Logi administracyjne i Rozszerzone logi administracyjne

Logi administracyjne to logi serwera dostarczające informacji dotyczących operacji logowania do skrzynek e-mail, a także na temat wykonywanych w nich zmian z poziomu Panelu klienta (np. zmiana pojemności skrzynki e-mail).

Szukasz dostępu do innych logów niż logi administracyjne? Na serwerach typu Hosting BiznesHosting Profesjonalny i Hosting Premium logi WWW/HTTP, FTP oraz MTA (z ostatnich 14 dni) udostępniane są przez protokół SSH oraz FTP. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.

Jak zamówić Usługę informatyczną: Logi administracyjne?

 1. Wejdź na naszą stronę: https://home.pl/uslugi-informatyczne/logi/
 2. Znajdź pozycję: Logi administracyjne lub Rozszerzone logi administracyjne i kliknij: Wybieram.
  Kliknij przycisk: Wybieram, aby zamówić logi administracyjne w home.pl.
 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij czerwony przycisk: Przechodzę do koszyka, który znajduje się po prawej stronie ekranu i opłać zamówienie (np. za pomocą płatności online).
  Kliknij przycisk: Przechodzę do koszyka, aby zamówić logi administracyjne dla serwera w home.pl.
 4. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego w celu wskazania  informacji niezbędnych do przeprowadzenia konfiguracji.

Informacje podstawowe: Logi administracyjne

Logi serwera inaczej zwane dziennikami, rejestrem zdarzeń to chronologiczny zapis wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce na serwerze. Logi generowane są automatycznie i w zależności od ich rodzaju mogą być bezpośrednio udostępnione na serwerze FTP lub pozostają do dyspozycji administratorów.

Rozróżniamy logi serwera WWW, logi poczty e-mail, logi SSH/FTP oraz logi administracyjne. Dostarczają one informacji o wszystkich wysłanych i odebranych wiadomościach, wykonywanych na serwerze operacjach, odwiedzinach innych użytkowników czy pracy skryptów.

Istnieje wiele elementów, które wymagają konfiguracji podczas obsługi hostingu. Dzięki Centrum Pomocy możesz większość z nich wykonać samodzielnie, posługując się przygotowanymi przez nas instrukcjami. Jeśli nie czujesz się na siłach, nie masz czasu lub oczekujesz kompleksowej obsługi, możesz zlecić ich wykonanie nam.

 • Sprawdź listę wszystkich Usług informatycznych, które możemy dla Ciebie wykonać.

Cel świadczonej usługi: Logi administracyjne

Poprawnie wykonana usługa zapewni dostęp do logów administracyjnych z okresu ostatnich 6 lub 12 miesięcy. Jeśli wybrałeś rozszerzone logi administracyjne, to otrzymany dziennik może zostać przefiltrowany według określonych parametrów lub z ich wykluczeniem.

Użytkownik serwera może liczyć na wsparcie specjalistów home.pl przy analizie logów. Użytkownik dysponujący logami administracyjnymi może, np. zweryfikować jakie operacje były wykonywane na kontach e-mail.

Zakres i miejsce świadczenia usługi: Logi administracyjne

W ramach świadczonej ze wskazanego przez użytkownika serwera udostępniony zostanie pełny zapisów logów administracyjnych . W zależności od wybranego pakietu:

 • dla usługi podstawowej: zapis logów administracyjnych z okresu 6 miesięcy (bez możliwości filtrowania),
 • dla usługi rozszerzonej: zapis logów administracyjnych z okresu 12 miesięcy (z możliwością filtrowania po określonych parametrach lub z ich wykluczeniem).

Usługa świadczona jest na poziomie narzędzi administratora home.pl. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego w celu wskazania nazwy serwera, z którego logi administracyjne mają zostać udostępnione.

Objaśnienia do logów administracyjnych

Logi do klienta są przesyłane wraz z załączonym objaśnieniem pomocnym przy interpretacji logów.

Kolumny w plikach logów, patrząc od lewej, należy interpretować następująco:

 • data i godzina wykonanej operacji,
 • nazwa użytkownika,
 • adres IP,
 • oraz ewentualnie jaka czynność została wykonana (np. usunięcie lub dodanie skrzynki e-mail, zmiana hasła dostępu itp.).

Powyższe objaśnienia do logów zostały udostępniane w celu wyłącznie informacyjnym i na użytek własny. W sytuacji zmiany przeznaczenia materiałów prosimy o niezwłoczne powiadomienie operatora i wskazanie przeznaczenia materiałów.

Rozszerzone logi administracyjne: możliwość filtrowania – dostępne parametry

Dla Rozszerzonych logów administracyjnych istnieje możliwość filtrowania wyników po określonych parametrach lub z ich pominięciem. Dostępne parametry to:

 • data,
 • adres IP, z jakiego nastąpiło logowanie do skrzynki e-mail,
 • nazwa skrzynki, do jakiej nastąpiło logowanie.

Podsumowanie: Logi administracyjne oraz Rozszerzone logi administracyjne

 • Zlecenie na Logi administracyjne oraz Rozszerzone logi administracyjne wykonujemy po opłacie zamówienia.
 • Klient powinien wskazać home.pl nazwę serwera, dla którego chciałby pozyskać logi administracyjne.
 • W przypadku Logów administracyjnych maksymalny zakres logów to 6 miesięcy wstecz.
 • W przypadku Rozszerzonych logów administracyjnych maksymalny zakres logów to 12 miesięcy wstecz.
 • Logi administracyjne to między innymi pełny zapis logów dla całego serwera z operacji logowania do wszystkich skrzynek e-mail znajdujących się na serwerze.
 • Logi administracyjne oraz Rozszerzone logi administracyjne wysyłane są do klienta wraz z objaśnieniem jak czytać logi.
 • W przypadku Rozszerzonych logów administracyjnych – logi mogą zostać przefiltrowane po określonych parametrach lub z wykluczeniem określonych parametrów. Więcej informacji

Cena świadczonej usługi: Logi administracyjne

Aktualną cenę oraz ofertę świadczonych usług IT sprawdzisz na dedykowanej stronie: przejdź do cennika usług IT.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Udostępnienie logów oraz analiza błędów

Logi to systemowy raport zawierający dane związane z historią Twojej aktywności w usłudze. Na podstawie plików można określić m.in. przyczynę odrzucenia wiadomości e-mail i datę skasowania pliku.

Usługi informatyczne: Logi i Analiza błędów Sprawdź ofertę