Logi FTP oraz Rozszerzone logi FTP

Szybki hosting dla WordPressa

Jak zamówić Profesjonalną usługę IT?

 1. Wejdź na naszą stronę: https://home.pl/profesjonalne-uslugi-it/logi/
 2. Znajdź pozycję: Logi FTP lub Rozszerzone logi FTP i kliknij: Wybieram.
  Aby zamówić logi FTP, znajdź odpowiedni pakiet usługi i kliknij przycisk: Wybieram.
 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij czerwony przycisk: Przechodzę do koszyka, który znajduje się po prawej stronie ekranu i opłać zamówienie (np. za pomocą płatności online).
  Kliknij przycisk: Przechodzę do koszyka, aby zamówić logi FTP dla serwera w home.pl.
 4. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego celem wskazania  informacji niezbędnych do przeprowadzenia konfiguracji.

Informacje podstawowe: Logi FTP

Logi serwera inaczej zwane dziennikami, rejestrem zdarzeń, to chronologiczny zapis wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce na serwerze. Logi generowane są automatycznie i w zależności od ich rodzaju mogą być bezpośrednio udostępnione na serwerze FTP lub pozostają do dyspozycji administratorów.

Rozróżniamy logi serwera WWW, logi poczty e-mail, logi SSH/FTP oraz logi administracyjne. Dostarczają one informacji o wszystkich wysłanych i odebranych wiadomościach, wykonywanych na serwerze operacjach, odwiedzinach innych użytkowników czy pracy skryptów.

Logi FTP przedstawiają wszystkie udane oraz nieudane połączenia z serwerem FTP (np. za pomocą klienta FTP) a także operacje wykonywane na plikach i katalogach (np. kasowanie, tworzenie, edycja). Logi FTP są istotne z punktu widzenia administratora, który może zidentyfikować kto oraz kiedy, dokonywał zmian w strukturze plików na serwerze FTP.

Istnieje wiele elementów, które wymagają konfiguracji podczas obsługi hostingu. Dzięki Centrum Pomocy możesz większość z nich wykonać samodzielnie posługując się przygotowanymi przez nas instrukcjami. Jeśli nie czujesz się na siłach, nie masz czasu lub oczekujesz kompleksowej obsługi, możesz zlecić ich wykonanie nam.

 • Sprawdź listę wszystkich Profesjonalnych usług IT, które możemy dla Ciebie wykonać.

Cel świadczonej usługi

Poprawnie wykonana usługa zapewni dostęp do logów FTP z okresu ostatnich 6 lub 12 miesięcy. Logi udostępniane bezpłatnie w ramach połączenia SSH/FTP obejmują tylko okres ostatnich 14 dni.

Jeśli wybrałeś rozszerzone logi FTP, to możesz poprosić administratorów home.pl o dodatkowe przefiltrowanie logów według wybranych przez Ciebie parametrów (dostępne parametry do filtrowania znajdziesz w dalszej części artykułu). Użytkownik serwera może liczyć na wsparcie specjalistów home.pl przy analizie logów.

Zakres i miejsce świadczenia usługi

W ramach świadczonej ze wskazanego przez użytkownika serwera udostępniony zostanie pełny zapisów logów FTP. W zależności od wybranego pakietu:

 • dla usługi podstawowej: zapis logów FTP z okresu 6 miesięcy (bez możliwości filtrowania),
 • dla usługi rozszerzonej: zapis logów FTP z okresu 12 miesięcy (z możliwością filtrowania po wybranych parametrach).

Usługa świadczona jest na poziomie narzędzi administratora home.pl. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego w celu wskazania nazwy serwera, z którego logi FTP mają zostać udostępnione.

Objaśnienia do logów FTP oraz podstawowe polecenia FTP

Logi do klienta są przesyłane wraz z załączonym objaśnieniem pomocnym przy interpretacji logów.

Kolumny w plikach logów, patrząc od lewej, należy interpretować następująco:

 • Data połączenia (DD.MM.RRRR);
 • Godzina połączenia (GG:MM:SS);
 • Nazwa usługi, do której połączenie zostało nawiązane;
 • Typ połączenia (możliwe wartości to “ssl” dla połączeń szyfrowanych oraz “plain” dla połączeń nieszyfrowanych);
 • Kod odpowiedzi serwera (zgodnie z dokumentem RFC 959 http://www.ietf.org/rfc/rfc959.txt );
 • Ilość znalezionych wirusów w poleceniu (“-“, jeśli skanowanie nie zostało przeprowadzone, dla poleceń, które nie przesyłają dodatkowych danych);
 • Ilość przesłanych danych (wyrażona w bajtach);
 • Nazwa hosta, z którego nastąpiło połączenie (RevDNS);
 • Adres IP, z którego nastąpiło połączenie wraz z podanym po dwukropku numerem portu – na tej podstawie możliwe jest prześledzenie całej sesji FTP;
 • Nazwa użytkownika, do którego nastąpiła autentykacja;
 • Wydane polecenie (do ciągu “–>”);
 • Odpowiedź serwera po wydanym poleceniu (od ciągu “–>”).

Podstawowe polecenia FTP:

 • USER – przesłanie nazwy użytkownika;
 • PASS – przesłanie hasła;
 • LIST – listowanie zawartości katalogu na serwerze;
 • PWD – wyświetlenie aktualnego katalogu na serwerze;
 • CWD – przejście do wskazanego katalogu na serwerze;
 • RETR – pobranie pliku z serwera;
 • STOR – umieszczenie pliku na serwerze;
 • APPE – dopisanie do pliku na serwerze;
 • DELE – usunięcie pliku z serwera;
 • MKD – utworzenie katalogu na serwerze;
 • RMD – usunięcie pustego katalogu na serwerze;
 • PASV – wejście w tryb pasywny;
 • QUIT – zakończenie sesji FTP.

Więcej poleceń opisanych jest w dokumencie RFC 959:
http://www.w3.org/Protocols/rfc959/4_FileTransfer.html

Powyższe objaśnienia do logów zostały udostępniane w celu wyłącznie informacyjnym i na użytek własny. W sytuacji zmiany przeznaczenia materiałów prosimy o niezwłoczne powiadomienie operatora i wskazanie przeznaczenia materiałów.

Rozszerzone logi FTP: możliwość filtrowania – dostępne parametry

W przypadku Rozszerzonych logów FTP istnieje możliwość filtrowania logów po wybranych parametrach.

Dostępne parametry to:

 • Data,
 • Typ połączenia ssl/plain (plain połączenie nieszyfrowane),
 • Nazwa hosta z którego nastąpiło połączenie,
 • Adres IP z którego nastąpiło połączenie,
 • Nazwa użytkownika FTP do którego nastąpiła autoryzacja,
 • Wydane konkretnego polecenia lub nazwa pliku na jakim wykonywane były polecenia FTP,
 • Podstawowe polecenia FTP:
  • USER – przesłanie nazwy użytkownika,
  • PASS – przesłanie hasła,
  • LIST – listowanie zawartości katalogu na serwerze,
  • PWD – wyświetlenie aktualnego katalogu na serwerze,
  • CWD – przejście do wskazanego katalogu na serwerze,
  • RETR – pobranie pliku z serwera,
  • STOR – umieszczenie pliku na serwerze,
  • APPE – dopisanie do pliku na serwerze,
  • DELE – usunięcie pliku z serwera,
  • MKD – utworzenie katalogu na serwerze,
  • RMD – usunięcie pustego katalogu na serwerze,
  • PASV – wejście w tryb pasywny,
  • QUIT – zakończenie sesji FTP.

Podsumowanie: Logi FTP oraz Rozszerzone logi FTP

 • Zlecenie na Logi FTP oraz Rozszerzone logi FTP wykonujemy po opłacie zamówienia.
 • Klient powinien wskazać home.pl nazwę serwera, dla którego chciałby pozyskać logi FTP.
 • W przypadku Logów FTP maksymalny zakres logów to 6 miesięcy wstecz.
 • W przypadku Rozszerzonych logów FTP maksymalny zakres logów to 12 miesięcy wstecz.
 • Logi FTP to pełny zapis logów z operacji wykonywanych na serwerze po protokole FTP.
 • Logi FTP oraz Rozszerzone logi FTP wysyłane są do klienta wraz z objaśnieniem jak czytać logi.
 • W przypadku Rozszerzonych logów FTP – logi mogą zostać przefiltrowane po określonych parametrach lub z wykluczeniem określonych parametrów. Więcej informacji

Cena świadczonej usługi

Aktualną cenę oraz ofertę świadczonych usług IT sprawdzisz na dedykowanej stronie: przejdź do cennika usług IT.

Udostępnienie logów oraz analiza błędów

Logi to systemowy raport zawierający dane związane z historią Twojej aktywności w usłudze. Na podstawie plików można określić m.in. przyczynę odrzucenia wiadomości e-mail i datę skasowania pliku.

Profesjonalne usługi IT: Logi i Analiza błędów Sprawdź ofertę

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
Program prowizyjny
RODO w home.pl
English
Website Builder
Marketplace
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL certificate
Aplikacje w marketplace
SimplySign
Antywirus ESET
Ochrona WWW
AVG Secure VPN
Backup WWW
SiteLock
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
Dla biznesu
Kalendarz pracy 2020
lub