Logi SMTP oraz Rozszerzone logi SMTP

Logi SMTP to logi serwera poczty wychodzącej. Niezależnie od konfiguracji konta e-mail (POP3/IMAP) logi SMTP dostępne są zawsze dla skrzynki pocztowej, dostarczając informacji o każdej operacji związanej z wyjściem wiadomości z konta e-mail.

SPIS TREŚCI

Jak zamówić Usługę informatyczną: Logi SMTP lub Rozszerzone logi SMTP?

 1. Wejdź na naszą stronę: https://home.pl/uslugi-informatyczne/logi/
 2. Znajdź pozycję: Logi SMTP lub Rozszerzone logi SMTP i kliknij: Wybieram.
  Kliknij przycisk: Wybieram, aby zamówić wybrany typ logów SMTP.
 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij czerwony przycisk: Przechodzę do koszyka, który znajduje się po prawej stronie ekranu i opłać zamówienie (np. za pomocą płatności online).
  Aby zamówić logi SMTP, kliknij przycisk: Przechodzę do koszyka.
 4. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego celem wskazania  informacji niezbędnych do przeprowadzenia konfiguracji.

Informacje podstawowe: Logi SMTP i Rozszerzone logi SMTP

Logi serwera inaczej zwane dziennikami, rejestrem zdarzeń, to chronologiczny zapis wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce na serwerze. Logi generowane są automatycznie i w zależności od ich rodzaju mogą być bezpośrednio udostępnione na serwerze FTP lub pozostają do dyspozycji administratorów.

Rozróżniamy logi serwera WWW, logi poczty e-mail, logi SSH/FTP oraz logi administracyjne. Dostarczają one informacji o wszystkich wysłanych i odebranych wiadomościach, wykonywanych na serwerze operacjach, odwiedzinach innych użytkowników czy pracy skryptów.

Logi SMTP mogą stanowić niezaprzeczalny dowód wysłania wiadomości e-mail oraz jej dostarczenia do serwera odbiorcy (brak odrzucenia wiadomości). Należy zwrócić uwagę, że dotyczy to dostarczenia poczty do serwera pocztowego adresata, a nie bezpośrednio na konto e-mail.

Istnieje wiele elementów, które wymagają konfiguracji podczas obsługi hostingu. Dzięki Centrum Pomocy możesz większość z nich wykonać samodzielnie, posługując się przygotowanymi przez nas instrukcjami. Jeśli nie czujesz się na siłach, nie masz czasu lub oczekujesz kompleksowej obsługi, możesz zlecić ich wykonanie nam.

 • Sprawdź listę wszystkich Usług informatycznych, które możemy dla Ciebie wykonać.

Cel świadczonej usługi

Poprawnie wykonana usługa zapewni dostęp do logów SMTP z okresu ostatnich 6 lub 12 miesięcy. W miarę wyboru oferty otrzymany dziennik może zostać przefiltrowany według określonych parametrów lub z ich wykluczeniem. Użytkownik serwera może liczyć na wsparcie specjalistów home.pl przy analizie logów.

Użytkownik dysponujący logami, może zweryfikować historię zdarzeń obejmujących pocztę wychodzącą z konta e-mail, zarówno wysłaną za pomocą programów pocztowych oraz z poziomu webmaila: https://poczta.home.pl (poczty w przeglądarce).

Zakres i miejsce świadczenia usługi

W ramach świadczonej ze wskazanego przez użytkownika serwera udostępniony zostanie pełny zapisów logów SMTP. W zależności od wybranego pakietu:

 • dla usługi podstawowej: zapis logów SMTP z okresu 6 miesięcy (bez możliwości filtrowania),
 • dla usługi rozszerzonej: zapis logów SMTP z okresu 12 miesięcy (z możliwością filtrowania po określonych parametrach lub z ich wykluczeniem).

Usługa świadczona jest na poziomie narzędzi administratora home.pl. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego celem wskazania nazwy serwera, lub skrzynki e-mail, z której logi SMTP mają zostać udostępnione.

Objaśnienia do logów SMTP i dostępne statusy operacji

Logi do klienta są przesyłane wraz z załączonym objaśnieniem pomocnym przy interpretacji logów.

Kolumny w plikach logów, patrząc od lewej, należy interpretować następująco:

 • Data otrzymania wiadomości
 • Godzina otrzymania wiadomości
 • Host/IP serwera/komputera nadawcy wiadomości
 • IP serwera/komputera nadawcy wiadomości
 • Typ połączenia (np. smtp/plain, smtp/ssl)
 • Nazwa konta, do jakiego nastąpiła autoryzacja (jeśli konto jest w sieci home.pl, np [konto.post])
 • ID wiadomości (np. mess: a012345b6789c)
 • Wielkość wiadomości w bajtach
 • Adres nadawcy wiadomości FROM: <kowalski@kowalski.home.pl>
 • Nazwa konta nadawcy (jeśli konto w sieci home.pl, np. [kowalski])
 • Adres odbiorcy wiadomości TO: <domena@domena.pl>
 • Nazwa konta odbiorcy (jeśli konto w sieci home.pl, np. [mazurek.serwer])
 • Status doręczenia wiadomości:
  • LOCAL (wiadomość wysłana w ramach tego samego serwera),
  • REMOTE (wiadomość wysłana poza serwer).
 • Status operacji:
  • OK (poprawne nadanie wiadomości, doręczenie do serwera odbiorcy),
  • ERROR (błąd doręczenia wiadomości i wskazanie dokładnie treści błędu),
  • LOCAL NO DATA (brak treści wiadomości wysyłanej przez Klienta),
  • REMOTE NO DATA (brak treści wiadomości wysyłanej przez zewnętrzny serwer),
  • LOCAL/REMOTE TIMEOUT (przekroczono limit czasu w trakcie wysyłania treści wiadomości).

Powyższe objaśnienia do logów zostały udostępniane w celu wyłącznie informacyjnym i na użytek własny. W sytuacji zmiany przeznaczenia materiałów prosimy o niezwłoczne powiadomienie operatora i wskazanie przeznaczenia materiałów.

Rozszerzone logi SMTP: możliwość filtrowania – dostępne parametry

W przypadku wyboru usługi Rozszerzone logi SMTP dodatkowo logi mogą zostać przefiltrowane w oparciu o wybrane parametry lub z ich pominięciem.

Dostępne parametry to:

 • Data,
 • Adres hosta, z jakiego nastąpiło wysłanie wiadomości,
 • Adres IP, z jakiego nastąpiło wysłanie wiadomości,
 • Typ połączenia smtp/plain, smtp/ssl (plain połączenie nieszyfrowane),
 • Nazwa skrzynki mailowej,
 • Adres nadawcy wiadomości,
 • Adres odbiorcy wiadomości.

Podsumowanie: Logi SMTP oraz Rozszerzone logi SMTP

 • Zlecenie na Logi SMTP oraz Rozszerzone logi SMTP wykonujemy po opłacie zamówienia.
 • Klient powinien wskazać home.pl nazwę serwera, dla którego chciałby pozyskać logi SMTP.
 • W przypadku Logów SMTP maksymalny zakres logów to 6 miesięcy wstecz.
 • W przypadku Rozszerzonych logów SMTP maksymalny zakres logów to 12 miesięcy wstecz.
 • Logi SMTP to pełny zapis logów dla całego serwera z operacji wykonywanych na serwerze po protokole SMTP.
 • Logi SMTP oraz Rozszerzone logi SMTP wysyłane są do klienta wraz z objaśnieniem jak czytać logi.
 • W przypadku Rozszerzonych logów SMTP — logi mogą zostać przefiltrowane po określonych parametrach lub z wykluczeniem określonych parametrów. Więcej informacji
 • Rozszerzone logi SMTP wydawane są dla całości serwera lub wskazanej przez Ciebie skrzynki e-mail.

Cena świadczonej usługi

Aktualną cenę oraz ofertę świadczonych usług IT sprawdzisz na dedykowanej stronie: przejdź do cennika usług IT.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Udostępnienie logów oraz analiza błędów

Logi to systemowy raport zawierający dane związane z historią Twojej aktywności w usłudze. Na podstawie plików można określić m.in. przyczynę odrzucenia wiadomości e-mail i datę skasowania pliku.

Usługi informatyczne: Logi i Analiza błędów Sprawdź ofertę