Logi FTP oraz Rozszerzone logi FTP

Jak zamówić Usługę informatyczną: Logi FTP lub Rozszerzone logi FTP?

 1. Wejdź na naszą stronę: https://home.pl/uslugi-informatyczne/logi/
 2. Znajdź pozycję: Logi FTP lub Rozszerzone logi FTP i kliknij: Wybieram.
  Aby zamówić logi FTP, znajdź odpowiedni pakiet usługi i kliknij przycisk: Wybieram.
 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij czerwony przycisk: Przechodzę do koszyka, który znajduje się po prawej stronie ekranu i opłać zamówienie (np. za pomocą płatności online).
  Kliknij przycisk: Przechodzę do koszyka, aby zamówić logi FTP dla serwera w home.pl.
 4. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego celem wskazania  informacji niezbędnych do przeprowadzenia konfiguracji.

Informacje podstawowe: Logi FTP

Logi serwera inaczej zwane dziennikami, rejestrem zdarzeń, to chronologiczny zapis wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce na serwerze. Logi generowane są automatycznie i w zależności od ich rodzaju mogą być bezpośrednio udostępnione na serwerze FTP lub pozostają do dyspozycji administratorów.

Rozróżniamy logi serwera WWW, logi poczty e-mail, logi SSH/FTP oraz logi administracyjne. Dostarczają one informacji o wszystkich wysłanych i odebranych wiadomościach, wykonywanych na serwerze operacjach, odwiedzinach innych użytkowników czy pracy skryptów.

Logi FTP przedstawiają wszystkie udane oraz nieudane połączenia z serwerem FTP (np. za pomocą klienta FTP), a także operacje wykonywane na plikach i katalogach (np. kasowanie, tworzenie, edycja). Logi FTP są istotne z punktu widzenia administratora, który może zidentyfikować kto oraz kiedy, dokonywał zmian w strukturze plików na serwerze FTP.

Istnieje wiele elementów, które wymagają konfiguracji podczas obsługi hostingu. Dzięki Centrum Pomocy możesz większość z nich wykonać samodzielnie, posługując się przygotowanymi przez nas instrukcjami. Jeśli nie czujesz się na siłach, nie masz czasu lub oczekujesz kompleksowej obsługi, możesz zlecić ich wykonanie nam.

 • Sprawdź listę wszystkich Usług informatycznych, które możemy dla Ciebie wykonać.

Cel świadczonej usługi

Poprawnie wykonana usługa zapewni dostęp do logów FTP z okresu ostatnich 6 lub 12 miesięcy. Logi udostępniane bezpłatnie w ramach połączenia SSH/FTP obejmują tylko okres ostatnich 14 dni.

Jeśli wybrałeś rozszerzone logi FTP, to możesz poprosić administratorów home.pl o dodatkowe przefiltrowanie logów według wybranych przez Ciebie parametrów (dostępne parametry do filtrowania znajdziesz w dalszej części artykułu). Użytkownik serwera może liczyć na wsparcie specjalistów home.pl przy analizie logów.

Zakres i miejsce świadczenia usługi

W ramach świadczonej ze wskazanego przez użytkownika serwera udostępniony zostanie pełny zapisów logów FTP. W zależności od wybranego pakietu:

 • dla usługi podstawowej: zapis logów FTP z okresu 6 miesięcy (bez możliwości filtrowania),
 • dla usługi rozszerzonej: zapis logów FTP z okresu 12 miesięcy (z możliwością filtrowania po wybranych parametrach).

Usługa świadczona jest na poziomie narzędzi administratora home.pl. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego w celu wskazania nazwy serwera, z którego logi FTP mają zostać udostępnione.

Objaśnienia do logów FTP oraz podstawowe polecenia FTP

Logi do klienta są przesyłane wraz z załączonym objaśnieniem pomocnym przy interpretacji logów.

Kolumny w plikach logów, patrząc od lewej, należy interpretować następująco:

 • Data połączenia (DD.MM.RRRR);
 • Godzina połączenia (GG:MM:SS);
 • Nazwa usługi, do której połączenie zostało nawiązane;
 • Typ połączenia (możliwe wartości to „ssl” dla połączeń szyfrowanych oraz „plain” dla połączeń nieszyfrowanych);
 • Kod odpowiedzi serwera (zgodnie z dokumentem RFC 959 http://www.ietf.org/rfc/rfc959.txt );
 • Ilość znalezionych wirusów w poleceniu („-„, jeśli skanowanie nie zostało przeprowadzone, dla poleceń, które nie przesyłają dodatkowych danych);
 • Ilość przesłanych danych (wyrażona w bajtach);
 • Nazwa hosta, z którego nastąpiło połączenie (RevDNS);
 • Adres IP, z którego nastąpiło połączenie wraz z podanym po dwukropku numerem portu – na tej podstawie możliwe jest prześledzenie całej sesji FTP;
 • Nazwa użytkownika, do którego nastąpiła autentykacja;
 • Wydane polecenie (do ciągu „–>”);
 • Odpowiedź serwera po wydanym poleceniu (od ciągu „–>”).

Podstawowe polecenia FTP:

 • USER – przesłanie nazwy użytkownika;
 • PASS – przesłanie hasła;
 • LIST – listowanie zawartości katalogu na serwerze;
 • PWD – wyświetlenie aktualnego katalogu na serwerze;
 • CWD – przejście do wskazanego katalogu na serwerze;
 • RETR – pobranie pliku z serwera;
 • STOR – umieszczenie pliku na serwerze;
 • APPE – dopisanie do pliku na serwerze;
 • DELE – usunięcie pliku z serwera;
 • MKD – utworzenie katalogu na serwerze;
 • RMD – usunięcie pustego katalogu na serwerze;
 • PASV – wejście w tryb pasywny;
 • QUIT – zakończenie sesji FTP.

Więcej poleceń opisanych jest w dokumencie RFC 959:
http://www.w3.org/Protocols/rfc959/4_FileTransfer.html

Powyższe objaśnienia do logów zostały udostępniane w celu wyłącznie informacyjnym i na użytek własny. W sytuacji zmiany przeznaczenia materiałów prosimy o niezwłoczne powiadomienie operatora i wskazanie przeznaczenia materiałów.

Rozszerzone logi FTP: możliwość filtrowania – dostępne parametry

W przypadku Rozszerzonych logów FTP istnieje możliwość filtrowania logów po wybranych parametrach.

Dostępne parametry to:

 • Data,
 • Typ połączenia ssl/plain (plain połączenie nieszyfrowane),
 • Nazwa hosta, z którego nastąpiło połączenie,
 • Adres IP, z którego nastąpiło połączenie,
 • Nazwa użytkownika FTP, do którego nastąpiła autoryzacja,
 • Wydane konkretnego polecenia lub nazwa pliku, na jakim wykonywane były polecenia FTP,
 • Podstawowe polecenia FTP:
  • USER – przesłanie nazwy użytkownika,
  • PASS – przesłanie hasła,
  • LIST – listowanie zawartości katalogu na serwerze,
  • PWD – wyświetlenie aktualnego katalogu na serwerze,
  • CWD – przejście do wskazanego katalogu na serwerze,
  • RETR – pobranie pliku z serwera,
  • STOR – umieszczenie pliku na serwerze,
  • APPE – dopisanie do pliku na serwerze,
  • DELE – usunięcie pliku z serwera,
  • MKD – utworzenie katalogu na serwerze,
  • RMD – usunięcie pustego katalogu na serwerze,
  • PASV – wejście w tryb pasywny,
  • QUIT – zakończenie sesji FTP.

Podsumowanie: Logi FTP oraz Rozszerzone logi FTP

 • Zlecenie na Logi FTP oraz Rozszerzone logi FTP wykonujemy po opłacie zamówienia.
 • Klient powinien wskazać home.pl nazwę serwera, dla którego chciałby pozyskać logi FTP.
 • W przypadku Logów FTP maksymalny zakres logów to 6 miesięcy wstecz.
 • W przypadku Rozszerzonych logów FTP maksymalny zakres logów to 12 miesięcy wstecz.
 • Logi FTP to pełny zapis logów z operacji wykonywanych na serwerze po protokole FTP.
 • Logi FTP oraz Rozszerzone logi FTP wysyłane są do klienta wraz z objaśnieniem jak czytać logi.
 • W przypadku Rozszerzonych logów FTP – logi mogą zostać przefiltrowane po określonych parametrach lub z wykluczeniem określonych parametrów. Więcej informacji

Cena świadczonej usługi

Aktualną cenę oraz ofertę świadczonych usług IT sprawdzisz na dedykowanej stronie: przejdź do cennika usług IT.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Udostępnienie logów oraz analiza błędów

Logi to systemowy raport zawierający dane związane z historią Twojej aktywności w usłudze. Na podstawie plików można określić m.in. przyczynę odrzucenia wiadomości e-mail i datę skasowania pliku.

Usługi informatyczne: Logi i Analiza błędów Sprawdź ofertę