Jak utworzyć lub edytować plik .htaccess i inne pliki systemowe?

W artykule znajdziesz instrukcje, dotyczące zarówno nowej jak i poprzedniej platformy home.pl (czyli wskazówki można użyć podczas korzystania z hostingów opartych o Apache oraz IdeaWebServer).
W ramach usługi hostingu w home.pl, możesz skorzystać z klienta FTP dostępnego w panelu administracyjnym. Takie rozwiązanie nie wymaga konfiguracji dodatkowego oprogramowania. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak uruchomić WebFTP i zarządzać zawartością serwera FTP.

Kluczowym elementem pozwalającym na prawidłowe działanie plików systemowych, np. .htaccess czy php.ini, jest zapisanie poprawnej nazwy i formatu (rozszerzania) pliku, a także zapisanie go z użyciem kodowania UTF-8.

 • Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej czym jest plik .htaccess (definicja, przykłady zastosowania).
 • Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej czym jest plik php.ini (definicja, przykłady, wyjątki).
Plik .htaccess jest charakterystycznym elementem serwera WWW, który pozwala skonfigurować wiele jego parametrów. Plik ten działa w obrębie katalogu, w którym został umieszczony oraz w podkatalogach (chyba, że w podkatalogu umieszczono kolejny plik .htaccess).
W ramach jednego konta może funkcjonować wiele niezależnych plików .htaccess, z których każdy może definiować inną akcję (np. przekierowanie 301). Oznacza to, że plik htaccess może zostać utworzony w każdym katalogu, umożliwiając dodanie nowych lub zmianę istniejących dyrektyw ustawionych w głównym pliku konfiguracyjnym serwera (httpd.conf).
Niektóre edytory tekstu, np. notatnik systemu Windows, domyślnie zapisują tworzone pliki w formacie ANSI. Do poprawnego działania plików konfiguracyjnych na serwerach home.pl, wymagane jest zapisanie lub przekonwertowanie pliku do formatu UTF-8.

Do utworzenia lub edycji pliku .htaccess możemy skorzystać z trzech podstawowych rozwiązań:

 1. Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl, możesz skorzystać z wbudowanego klienta FTP, który umożliwi dodanie lub edycje plików na serwerze FTP – w tym plików tekstowych i systemowych,
 2. Możesz utworzyć plik tekstowy na komputerze lokalnym, np. za pomocą edytora tekstowego Notepad++ (zaawansowany odpowiednik notatnika) i następnie po połączeniu z serwerem FTP, będziesz mógł umieścić utworzone przez Ciebie pliki na serwerze FTP w odpowiednich katalogach,
 3. Możesz też skorzystać z domyślnego notatnika systemu Windows w celu utworzenia pliku htaccess i następnie połączyć z serwerem FTP, aby wysłać utworzony plik htaccess na serwer FTP do odpowiedniego katalogu.

W rozwiązaniu 1 oraz 2, tworzone pliki będą domyślnie zapisane w odpowiednim kodowaniu UTF-8, które jest niezbędne przy tworzeniu pliku systemowego, np. .htaccess. W rozwiązaniu trzecim, należy zwrócić uwagę na zastosowane kodowanie i w razie konieczności zmienić je na UTF-8 na etapie zapisywania pliku.

WebFTP w panelu administracyjnym home.pl

Korzystając z klienta WebFTP w dowolnym momencie masz możliwość podglądu oraz edycji umieszczonych na serwerze plików. Dzięki wbudowanemu edytorowi, bez pobierania plików na dysk lokalny, np. Twojego komputera, możesz „na żywo” wprowadzić zmiany lub nawet utworzyć pliki i katalogi.

Taki sposób zarządzania i edycji plików, zapewnia możliwość wprowadzania szybkich zmian np. w strukturze strony WWW, a także eliminuje konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania do zarządzania i edycji zasobów.

WebFTP zapisuje utworzone pliki w formacie UTF-8, nie wymaga dodatkowej konfiguracji.
 1. Uruchom WebFTP w Panelu klienta home.pl swojego serwera.
  • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak uruchomić klienta FTP w Panelu klienta home.pl.
 2. Przejdź do wybranej lokalizacji, w której plik ma zostać utworzony lub edytowany.
 3. Skorzystaj z przycisku „Nowy plik” lub „Edycja”:
  • Nowy plik: aby utworzyć nowy plik i umieścić go na serwerze w wybranej lokalizacji.
   WebFTP - Wybrana lokalizacja - Kliknij przycisk Nowy plikPodczas dodawania pliku, nadaj mu nazwę wraz z rozszerzeniem (formatem) np. .htaccess (plik htaccess jest „rozszerzeniem samym w sobie” czy php.ini). Wprowadź odpowiednią zawartość do pliku (np. dyrektywy htaccess) i zapisz zmiany.WebFTP - Wybrana lokalizacja - Nowy plik - Nadaj nazwę nowego pliku i wprowadź odpowiednią zawartość do pliku
  • Edytuj: kliknij przycisk widoczny po prawej stronie ekranu, aby rozpocząć edycję wybranego pliku (np. htaccess). Podczas edycji pliku wprowadź odpowiednią zawartość do pliku (np. dyrektywy htaccess) i zapisz zmiany.WebFTP - Wybrana lokalizacja - Wybierz opcję Edycja

Notepad++

Notepad++ to popularny, darmowy i zarazem zaawansowany edytor tekstowy (popularny wśród programistów na całym świecie). O jego szerokim zastosowaniu, poczytasz więcej na stronie autorów oprogramowania, skąd także możesz go pobrać , a następnie zainstalować na swoim komputerze.

Notepad++ łączy w sobie funkcje typowego notatnika z zaawansowanym edytorem plików tekstowych.

Notepad++ domyślnie pracuje na plikach w kodowaniu UTF-8, nie wymaga dodatkowej konfiguracji. W każdej chwili możesz zmienić kodowanie pliku wybierając zakładkę FORMAT i dokonując zmiany formatu.
 1. Po uruchomieniu edytora Notepad++ i wprowadzeniu zawartości do tworzonego pliku htaccess, kliknij zakładkę Format i upewnij się, że wybrane kodowanie tekstu to UTF-8 (bez BOM).
  Notepad++ - Format - Zaznacz opcję Koduj w UTF-8 (bez BOM)
 2. Kliknij zakładkę Plik, a następnie Zapisz jako.Notepad++ - Plik - Wybierz opcję Zapisz jako
 3. Wprowadź nazwę zapisywanego pliku.Notepad++ - Plik - Zapisz jako - Zapisywanie jako - Wprowadź nazwę zapisywanego pliku
 4. Z rozwijanego menu Zapisz jako typ: wybierz interesujący Cię format pliku.
  W przypadku pliku .htaccess jego nazwa jest jednocześnie „formatem” pliku. Aby poprawnie zapisać plik, wprowadź jego pełną nazwę „.htaccess” i wybierz Zapisz jako typ: wszystkie pliki (All types). W przypadku pliku php.ini, wykonaj te same kroki.
 5. Utworzony w ten sposób plik umieść na serwerze FTP w odpowiednim katalogu, np. za pomocą wbudowanego klienta WebFTP w Panelu klienta home.pl lub za pomocą zewnętrznego klienta FTP.

Notatnik systemu Windows

Notatnik systemu Windows jest równie dobrym rozwiązaniem jak Notepad++, chociaż trzeba uważać jakie stosujesz kodowanie znaków podczas tworzenia pliku.

 1. Po uruchomieniu Notatnika w systemie Windows i wprowadzeniu zawartości do pliku tekstowego (np. dyrektywy/wpisy htaccess lub ustawienia PHP), kliknij zakładkę Plik –> Zapisz jako
  Notatnik systemu Windows - Plik - Wybierz opcję Zapisz jako
 2. Podaj nazwę zapisywanego pliku, np. .htaccess lub php.ini oraz wybierz typ: wszystkie pliki.Notatnik systemu Windows - Plik - Zapisz jako - Zapisywanie jako - Podaj nazwę zapisywanego pliku .htaccess, wybierz typ: wszystkie pliki i wybierz kodowanie: UTF-8
 3. Wybierz kodowanie: UTF-8.
 4. Zapisz plik i wyślij go na serwer FTP do odpowiedniego katalogu.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie