Wykaz popularnych funkcji pliku .htaccess

Plik .htaccess jest charakterystycznym elementem serwera WWW, który pozwala skonfigurować wiele jego parametrów. Plik ten działa w obrębie katalogu, w którym został umieszczony oraz w podkatalogach (chyba, że w podkatalogu umieszczono kolejny plik .htaccess). W ramach jednego konta może funkcjonować wiele niezależnych plików .htaccess, z których każdy może definiować inną akcję (np. przekierowanie 301).
WAŻNE! Istotnym elementem składni pliku jest znak [enter], który występuje na końcu każdej linii. Wpisując więc kolejne komendy pamiętaj o naciśnięciu klawisza [enter] na końcu każdego wiersza.
WAŻNE! Dziedziczenie ustawień pliku .htaccess nie zadziała dla katalogu, do którego została przekierowana domena za pomocą Panelu klienta home.pl. Dla wszystkich innych podkatalogów na serwerze ustawienia będą dziedziczone z pliku .htaccess, który znajduje się w dowolnej wyższej lokalizacji.

Do czego najczęściej wykorzystywany jest plik .htaccess?

 • Kontrola dostępu do zasobów (konfiguracja ukrytego katalogu) – w pliku .htaccess określisz zasady dostępu do katalogu. Tak przygotowany plik należy opublikować na serwerze FTP w katalogu, do którego dostęp ma zostać ograniczony.
 • Ograniczanie dostępu do zasobów (za pomocą plików .htaccess oraz .htpasswd) – alternatywna możliwość zabezpieczania dostępu do katalogu/strony WWW za pomocą hasła dostępu.
 • Definiowanie strony startowej – domyślnie tzw. „plikami startowymi” są pliki typu index, np. „index.html” lub „index.php”. Za pomocą tej funkcjonalności możesz samodzielnie zdefiniować który plik będzie startowy.
 • Definiowanie stron błędów – za pomocą pliku .htaccess możesz zdefiniować reakcję na pojawienie się błędu przy wywołaniu Twojej strony WWW.
 • Definiowanie MimeType – MimeType to rozszerzenia, które są zwracane przeglądarce WWW po wywołaniu znajdującego się na serwerze typu pliku.
 • Definiowanie ustawień listowania wybranego katalogu – funkcja listowania zawartości katalogu jest szczególnie użyteczna w sytuacji, kiedy bezpośrednio ze strony WWW chcesz umożliwić ściąganie wielu plików bez potrzeby każdorazowego wykonywania dokumentu HTML.
 • Blokowanie problematycznych użytkowników po adresie IP/host – Najbardziej efektywny sposob zablokowania niechcianych użytkowników, który pozwoli na zablokowanie ich „u źródła”, czyli po adresie IP lub host.
 • Ustawienie interpretera skryptów – Używając polecenia :Location możesz zdefiniować rodzaj interpretera dla stron o danym rozszerzeniu i lokalizacji.
 • Przekierowanie 301 – jest to sposób na przekierowanie użytkownika z jednego adresu URL na inny. Ocenia się, że jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia pozycjonowania strony WWW.
 • Przekierowanie domeny na podkatalog – skorzystaj z pliku .htaccess oraz przekierowania 301, aby przekierować domenę na wybrany podkatalog.
 • Przepisywanie adresów (mod_rewrite) – pozwala na automatyczną zamianę (przepisanie) długich, trudnych do zapamiętania linków na bardziej przyjazne adresy URL dla użytkowników oraz wyszukiwarek internetowych.
 • Korzystanie z komendy „Expires” – w home.pl możesz używać komendy „Expires” w pliku .htaccess na serwerach współdzielonych. Stosując kombinacje komend „:Location” oraz „Expires” możesz ustalić ważność pobieranych dokumentów.
 • Inne przydatne funkcje – plik .htaccess jest wykorzystywany również do wielu innych przydatnych operacji, np. obsługa różnych typów przekierowań.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie