Logi WWW oraz Rozszerzone logi WWW

Logi WWW dostarczają informacji m.in. o wszystkich użytkownikach (np. adresy IP i data połączenia), którzy połączyli się z Twoim serwerem, np. wyświetlając stronę WWW lub uruchamiając inną znajdującą się na serwerze aplikację.

To właśnie za pomocą logów WWW/HTTP generowane są statystyki oglądalności Twojego serwera. Świadczona usługa obejmuje udostępnienie logów z okresu 6 lub 12 miesięcy, także z możliwością ich filtrowania wg. określonych parametrów.

Szukasz dostępu do innych logów niż logi administracyjne? Na serwerach typu Hosting BiznesHosting Profesjonalny i Hosting Premium logi WWW/HTTP, FTP oraz MTA (z ostatnich 14 dni) udostępniane są przez protokół SSH oraz FTP. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.

Jak zamówić Usługę informatyczną?

 1. Wejdź na naszą stronę: https://home.pl/uslugi-informatyczne/logi/
 2. Znajdź pozycję: Logi WWW lub Rozszerzone logi WWW i kliknij: Wybieram.
  Kliknij przycisk: Wybieram, aby zamówić logi WWW dla serwera w home.pl.
 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij czerwony przycisk: Przechodzę do koszyka, który znajduje się po prawej stronie ekranu i opłać zamówienie (np. za pomocą płatności online).
  Kliknij przycisk: Przechodzę do koszyka, aby zamówić logi WWW dla serwera w home.pl.
 4. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego w celu wskazania, dla którego serwera oraz z jakiego okresu mają zostać udostępnione logi WWW.

Informacje podstawowe: Logi WWW oraz Rozszerzone logi WWW

Logi serwera inaczej zwane dziennikami, rejestrem zdarzeń to chronologiczny zapis wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce na serwerze. Logi generowane są automatycznie i w zależności od ich funkcjonalności mogą być bezpośrednio udostępnione na serwerze FTP lub pozostają do dyspozycji administratorów home.pl.

Rozróżniamy logi serwera WWW, logi poczty e-mail, logi SSH/FTP oraz logi administracyjne. Dostarczają one informacji o wszystkich wysłanych i odebranych wiadomościach, wykonywanych na serwerze operacjach, odwiedzinach innych użytkowników czy pracy skryptów.

Istnieje wiele elementów, które wymagają konfiguracji podczas obsługi hostingu. Dzięki Centrum Pomocy możesz większość z nich wykonać samodzielnie, posługując się przygotowanymi przez nas instrukcjami. Jeśli nie czujesz się na siłach, nie masz czasu lub oczekujesz kompleksowej obsługi, możesz zlecić ich wykonanie nam.

 • Sprawdź listę wszystkich Usług informatycznych, które możemy dla Ciebie wykonać.

Cel świadczonej usługi: Logi WWW oraz Rozszerzone logi WWW

Poprawnie wykonana usługa zapewni dostęp do logów WWW z okresu ostatnich 6 lub 12 miesięcy w porównaniu do 14 dni udostępnionych bezpłatnie w ramach połączenia SSH/FTP.

W miarę wyboru oferty otrzymany dziennik może zostać przefiltrowany wg. określonych parametrów lub z ich wykluczeniem. Użytkownik serwera może liczyć na wsparcie specjalistów home.pl przy analizie logów.

Zakres i miejsce świadczenia usługi

W ramach świadczonej ze wskazanego przez użytkownika serwera udostępniony zostanie pełny zapisów logów z nawiązywanych połączeń HTTP. W zależności od wybranego pakietu:

 • dla usługi podstawowej: zapis logów HTTP z okresu 6 miesięcy (bez możliwości filtrowania),
 • dla usługi rozszerzonej: zapis logów HTTP z okresu 12 miesięcy (z możliwością filtrowania po określonych parametrach lub z ich wykluczeniem).

Usługa świadczona jest na poziomie narzędzi administratora home.pl. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego w celu wskazania zakresu daty oraz nazwy serwera, dla którego logi WWW mają zostać udostępnione.

Objaśnienia do logów WWW

Logi do klienta są przesyłane wraz z załączonym objaśnieniem pomocnym przy interpretacji logów.

Kolumny w plikach logów, patrząc od lewej, należy interpretować następująco:

 • Nazwa hosta, z którego nastąpiło połączenie.
 • Nazwa użytkownika określona na podstawie rfc931 lub – (jeśli brak).
 • Nazwa użytkownika, który autoryzuje się korzystając z protokołu HTTP(np. do ukrytego katalogu) lub – (jeśli brak).
 • Dzień, miesiąc i rok, a także data i godzina połączenia(z uwzględnieniem strefy czasowej).
 • Akcja wykonywana przez przeglądarkę:
  • GET – ściągniecie pliku z serwera,
  • POST – wysłanie danych do serwera,
  • nazwa pliku,
  • protokół użyty do połączenia(HTTP/1.0 lub HTTP/1.1).
 • Status wykonania akcji (200 – OK, 404 – nie ma, 401 – potrzebna autoryzacja itd – dokładny opis statusów znajduje się pod adresem: http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html).
 • Rozmiar pobranego pliku.
 • Adres, z którego się połączono ze stroną.
 • User Agent – identyfikacja przeglądarki.

Powyższe objaśnienia do logów zostały udostępniane w celu wyłącznie informacyjnym i na użytek własny. W sytuacji zmiany przeznaczenia materiałów prosimy o niezwłoczne powiadomienie operatora i wskazanie przeznaczenia materiałów.

Rozszerzone logi WWW: możliwość filtrowania – dostępne parametry

Dla Rozszerzonych logów WWW istnieje możliwość filtrowania wyników po określonych parametrach lub z ich pominięciem. Dostępne parametry to:

 • Data,
 • Adres IP, z jakiego nastąpiło połączenie.

Podsumowanie: Logi WWW oraz Rozszerzone logi WWW

 • Zlecenie na Logi WWW oraz Rozszerzone logi WWW wykonujemy po opłacie zamówienia.
 • Klient powinien wskazać home.pl nazwę serwera, dla którego chciałby pozyskać logi WWW.
 • W przypadku Logów WWW maksymalny zakres logów to 6 miesięcy wstecz.
 • W przypadku Rozszerzonych logów WWW maksymalny zakres logów to 12 miesięcy wstecz.
 • Logi WWW to między innymi pełny zapis logów z nawiązywanych połączeń HTTP do serwera.
 • Logi WWW oraz Rozszerzone logi WWW wysyłane są do klienta wraz z objaśnieniem jak czytać logi.
 • W przypadku Rozszerzonych logów WWW – logi mogą zostać przefiltrowane po określonych parametrach lub z wykluczeniem określonych parametrów. Więcej informacji

Cena świadczonej usługi

Aktualną cenę oraz ofertę świadczonych usług IT sprawdzisz na dedykowanej stronie: przejdź do cennika usług IT.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Udostępnienie logów oraz analiza błędów

Logi to systemowy raport zawierający dane związane z historią Twojej aktywności w usłudze. Na podstawie plików można określić m.in. przyczynę odrzucenia wiadomości e-mail i datę skasowania pliku.

Usługi informatyczne: Logi i Analiza błędów Sprawdź ofertę