Jak dodać konto e-mail O2.pl do Poczty w home.pl?

Konfiguracja Poczty O2.pl jako konto zewnętrzne otwiera zupełnie nowe możliwości używania Poczty home.pl. Korzystanie z Poczty home.pl umożliwia podpięcie zewnętrznego konta e-mail do skrzynki pocztowej w home.pl. Dzięki takiemu rozwiązaniu z poziomu jednej aplikacji pocztowej dostępnej pod adresem: https://poczta.home.pl, będziesz mógł zarządzać wieloma skrzynkami pocztowymi.

SPIS TREŚCI

Poszukujesz usług poczty elektronicznej? Oczekujesz stałej ich dostępności online, wysokiej jakości obsługi oraz możliwości rozwoju? Sprawdź ofertę home.pl, porozmawiaj ze specjalistami: Hosting, Domeny, Certyfikaty SSL, Oprogramowanie antywirusowe czy Office 365. Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu usług i rozwiązań w Twojej firmie? Pomoc techniczna: 24h/7/365 – kliknij i zadzwoń! We are talking in English.
Funkcja konta zewnętrznego pozwala wyświetlać wiadomości e-mail z wielu kont pocztowych za pomocą jednego panelu: Poczty home.pl. Dzięki tej możliwości nie musisz przelogowywać się do wielu paneli obsługujących pocztę e-mail. Wystarczy, że zalogujesz się do jednego konta, z którego będziesz mógł wyświetlić wiadomości e-mail z innych kont zewnętrznych.

Funkcja konta zewnętrznego jest najczęściej stosowana w celu:

 • odbierania wiadomości e-mail z kilku skrzynek e-mail na jednym koncie w home.pl,
 • przeniesienia wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera na skrzynkę e-mail w home.pl.

Jak włączyć obsługę konta pocztowego O2 w Poczcie home.pl?

 1. W Poczcie home.pl zaloguj się do skrzynki e-mail, na której chcesz utworzyć konto zewnętrzne.
 2. Po zalogowaniu kliknij przycisk: Dodaj konto e-mail, który znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Poczta home.pl - Kliknij przycisk: Dodaj konto e-mail
 3. Na ekranie zostanie wyświetlone okno, które służy do automatycznej konfiguracji nowego konta zewnętrznego. Wybierz jakie konto chcesz dodać, Gmail czy Inne. Jeśli chcesz skonfigurować konto pocztowe O2.pl, to wybierz opcję: Dodaj inne konto pocztowe.
  Dodaj konto e-mail - poczta.home.pl
 4. Podaj adres e-mail i hasło dostępu do skrzynki pocztowej O2.pl. Kliknij: Dodaj, aby zakończyć konfigurację.
  Poczta home.pl - Dodaj konto e-mail - Wpisz adres e-mail i hasło dostępu.
 5. Po wpisaniu adres e-mail i hasła do konta pocztowego O2.pl konto zewnętrzne zostanie dodane.
  Poczta O2.pl to jeden z popularniejszych dostawców bezpłatnej (posiadającej reklamy) poczty e-mail w polskim Internecie. Z tego powodu proces konfiguracji zewnętrznego konta e-mail został uproszczony do niezbędnego minimum.
  Webmail - Widok listy folderów w Poczcie home.pl.

Po zakończeniu konfiguracji otrzymasz dostęp do Poczty O2.pl z poziomu skrzynki e-mail utworzonej w home.pl. Konto będzie widoczne po lewej stronie ekranu. Po rozwinięciu struktury katalogów otrzymasz dostęp do całej zawartości konta.

Dodanie konta zewnętrznego nie powoduje synchronizacji książki adresowej. Przeniesienie książki adresowej powinieneś wykonać ręcznie – skorzystaj z funkcji importu książki adresowej.

Jak wysłać wiadomość e-mail przy pomocy konta zewnętrznego?

Po zakończeniu konfiguracji konta pocztowego O2.pl jako konta zewnętrznego Poczta home.pl rozpozna je jako dodatkowe konto pocztowe. Podczas redagowania nowej wiadomości e-mail możesz wskazać, z jakiego adresu e-mail chcesz skorzystać podczas wysyłki.

Możesz wybrać adres e-mail Twojego konta pocztowego w home.pl lub innego konta zewnętrznego, np. Poczty O2.pl. Wysłana w ten sposób wiadomość e-mail będzie widoczna w folderze wysłane, a także jej kopia zostanie umieszczona na koncie pocztowym O2.pl.

Oznacza to, że jeśli kiedyś będziesz chciał skorzystać z zewnętrznego konta pocztowego, np. w aplikacji dostawcy usługi, to nadal będziesz miał dostęp do historii wszystkich wiadomości e-mail (czyli również tych wysłanych z poziomu konta zewnętrznego skonfigurowanego na Poczta home.pl).

Wysłanie nowej wiadomości w Poczcie home.pl przez konto zewnętrzne.

Nie mogę wysłać wiadomości e-mail z konta O2 skonfigurowanego w home.pl

Ze względów bezpieczeństwa oraz restrykcyjnych ustawień systemów zabezpieczeń, wielu zewnętrznych operatorów poczty uniemożliwia włączenie subskrypcji i wyświetlenie wiadomości e-mail za pośrednictwem funkcji kont zewnętrznych. Jednym z takich operatorów jest Google oraz O2.pl.

Podczas konfiguracji konta zewnętrznego, które utrzymywane jest w serwisie gmail.com lub poczta.o2.pl, może zostać wyświetlony komunikat błędu o treści: Weryfikacja serwera IMAP nie powiodła się z powodu nieprawidłowych poświadczeń. Komunikat ten nie oznacza nieprawidłowych danych,  lecz uniemożliwienie połączenia z kontem Gmail lub O2.pl z uwagi na ustawienia zabezpieczeń.

Podczas próby wysłania pierwszej wiadomości z konta pocztowego O2.pl, skonfigurowanego jako konto zewnętrzne, otrzymasz komunikat błędu o braku właściwych poświadczeń. Na adres e-mail konta pocztowego O2.pl otrzymasz powiadomienie z instrukcją jak włączyć dostęp do poczty e-mail z zewnętrznych programów, np. Poczty home.pl.

Poniższy komunikat nie pojawi się, jeśli skonfigurowałeś już to konto pocztowe O2.pl wcześniej w innym programie pocztowym lub webmailu.

Włącz protokół IMAP/POP/SMTP w Poczcie o2, aby móc dodać konto zewnętrzne.

Jak włączyć protokół IMAP/POP/SMTP na koncie pocztowym w O2.pl?

 1. Przejdź na stronę logowania Poczty O2.pl pod adresem: https://poczta.o2.pl
 2. Podaj adres e-mail i hasło dostępu, zaloguj się do skrzynki e-mail.
  Jak zmienić hasło do Poczty o2.pl?
 3. W prawym rogu ekranu skorzystaj z sekcji: Opcje (po kliknięciu nazwy konta).Jak zmienić ustawienia SMTP, IMAP i POP3 w Panelu Poczty o2.pl?
 4. Odszukaj sekcję Programy pocztowe i następnie włącz dostęp IMAP. Możesz również włączyć dostęp przez POP3, jeśli chcesz łączyć się ze swoim kontem pocztowym O2.pl również przez programy pocztowe korzystające z protokołu POP3.
  Dostęp do IMAP i POP3 w Poczcie o2.pl
 5. To wszystko! Ustawienia zostały zmienione, możesz rozpocząć korzystanie z Poczty O2.pl skonfigurowanej jako konto zewnętrzne.

Jak dodać popularne konta e-mail innych dostawców (np. Gmail, O2, Onet)?

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.