Listy

Istnieją dwa rodzaje list wyliczeniowych w języku HTML:
Listy nieuporządkowane,
Listy uporządkowane.

Listy nieuporządkowane

 <ul type="disc">
    <li>pierwszy punkt</li>
     <li>drugi punkt</li>  
   <li>trzeci punkt</li>
 </ul>
 1. Otwierasz listę nieuprządkowaną.
 2. Wypisujesz kolejno wiersze.

  WAŻNE! Możesz ustawić jaki znak będzie wyświetlany jako symbol punktu:

  • disc
  • circle
  • square
 3. Zamykasz listę.

Wynikiem powyższego przykładu będzie następująca lista:

 • pierwszy punkt
 • drugi punkt
 • trzeci punkt

Listy uporządkowane

 <ol type="a" start="e">
    <li>pierwszy punkt</li>
   <li>drugi punkt</li>
   <li>trzeci punkt</li>
 </ol>
 1. Otwierasz uprządkowaną listę.
 2. Wypisujesz kolejno wiersze.

  WAŻNE! Możesz zdefiniować symbol, który ma być używany do wypunktowania (type=”a”). Możesz również określić, aby wypunktowanie rozpoczęło się od określonej litery/cyfry (start=”e”).

  • 1 – liczbowe,
  • A – litery wielkie,
  • a – litery małe,
  • I – wielkie litery rzymskie,
  • i – małe litery rzymskie.
 3. Zamykasz listę.

Wynikiem powyższego przykładu będzie następująca lista:

 1. pierwszy punkt
 2. drugi punkt
 3. trzeci punkt
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie