Jak dodać konto e-mail nazwa.pl do Poczty home.pl?

Konfiguracja Poczty nazwa.pl jako konto zewnętrzne otwiera zupełnie nowe możliwości używania Poczty home.pl. Korzystanie z Poczty home.pl umożliwia podpięcie zewnętrznego konta e-mail do skrzynki pocztowej w home.pl. Dzięki takiemu rozwiązaniu z poziomu jednej aplikacji pocztowej dostępnej pod adresem: https://poczta.home.pl, będziesz mógł zarządzać wieloma skrzynkami pocztowymi.

Poszukujesz usług poczty e-mail? Oczekujesz stałej dostępności online, wysokiej jakości obsługi oraz możliwości rozwoju? Sprawdź ofertę home.pl, porozmawiaj ze specjalistami: Hosting, Domeny, SSL Certyfikaty, Oprogramowanie antywirusowe czy Office 365. Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu usług i rozwiązań w Twojej firmie? Pomoc techniczna: 24h/7/365 – kliknij i zadzwoń!
Funkcja konta zewnętrznego pozwala wyświetlać wiadomości e-mail z wielu kont pocztowych za pomocą jednego panelu: Poczty home.pl. Dzięki tej możliwości nie musisz przelogowywać się do wielu paneli obsługujących pocztę e-mail. Wystarczy, że zalogujesz się do jednego konta, z którego będziesz mógł wyświetlić wiadomości e-mail z innych kont zewnętrznych.

Funkcja konta zewnętrznego jest najczęściej stosowana w celu:

 • odbierania wiadomości e-mail z kilku skrzynek e-mail na jednym koncie w home.pl,
 • przeniesienia wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera na skrzynkę e-mail w home.pl.
WAŻNE! Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak przenieść wiadomości e-mail z zewnętrznego serwera na skrzynkę e-mail w home.pl.

Jak włączyć obsługę konta pocztowego nazwa.pl w Poczcie home.pl?

 1. W Poczcie home.pl zaloguj się do skrzynki e-mail, na której chcesz utworzyć konto zewnętrzne.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do skrzynki e-mail.
 2. Po zalogowaniu, kliknij przycisk: Dodaj konto e-mail, który znajduje się po lewej stronie ekranu.
  WAŻNE! Konto zewnętrzne możesz dodać również po przejściu do opcji menu: Ustawienia. Po wyświetleniu ustawień, po lewej stronie ekranu należy wybrać opcję: Konta e-mail i społecznościowe.

  Poczta home.pl - Kliknij przycisk: Dodaj konto e-mail.

 3. Na ekranie zostanie wyświetlone okno, które służy do automatycznej konfiguracji nowego konta zewnętrznego. Wybierz jakie konto chcesz dodać: Gmail czy Inne. Jeśli chcesz skonfigurować konto pocztowe nazwa.pl, to wybierz opcję: Other.
  Jeśli chcesz dodać konto pocztowe w nazwa.pl, to wybierz opcję: Other.
 4. Podaj adres e-mail i hasło dostępu do skrzynki pocztowej w nazwa.pl. Kliknij: Dodaj, aby zakończyć konfigurację.
  Wpisz adres e-mail w nazwa.pl oraz hasło dostępu, aby dodać zewnętrzne konto e-mail.
 5. Po wpisaniu adresu e-mail i hasła dostępu do konta pocztowego nazwa.pl, konto zewnętrzne zostanie dodane.
  Poczta nazwa.pl to jeden z popularnych dostawców poczty e-mail w polskim Internecie. Z tego powodu proces konfiguracji zewnętrznego konta e-mail został uproszczony do niezbędnego minimum.
  Po dodaniu konta zewnętrznego nazwa.pl, lista folderów skrzynki e-mail będzie widoczna po lewej stronie ekranu.

Po zakończeniu konfiguracji, otrzymasz dostęp do Poczty nazwa.pl z poziomu skrzynki e-mail utworzonej w home.pl. Konto e-mail nazwa.pl będzie widoczne po lewej stronie ekranu. Po rozwinięciu struktury katalogów, otrzymasz dostęp do całej zawartości konta.

Dodanie konta zewnętrznego nie powoduje synchronizacji książki adresowej. Przeniesienie książki adresowej powinieneś wykonać ręcznie – skorzystaj z funkcji importu książki adresowej.

Jak wysłać wiadomość e-mail przy pomocy konta zewnętrznego?

Po zakończeniu konfiguracji konta pocztowego nazwa.pl jako konta zewnętrznego, Poczta home.pl rozpozna je jako dodatkowe konto pocztowe. Podczas redagowania nowej wiadomości e-mail możesz wskazać z jakiego adresu e-mail chcesz skorzystać podczas wysyłki.

Możesz wybrać adres e-mail Twojego konta pocztowego w home.pl lub innego konta zewnętrznego. Wysłana w ten sposób wiadomość e-mail będzie widoczna w folderze wysłane, a także jej kopia zostanie umieszczona na koncie pocztowym nazwa.pl.

Oznacza to, że jeśli kiedyś będziesz chciał skorzystać z zewnętrznego konta pocztowego, np. w aplikacji dostawcy usługi, to nadal będziesz miał dostęp do historii wszystkich wiadomości e-mail (czyli również tych wysłanych z poziomu konta zewnętrznego skonfigurowanego na Poczta home.pl).

Wysyłanie wiadomości za pomocą adresu e-mail dodanego konta zewnętrznego nazwa.pl.

Gdzie znajdę nazwy serwerów poczty nazwa.pl IMAP/POP3/SMTP?

Jeśli konto e-mail, które dodałeś jako konto zewnętrzne w poczcie home.pl chcesz użyć w konfiguracji innych programów pocztowych, np. klienta poczty Outlook (w ramach Office 365) lub w konfiguracji sklepu internetowego, to może być konieczne wskazanie nazw serwerów poczty. Przeczytaj poniżej jak sprawdzić adresy serwerów pocztowych dla skrzynki e-mail w nazwa.pl.

 1. Zaloguj się do Panelu klienta nazwa.pl pod adresem: https://panel.nazwa.pl
  • Możesz od razu zalogować się do panelu zarządzania usługami hostingowymi pod adresem: https://admin.nazwa.pl podając nazwę usługi hostingowej, np. serwer123456 i ustalone dla niej hasło.
  • Jeśli logujesz się bezpośrednio do usługi hostingu poczty przejdź od razu do kroku 5.
 2. Po lewej stronie ekranu wybierz: Hosting lub Poczta.
 3. Przy usłudze obsługującej pocztę e-mail kliknij: Szczegóły.
  Panel klienta nazwa.pl - kliknij: Szczegóły przy hostingu, na którym znajdują się skrzynki e-mail.
 4. Następnie kliknij zakładkę: Narzędzia -> Active.admin i zaloguj się do panelu zarządzania usługą hostingową.
  Kliknij opcję: Active.admin, aby przejść do zarządzania serwerem w nazwa.pl.
 5. W zakładce: Poczta wybierz: Wykaz kont e-mail i rozwiń listę kont utworzonych w danej domenie.
  Kliknij: Wykaz kont e-mail i rozwiń listę kont pocztowych w nazwa.pl.
 6. Kliknij nazwę skrzynki e-mail, dla której chcesz zmienić hasło dostępu.
 7. Kliknij przycisk: Edytuj.
  Jak zmienić hasło do skrzynki e-mail w nazwa.pl? Kliknij przycisk: Edytuj.
 8. Na wyświetlonym ekranie znajdziesz nazwy serwerów pocztowych nazwa.pl, które możesz użyć podczas konfiguracji w zewnętrznych programach, np. w Outlooku lub sklepie internetowym home.pl.Jak sprawdzić nazwy serwerów pocztowych w nazwa.pl?

Jak dodać popularne konta e-mail innych dostawców (np. Gmail, O2, Onet)?

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.