Zmienne środowiskowe na serwerze w home.pl

Zmienne środowiskowe są bardzo pożytecznym narzędziem. Pozwalają wyświetlić rozmaite dane, które są dostarczane przez przeglądarkę gościa naszej strony WWW, a także o parametrach samego serwera. Z pewnością warto je poznać, gdyż naprawdę często przydają się w codziennej praktyce.

Zmienne środowiskowe dostępne są poprzez tablicę $_SERVER, która jest dostępna w każdym skrypcie.

W opisanych przykładach posługiwaliśmy się zmiennymi globalnymi tj. „REQUEST_URI” czy „HTTP_REFERER”. Zmiennych tych jest znacznie więcej.

Zmienne przeglądarki:

 • HTTP_USER_AGENT (zawiera identyfikator przeglądarki)
 • HTTP_REFERER (adres, z którego nastąpił przeklik)
 • HTTP_COOKIE (zawiera cookie)
 • HTTP_HOST (adres wywołanego hosta)
 • HTTP_ACCEPT (informacje o dokumentach, jakie przyjmuje przeglądarka)
 • HTTP_ACCEPT_LANGUAGE (domyślny język przeglądarki)
 • HTTP_ACCEPT_ENCODING (informacja, czy przeglądarka akceptuje skompresowane dokumenty)
 • HTTP_ACCEPT_CHARSET (lista akceptowanych kodowań znaków w dokumencie)
 • HTTP_CONNECTION (tryb połączenia)

Zmienne wywołania:

 • REMOTE_ADDR (adres IP komputera klienta)
 • REMOTE_HOST (nazwa hosta klienta)
 • REMOTE_USER (nazwa zautoryzowanego użytkownika)
 • REMOTE_PORT (port, po którym nastąpiło wywołanie)
 • AUTH_TYPE (rodzaj autoryzacji – Basic lub Digest)

Zmienne z informacją o uruchomionym skrypcie

 • SCRIPT_URL (logiczny adres, bez adresu hosta)
 • SCRIPT_URI (pełny adres wywołania)
 • SCRIPT_FILENAME (nazwa wywołanego pliku wraz z pełną ścieżką lokalną)
 • SCRIPT_NAME (nazwa wywołanego skryptu)

Zmienne z informacją o zapytaniu:

 • REQUEST_URI (zawiera adres wywołania strony wraz z parametrami)
 • REQUEST_FILENAME (pełna lokalna ścieżka do wywoływanego pliku)
 • REQUEST_METHOD (metoda przesyłania parametrów – GET lub POST)

Zmienne SSL:

 • SSL_PROTOCOL (wersja protokołu szyfrującego)
 • SSL_CIPHER (metoda szyfrowania)
 • SSL_CIPHER_USEKEYSIZE (aktualny rozmiar klucza)
 • SSL_CIPHER_USEMACSIZE (maksymalny rozmiar klucza)
 • SSL_VERSION_LIBRARY (nazwa bilbioteki SSL oraz jej wersja)
 • HTTPS (w przypadku połączenia SSL zawiera wartość „on”)

Zmienne serwera:

 • SERVER_ADMIN (adres email administratora)
 • SERVER_NAME (adres serwera)
 • SERVER_ADDR (adres IP serwera)
 • SERVER_PORT (adres portu użyty przy wywołaniu strony)
 • SERVER_ID (identyfikator serwera)
 • SERVER_PROTOCOL (informacje o protokole – zazwyczaj HTTP/1.1)
 • SERVER_SOFTWARE (nazwa oprogramowania serwera WWW – IdeaWebServer)
 • DOCUMENT_ROOT (ścieżka do głównego katalogu)

Zmienne czasu:

 • TIME_YEAR (aktualny rok)
 • TIME_MON (aktualny miesiąc)
 • TIME_DAY (aktualny dzień)
 • TIME_HOUR (aktualna godzina)
 • TIME_MIN (aktualne minuty w godzinie)
 • TIME_SEC (aktualne sekundy w minucie)
 • TIME_WDAY (nazwa aktualnego dnia tygodnia)
 • TIME (aktualny czas w postaci yyyymmddhhmmss np. 20040101120000)

 

Zmienne mod_rewrite:

 • QUERY_STRING (lista parametrów przesłanych do skryptu)
 • THE_REQUEST (pełne zapytanie HTTP wysłane do serwera np. „GET /index.html HTTP/1.1”)
 • IS_SUBREQ (informacja czy aktualnie przetwarzane zapytanie jest sub-zapytaniem.  Z racji braku obsługi sub-zapytań przez oprogramowanie IdeaWebServer, wartość tej zmiennej jest ustawiona na „no”)

Pozostałe zmienne:

 • PATH_INFO (zawiera dopełnienie ścieżki np. ścieżka /pokaz.php/348 jest dopełnieniem do /348)
 • PATH_TRANSLATED (lokalna, systemowa ścieżka do URLa dopełnienia)
 • REDIRECT_URL (oryginalny adres wywołania przed przekierowaniem)
 • REDIRECT_STATUS (zawiera oryginalny kod odpowiedzi serwera, którego efektem było przekierowanie za pomocą ErrorDoc)

W PHP uruchomionym na środowisku  Apache niedostępne są:

 • SCRIPT_URL
 • SCRIPT_URI
 • REQUEST_FILENAME
 • SSL_*
 • TIME_*
 • THE_REQUEST
 • IS_SUBREQ

Zmienne % {TIME_*} sa dostepne normalnie w .htaccess, np.:

RewriteEngine On
RewriteCond %{TIME_HOUR} >20
RewriteCond %{TIME_HOUR} <8
RewriteRule .* /nieczynne.html [R]

Jakie artykuły na temat mod_rewrite znajdę w dokumentacji home.pl?

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Dedykowane wsparcie IT i megarabaty!

Pomoc Premium dedykujemy najbardziej wymagającym Klientom home.pl. Powiedz, co możemy dla Ciebie zrobić i oszczędzaj czas.

Poznaj Pomoc Premium Sprawdź ofertę