Plan tworzenia kopii zapasowej – zestawienie wariantów

Instrukcje krok po kroku jak korzystać z Acronis Backup znajdziesz pod tym adresem.

Plan tworzenia kopii zapasowych to zestaw reguł, które określają sposób ochrony konkretnych danych na konkretnym komputerze. Plan można dostosować do wielu komputerów, zarówno w trakcie tworzenia planu kopii zapasowej lub później po jego utworzeniu.

Poniżej przedstawiamy tabelę dostępnych parametrów planów kopii zapasowych. Dzięki poniższej tabeli możesz stworzyć optymalny plan tworzenia kopii zapasowej, który będzie dopasowany do Twojej sytuacji oraz potrzeb.

Wszystkie wskazane w tabeli obiekty oraz elementy uwzględniane w kopii zapasowej, będą lokalizowane w jednym z trzech miejsc docelowych: chmura, folder sieciowy, folder lokalny. Okres przechowywania może zostać ustalony: według wieku kopii zapasowej, liczby kopii zapasowych, nieskończoność (bezterminowe przechowywanie).

Obiekty do uwzględnienia w kopii zapasowej Elementy do uwzględnienia w kopii zapasowej – metody wyboru Harmonogram – schemat tworzenia (nie dotyczy chmury)
Dyski/woluminy (komputery fizyczne) Wybór bezpośredni, reguły zasad, filtry plików Jednoplikowa
Dyski/woluminy (maszyny wirtualne) Reguły zasad, filtry plików Jednoplikowa
Pliki (tylko komputery fizyczne) Wybór bezpośredni, reguły zasad, filtry plików Zawsze pełne, tygodniowe pełne, dzienne przyrostowe, niestandardowe
Stan systemu Wybór bezpośredni Zawsze pełne, tygodniowe pełne, dzienne przyrostowe, niestandardowe
Bazy danych SQL Wybór bezpośredni Zawsze pełne, tygodniowe pełne, dzienne przyrostowe, niestandardowe
Bazy danych programu Exchange Wybór bezpośredni Zawsze pełne, tygodniowe pełne, dzienne przyrostowe, niestandardowe
Poniżej znajdziesz objaśnienia do tabeli, wraz z linkami do artykułów pomocy, które wskazują i opisują wybraną konfigurację.
 1. Elementy do uwzględnienia w kopii zapasowej:
  • Wybór bezpośredni: pozwala na bezpośredni wybór dysków i woluminów, z których dane będą zabezpieczone w postaci kopii zapasowej. Wybór sprowadza się do oznaczenia checkboxem wybranych zasobów. Jest to najprostszy sposób na wskazanie zasobów uwzględnionych w planie kopii zapasowych.
  • Reguły zasad: pozwalają tworzyć reguły według których plan kopii zapasowych będzie wybierał zasoby do uwzględnienia w kopii bezpieczeństwa, np. reguła  [All Profiles Folder] powoduje wybranie folderu, w którym znajdują się wszystkie profile użytkowników (zwykle C:\Users lub C:\Documents and Settings).
   Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o regułach zasad dla plików/folderów lub kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o regułach dla dysków i woluminów.
  • Filtry plików: umożliwiają określenie, które pliki i foldery mają zostać pominięte w procesie tworzenia kopii zapasowej. Filtry plików działają zarówno na poziomie dysku jak i poziomie plików, np. filtr: Nie twórz kopii zapasowej plików spełniających poniższe kryteria C:\Plik.exe –   podczas tworzenia kopii zapasowej całego komputera tylko ten plik zostanie pominięty.
   Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o filtrach plików przy kopiach zapasowych.
 2. Miejsce docelowe kopii zapasowej:
  • Chmura: kopie zapasowe będą przechowywane w chmurze, na serwerach usługi Acronis Backup.
  • Folder sieciowy: możesz skorzystać z udostępnionego folderu sieciowego wybierając go z listy dostępnych lokalizacji lub wprowadzając pełną ścieżkę dostępu. W przypadku pojawienia się prośby o podanie danych dostępowych, wprowadź login i hasło dysku sieciowego.
  • Folder lokalny: kopie zapasowe będą przechowywane na każdym komputerze fizycznym, na którym zainstalowany jest agent kopii zapasowej lub na komputerze, na którym zainstalowany jest agent maszyn wirtualnych.
   Kliknij tutaj, aby przejść do konfiguracji nowego planu kopii zapasowej i wybrać lokalizację.
 3. Harmonogram – schemat tworzenia kopii zapasowych (nie dotyczy kopii zlokalizowanej w chmurze, te tworzone są wg. ustalonego indywidualnie harmonogramu – w formie pierwszej pełnej kopii i kolejnych przyrostowych):
  • Jednoplikowa: format jednoplikowej kopii zapasowej to nowy format, w którym początkowa pełna kopia zapasowa i późniejsze przyrostowe, zapisywane są w jednym pliku .tip, zamiast w ciągu plików. Dzięki takiemu rozwiązaniu, korzyścią jest szybkość metody tworzenia przyrostowych kopii zapasowych i wyeliminowanie wady w postaci schematu usuwania przestarzałych kopii zapasowych. Schemat tworzony jest w przypadku kopii zapasowych tworzonych na poziomie dysku w folderze lokalnym lub sieciowym.
   Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o kopii pełnej, różnicowej i przyrostowej.
  • Zawsze pełne: wszystkie tworzone kopie zapasowe są pełne, wykonywane według ustalonego harmonogramu, np. codziennie lub w danych godzinach.
  • Tygodniowe pełne: dzienne przyrostowe: pełna kopia zapasowa jest tworzona raz w tygodniu, pozostałe kopie są przyrostowe. Dzień, w którym tworzona jest pełna kopia zapasowa ustalany jest indywidualnie.
   Kliknij tutaj, aby przejść do konfiguracji tworzenia kopii zapasowej i wybrać dzień tygodnia, w którym będzie wykonana pełna kopia zapasowa.
  • Niestandardowe: możesz samodzielnie ustalić harmonogram pełnych, różnicowych i przyrostowych kopii zapasowych. Kopia różnicowa nie jest dostępna w przypadku tworzenia kopii danych SQL, Exchange lub stanu systemu.
   Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o kopii pełnej, różnicowej i przyrostowej.
 4. Okres przechowywania kopii zapasowej:
  • Według wieku kopii zapasowej: określ samodzielnie czas przechowywania kopii zapasowych, np. najstarsza sprzed 30 dni.
  • Według liczby kopii zapasowych: określ maksymalną liczbę przechowywanych kopii zapasowych.
  • Nieskończoność (bezterminowe): przechowuj kopie zapasowe danych bezterminowo. W przypadku kopii zapasowej przechowywanej w folderze lokalnym lub sieciowym, usunięcie kopii może być niemożliwe, jeśli jest ona zależna od innych kopii. Ich usunięcie nastąpi, np. po upływie czasu przechowywania kopii.
   Kliknij tutaj, aby przejść do tworzenia nowego planu kopii zapasowej i ustalić okres jej przechowywania.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Kopia zapasowa danych bez limitu urządzeń

Chroń to, co najcenniejsze. Zabezpiecz firmowe lub prywatne dane z komputerów, telefonów, tabletów i serwerów.