Słowo kluczowe: mod_rewrite

Informacje o przepisywaniu linków w mod_rewrite

Narzędzie mod_rewrite pozwala skorzystać z prostych linków na stronie WWW. Składnia poleceń mod-rewrite’a w home.pl jest zgodna z tą używana w mod-rewrite serwera Apache. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronach projektu Apache (wersja angielska).   W celu rozpoczęcia operacji związanych z przepisywaniem adresów należy utworzyć w katalogu głównym serwera plik o nazwie “.htaccess”. W jego zawartości należy […]

Reguły przepisania w mod_rewrite

Przed napisaniem reguł dla narzędzia mod_rewrite należy poznać tajniki oraz standardy, z których należy skorzystać podczas definiowania odpowiedniego pliku “.htaccess”. Więcej podstawowych oraz wstępnych informacji na temat mod_rewrite znajdziesz w tym artykule.   Pamiętaj, że informacje przedstawione w poniższym artykule to tylko zbiór podstawowych informacji. Reguły przepisania Przepisania dokonujemy poprzez wykorzystanie polecenia RewriteRule. Składnia tej […]

Dodatkowe warunki dopasowania w mod_rewrite

Używając komendy RewriteCond można zdefiniować dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby wykonane zostały reguły (RewriteRule). Składnia tej komendy wygląda następująco: RewriteCond sprawdzany_parametr warunek flagi sprawdzany_parametr – używamy tu zmiennej globalnej, warunek – wyrażenie regularne dopasowywane do sprawdzanego parametru (zmiennej globalnej), flagi – ich występowanie jest opcjonalne. Wyróżniamy 2 flagi: [NC] – nocase (ignorowanie wielkości […]

Zmienne środowiskowe na serwerze w home.pl

Zmienne środowiskowe są bardzo pożytecznym narzędziem. Pozwalają wyświetlić rozmaite dane, które są dostarczane przez przeglądarkę gościa naszej strony WWW, a także o parametrach samego serwera. Z pewnością warto je poznać, gdyż naprawdę często przydają się w codziennej praktyce. Zmienne środowiskowe dostępne są poprzez tablicę $_SERVER, która jest dostępna w każdym skrypcie. W opisanych przykładach posługiwaliśmy […]

Zaawansowane przykłady rozwiązań w mod_rewrite

Informacje o korzystaniu z wyrażeń regularnych. Co się stanie jeśli użytkownik wpisze adres URL bez kończącego go znaku slash “/”? Jak ustrzec się przed zapętleniem reguł? Wymuszanie adresu domeny z lub bez przedrostka “www.” lub “http://”. Korzystanie z wyrażeń regularnych Potęga funkcjonalności mod_rewrite wiąże się z możliwością tworzenia zaawansowanych wzorców składni. Im bardziej zawiłe przepisanie tym […]