planu. I tak możesz wskazać np. pliki wykluczone z kopii zapasowej, np. zbędne dokumenty zajmujące miejsce, ale także możesz wymusić na usłudze, aby każde wykonanie kopii zapasowej było potwierdzone jej dodatkową weryfikacją. Możesz także zaszyfrować kopie zapasowe hasłem lub sprawdzić obsługę błędów.

Krok 6: Zapisywanie ustawień i uruchomienie planu.

W ostatnim krokiem tworzenia planu kopii zapasowej jest zapisanie i jego uruchomienie.

Odszukaj przycisk Zastosuj i kliknij go w celu zapisania zmian. W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o podanie nazwy planu.
Jeśli chcesz, możesz utworzony plan kopii zapasowej uruchomić od razu, nie czekając na harmonogram. Kliknij Uruchom teraz, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Tematy powiązane

Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Wyświetl posty typu:
lub