Style CSS (kaskadowe arkusze stylów)

Czym są style CSS?

Od samego początku powstania języka HTML był on skierowany raczej do prezentacji czystego tekstu, wzbogaconego o tabele, listy itp. Nie przewidziano natomiast zaawansowanej obsługi prezentowanego materiału. W wersji HTML 1 nie było nawet możliwości zmiany czcionki czy też jej koloru. W późniejszych wersjach, wprowadzono odpowiednie znaczniki tj. <font>, <color>, które mimo, że oferowały możliwości zmiany koloru, rodzaju i wielkości czcionki, to były tworami ograniczonymi.

 

Od wersji HTML 4 pojawiły się tzw. kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets). Umożliwiają one nadanie specjalnych właściwości wszystkim znacznikom w dokumencie oraz tworzenie klas z właściwościami, które możesz przypisać do wybranego znacznika w dowolnym miejscu dokumentu.

<html>
<head>
  <title>Moja strona</title>
 <style type="text/css">
 <!-- 
  BODY  { color: #000000; background-color: #ffffff; }
  P, DIV { font-size: 9pt; }
  .title { font-weight: bold; font-size: 14pt; }
 -->
 </style>
</head>
 1. Style definiujesz w nagłówku strony. Rozpoczynasz od otworzenia znacznika <style> i określenia, z czym masz do czynienia – type=”text/css”.
 2. Znaki wstawione w tej lini oznaczają otwarcie komentarza. Jest to zabezpieczenie dla starszych przeglądarek, które nie obsługują CSS – dzięki temu mogą one całkowicie zignorować ten blok.
 3. Definiujesz pierwszy styl – dla znacznika <body>. Linia z definicją stylu jest podzielona na dwie części:
  • nazwa stylu – w przykładzie nazwą jest BODY,
  • właściwości – są one ograniczone znakami }.

  Każdy parametr podany we właściwościach posiada następującą składnię:

  • nazwa parametru – np. color:
  • wartość parametru – np. #000000;

  W przykładzie ustawiasz dla całego ciała dokumentu kolor czcionki na czarny, kolor tła dokumentu na biały.

 4. Definiujesz styl dla znaczników <p> i <div>. Ustalasz rozmiar czcionki na 9 punktów.
 5. Oprócz nadawania właściwości dla znaczników HTML istnieje możliwość definiowania własnych stylów. Dzięki temu, oprócz właściwości globalnych poszczególnych znaczników możesz wstawić styl dla konkretnego ciągu tekstu. W tej linii definiujesz właśnie taki własny styl. Można go poznać po tym, że jego nazwę poprzedza kropka. Twój styl będzie służyć do wypisania tytułu – aby go odróżnić od reszty tekstu ustalamy, że czcionka będzie pogrubiona, a jej wielkość wyniesie 14 punktów.
 6. Zamykasz komentarz.
 7. Zamykamy definicję stylów.

Jak używać stylów?

Jeżeli masz już zdefiniowane style, możesz z nich korzystać. Style globalne, które nadałeś znacznikom, będą automatycznie nadawane przez przeglądarkę. Natomiast własne style musisz wstawiać ręcznie w ciele dokumentu.

Oto przykład ciała dokumentu, do którego zastosujesz style użyte w poprzednim przykładzie.

 <body> 
 <div class="title">Ala ma kota</div> 
 <p>Ala ma kota</p> 
 <p style="font-size: 8pt;">Koniec</p> 
 Zwykły tekst 
 </body>
 1. Otwierasz ciało (body) dokumentu. Jak widać nie podajesz żadnych parametrów – wszystko masz zdefiniowane w stylach. Został ustalony kolor czcionki, tła dokumentu oraz domyślna czcionka.
 2. W tej linii do znacznika <div> dodajesz parametr class=”title”. Oznacza on dodanie do stylu znacznika <div> ustalonego w nagłówku, właściwości stylu title. Nie musisz tutaj poprzedzać nazwy stylu kropką. Jest ona wymagana jedynie podczas definicji stylu, aby odróżnić style użytkownika od stylów globalnych dla znaczników. Podsumowując, tekst „Ala ma kota” będzie posiadał następujące właściwości:
  • ustalone w stylu BODY – „color: #000000; background-color: #ffffff; „
  • ustalone w stylu DIV – „font-size: 9pt;”
  • ustalone w stylu .title – „font-weight: bold; font-size: 14pt;”

  Style są nadawane w tej właśnie kolejności – zaczynając od nadrzędnego, po kolei zdążając do najniższego. Dlatego też ustawienie stylu DIV zostało zastąpione przez styl .title.

 3. Wstawiasz zwykły paragraf. Tekst w nim umieszczony będzie wyświetlony z użyciem stylów BODY oraz P.
 4. Czasami zachodzi potrzeba zmiany stylu tylko dla jednego fragmentu w dokumencie. Nie trzeba do tego definiować całkiem nowego stylu, bezpośrednio w znaczniku możesz zdefiniować styl podręczny. W przykładzie, w znaczniku <p> do stylu P dodajesz styl podręczny style=”font-size: 8pt;”, który zmienia wielkość czcionki. Hierarchia stylów dla tekstu „Koniec” będzie wyglądać następująco:
  • ustalone w stylu BODY – „color: #000000; background-color: #ffffff;”
  • ustalone w stylu P – „font-size: 9pt;”
  • ustalone w stylu podręcznym – „font-size: 8pt;”
 5. Wypisujesz zwykły tekst – bez dodatkowych znaczników. Tekst ten obowiązuje tylko styl BODY.
 6. Zamykasz ciało (body) dokumentu.

Jest to krótka prezentacja stylów CSS. Kaskadowe arkusze stylów (CSS) umożliwiają nadanie tekstu wielu właściwości, które nie zostały tu pokazane.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie