Jakie są obostrzenia podczas rejestracji domen?

Rejestry domen stawiają pewne obostrzenia związane z rejestrowanymi nazwami domen. Obostrzenia są zasadami, które w pewnym stopniu ograniczają prawa do rejestracji wybranych (specjalnych) domen.

Co to jest domena internetowa?
Choć generalną zasadą w tej chwili jest uwolnienie rejestracji (panuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”), to istnieją jednak pewne zastrzeżenia, które opisujemy poniżej:

  1. W przypadku, jeśli nazwa domeny krajowej *.pl (której rejestrem jest NASK) jest nazwą miasta, gminy lub powiatu – rejestracja możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem systemu operatora, a wnioskodawcą może być jednostka samorządowa. Warto zwrócić uwagę na to przed podjęciem decyzji o zajęciu domeny z charakterystyczną dla regionu nazwą,
  2. Dla domen regionalnych (np. „nazwa.miasto.pl”) istnieje tendencja do przekazywania ich lokalnym Rejestrom (np. urzędom miast). Operacja taka wymaga zgody wszystkich dysponentów domen regionalnych w „miasto.pl” i powoduje, że sposób użytkowania domeny i przeprowadzania dalszych rozliczeń jest efektem ustaleń nowego Podmiotu,
  3. Spory o nazwy domenowe rozstrzygane są poza Rejestrem lub pełnomocnikiem. Dla domen krajowych działa Sąd Arbitrażowy powołany przy PIIT, dla domen globalnych – arbitraż WIPO,
  4. Nazwa domeny, bez użycia polskich znaków, może się składać wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku „-” (minus). Znak „-” nie może występować na początku nazwy domeny, na końcu nazwy domeny oraz jednocześnie na 3 i 4 pozycji w nazwie domeny. Wyjątek stanowią nazwy domen z polskimi znakami (z prefiksem „xn--„). Nazwa domeny może zawierać do 63 znaków łącznie z rozszerzeniem np: „.pl”, „.com.pl”.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o domenach ze znakami narodowymi (IDN).

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie