Przekierowanie poczty – typy przekierowań przy domenie

Podczas przypisywania domeny do hostingu możesz zmienić ustawienia przekierowania poczty w domenie. W sekcji: Obsługa poczty możesz przekierować pocztę e-mail, która przychodzi na adres Twojej domeny.

Oznacza to, że możesz skierować ruch poczty e-mail z domeny:

 • na serwer w home.pl
 • inny serwer pocztowy (za pomocą rekordów MX)
 • na inny jeden adres e-mail.
 • lub wyłączyć obsługę poczty przy wybranej domenie.

 

Przykładowo, domenę możesz przypisać do serwera w home.pl w celu obsługi poczty utworzonej na tym serwerze, natomiast ruch WWW może zostać przekierowany na stronę opublikowaną na zewnętrznym serwerze (lub odwrotnie).

Po ustawieniu przekierowania poczty, cały ruch poczty e-mail w konfigurowanej domenie zostanie przekierowany zgodnie z ustawioną konfiguracją (przekierowanie poczty w domenie obejmie wszystkie adresy e-mail w domenie).

Poczta home.pl - Przekierowanie poczty - Wybierz Rodzaj przekierowania

 • W celu zmiany przekierowania poczty wybierz rodzaj przekierowania:
  • Twój serwer – wybierz tę opcję, jeśli cały ruch poczty e-mail w Twojej domenie ma zostać skierowany na serwer w home.pl, do którego domena została przypisana. Skrzynki e-mail utworzone na tym serwerze będą mogły korzystać z adresów e-mail w postaci, np.: kowalski@twojadomena.pl.
  • Inne rekordy MX – wybierz tę opcję, jeśli chcesz cały ruch poczty e-mail w Twojej domenie skierować na inny zewnętrzny serwer. W polach poniżej wpisz adresy serwerów pocztowych, na które ma zostać przekierowana poczta. Możesz wpisać maksymalnie 4 adresy serwerów pocztowych. Podczas dodawania adresów, należy określić priorytety dla serwerów pocztowych, np. 10, 20, 30, 40.
   Przekieruj ruch poczty e-mail w domenie na inny serwer za pomocą rekordów MX
  • Przekierowanie e-mail – po wybraniu tego rodzaju przekierowania poczty, w polu poniżej wpisz jeden adres e-mail, na który będą kierowane wszystkie wiadomości wysłane na dowolny adres e-mail w konfigurowanej domenie (np. biuro@twojadomena.pl lub kowalski@twojadomena.pl).
   Przekieruj cały ruch poczty e-mail w domenie na inny adres e-mail
  • Brak obsługi poczty (brak rekordów MX) – wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz tworzyć rekordów MX. Będzie to równoznaczne z tym, że przy domenie nie będzie włączona obsługa poczty e-mail. Po wybraniu tej opcji, skrzynki e-mail utworzone na Twoim hostingu w home.pl nie będą mogły korzystać z adresu domeny.
   Jak ustawić nie obsługiwanie poczty e-mail przy domenie?
  • Catch-All – włączenie tej funkcji pozwala na przechwytywanie wiadomości e-mail wysłanych na nieistniejące lub błędnie wprowadzone adresy pocztowe utworzonych w domenie, np.: buiro@twojadomena.pl. Więcej informacji o funkcji catch-all znajdziesz pod tym adresem.
   Włącz lub wyłącz funkcję catch-all przy domenie

  Funkcja catch-all jest standardem przy obsłudze większej ilości wiadomości e-mail. Często zdarza się, że pod wpływem pośpiechu wysyłamy wiadomość e-mail na niepoprawny adres, np. „bbuiro@domena.pl”. Najczęściej w podobnych przypadkach otrzymamy zwrotną wiadomość e-mail od serwera adresata, że taki użytkownik (adres e-mail) nie istnieje. Funkcja catch-all pozwala odbierać wiadomości e-mail z błędem w adresie (przed znakiem „@”), co pozwala uniknąć niedostarczenia bardzo ważnej dla Ciebie korespondencji e-mail.

  Przykład: załóżmy, że posiadasz adres „biuro@twojadomena.pl”. Jeżeli funkcja catch-all jest włączona, a wysłana do Ciebie wiadomość e-mail zawiera błąd w nazwie przed znakiem @, np. literówkę „buiro@twojadomena.pl”, to taka wiadomość e-mail zostanie dostarczona. W przeciwnym razie, gdy opcja nie jest zaznaczona, to wiadomość tak zaadresowana zostanie odrzucona i nie dotrze do Ciebie.

 • Po kliknięciu przycisku: Wyślij, ustawienia domeny zostaną zapisane. Poczekaj kilka minut na odświeżenie ustawień serwera.
  Jeśli po kliknięciu przycisku: Wyślij, wyświetlany jest komunikat błędu o treści: „Wystąpił błąd podczas przypisywania domeny do serwera. Brak delegacji na serwery DNS dostawcy„, oznacza to, że próbujesz zmienić ustawienia domeny zewnętrznej, która została dodana do Panelu klienta home.pl, ale nie została jeszcze wydelegowana na serwery DNS home.pl.
  • Jeśli wykonałeś już delegacje na odpowiednie serwery DNS home.pl, to musisz odczekać na odświeżenie serwerów DNS (trwa do 30h). Po tym czasie, wykonaj operacje przypisania domeny do hostingu ponownie.
  • Jeśli nie wykonałeś jeszcze delegacji domeny, to wykonaj tę operację za pośrednictwem panelu administracyjnego operatora, u którego domena jest obecnie zarejestrowana.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.