Obsługa utworzonego i uruchomionego planu kopii zapasowej

Instrukcje krok po kroku jak korzystać z Acronis Backup znajdziesz pod tym adresem.

Acronis Backup jest usługą, która po pierwszym uruchomieniu, stworzeniu planu wykonywania kopii zapasowych i jego aktywacji, nie wymaga dalszej uwagi i obsługi. Oznacza to w praktyce, że uruchomiony plan tworzenia kopii zapasowej, będzie realizowany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem do czasu jego wyłączenia przez użytkownika.

Plan tworzenia kopi zapasowej, a co za tym idzie harmonogram, może działać dwóch trybach:

  • nieprzerwanie – wyłączenie planu nastąpi z chwilą ręcznej ingerencji użytkownika w panelu administracyjnym. Konieczne będzie usunięcie utworzonego planu lub jego wyłączenie. Nie powoduje to usunięcia zabezpieczonych zasobów,

  • w danym okresie czasu – utworzony plan może być aktywny, w danym przedziale dat, po czym nastąpi przerwanie wykonywania kopii zapasowej na wskazanych zasobach. Nie powoduje to usunięcia planu ani zabezpieczonych zasobów.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o edycji utworzonego planu tworzenia kopii zapasowej.

Po utworzeniu i uruchomieniu planu tworzenia kopi zapasowej, będzie on aktywny przez cały czas. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego wykonania kopii zapasowej, jest dostępność zasobów, które podlegają archiwizacji, np. włączony komputer z aktywnym dostępem do sieci Internet.

Wykonywanie kopii zapasowej następuje w tle, oznacza to w praktyce, że użytkownik, nie odczuwa w żaden sposób działania aplikacji. Zastosowane rozwiązanie opierające się na metodzie działania utwórz i zapomnij, zapewnia bezkonfliktowe działanie usługi oraz nie wymaga żadnych dodatkowych czynności od użytkownika.

Jeśli użytkownik komputera nie wprowadził zmian w konfiguracji paska powiadomień, każdorazowe rozpoczęcie i zakończenie wykonywania kopii zapasowej, będzie sygnalizowane na ekranie monitora w formie komunikatu. Komunikaty systemowe, pojawiające się w tym miejscu, nie mają wpływu na działanie innych aplikacji i są komunikatami systemowymi, potwierdzającymi działanie usług w tle.
Komunikat systemowy - Prosta kopia zapasowa (pełna) zakończyło się pomyślnie - Działanie usług w tle

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich powiadomień, może dokonać stosownych zmian w konfiguracji systemu operacyjnego swojego komputera.

Pasek zadań - Rozwiń - Dostosuj - Kliknij tutaj, aby wybrać, które ikony mają pojawiać się na pasku zadań

Dodatkowo w przypadku administratora usługi Acronis Backup (https://panel.home.pl), podczas dodawania użytkownika do wydzielonych zasobów usługi, istnieje możliwość aktywacji dodatkowych powiadomień mailowych, zawierających informacje o wykonaniu bądź niepowodzeniu wykonywania kopii zapasowej. Na podstawie takich komunikatów, administrator może podjąć działania, mające na celu wyeliminowanie błędów, np. poprzez wprowadzenie zmian w konfiguracji utworzonego planu.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu kontem administratora.

Działanie utworzonego planu tworzenia kopii zapasowej jest nieprzerwane, oznacza to także, że usunięcie zasobów wskazanych do archiwizacji, nie spowoduje przerwy w realizacji planu.

Przykład: jeśli w utworzonym planie kopii zapasowej został wskazany katalog, który podlega tworzeniu kopii zapasowej, a który został następnie usunięty z komputera, usługa Acronis Backup zachowa na serwerze, przynajmniej jedną kopię zapasową wybranego zasobu (ilość kopii jest zależna od konfiguracji planu tworzenia kopii zapasowej). Usługa pozostanie aktywna, wykonując synchronizację danych (pomimo braku zasobów), odnotowując zdarzenie jako brak nowych danych. W przypadku ponownego pojawienia się katalogu z zasobami, Acronis Backup  będzie kontynuował działanie i wykona nową kopię zapasową zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Kopia zapasowa danych bez limitu urządzeń

Chroń to, co najcenniejsze. Zabezpiecz firmowe lub prywatne dane z komputerów, telefonów, tabletów i serwerów.