Czy dyrektywy SetEnvIf oraz SetEnvIfNoCase działają w home.pl?

Moduł mod_setenvif dostępny jest w ramach oferty hostingu home.pl, które charakteryzuje się działaniem w środowisku Apache. Jeśli posiadasz hosting zarejestrowany w home.pl, oparty jest on o środowisko IdeaWebServer, które nie obsługuje w/w modułu.

Przeczytaj więcej o module mod_setenvif w zewnętrznej dokumentacji dot. środowiska Apache.

 

Zastosowanie: mod_setenvif umożliwia utworzenie i wykonanie reguł blokad, np. dostępu dla danej przeglądarki internetowej. SetEnvIfNoCase w przeciwieństwie do  SetEnvIf wykonuje komparację zdefiniowanych zmiennych nie zwracając uwagi na wielkość liter.

Przykład dla mod_setenvif:

<Limit GET POST HEAD>
SetEnvIfNoCase User-Agent "Opera/8\.10" ban_bot
Order Allow,Deny
Allow from all
Deny from env=ban_bot
</Limit>

Analogiczne rozwiązanie dla popularnego mod_rewrite:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} "Opera/8\.10" [NC]
RewriteRule .* - [F,L]
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie