Logi SSH oraz Rozszerzone logi SSH

Logi SSH przedstawiają wszystkie udane oraz nieudane połączenia z serwerem za pomocą protokołu SSH, a także operacje wykonywane na plikach i katalogach (np. kasowanie, tworzenie, edycja). Logi SSH są istotne z punktu widzenia administratora, który może zidentyfikować kto oraz kiedy, dokonywał zmian w strukturze plików.

Szukasz dostępu do innych logów niż logi SSH? Na serwerach typu Hosting BiznesHosting Profesjonalny i Hosting Premium logi WWW/HTTP, FTP oraz MTA (z ostatnich 14 dni) udostępniane są przez protokół SSH oraz FTP. Kliknij tutaj, aby przeczytać o tym więcej.

Jak zamówić Usługę informatyczną?

 1. Wejdź na naszą stronę: https://home.pl/uslugi-informatyczne/logi/
 2. Znajdź pozycję: Logi SSH lub Rozszerzone logi SSH i kliknij: Wybieram.
  Kliknij przycisk: Wybieram, aby zamówić logi SSH dla serwera w home.pl.
 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij czerwony przycisk: Przechodzę do koszyka, który znajduje się po prawej stronie ekranu i opłać zamówienie (np. za pomocą płatności online).
  Kliknij przycisk: Przechodzę do koszyka, aby zamówić logi SSH dla serwera w home.pl.
 4. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego w celu wskazania, dla którego serwera oraz z jakiego okresu mają zostać udostępnione logi SSH.

Informacje podstawowe

Logi serwera inaczej zwane dziennikami, rejestrem zdarzeń to chronologiczny zapis wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce na serwerze. Logi generowane są automatycznie i w zależności od ich funkcjonalności mogą być bezpośrednio udostępnione na serwerze FTP lub pozostają do dyspozycji administratorów.

Rozróżniamy logi serwera WWW, logi poczty e-mail, logi SSH/FTP oraz logi administracyjne. Dostarczają one informacji o wszystkich wysłanych i odebranych wiadomościach, wykonywanych na serwerze operacjach, odwiedzinach innych użytkowników czy pracy skryptów.

Istnieje wiele elementów, które wymagają konfiguracji podczas obsługi hostingu. Dzięki Centrum Pomocy możesz większość z nich wykonać samodzielnie, posługując się przygotowanymi przez nas instrukcjami. Jeśli nie czujesz się na siłach, nie masz czasu lub oczekujesz kompleksowej obsługi, możesz zlecić ich wykonanie nam.

 • Sprawdź listę wszystkich Usług informatycznych, które możemy dla Ciebie wykonać.

Cel świadczonej usługi

Poprawnie wykonana usługa zapewni dostęp do logów SSH z okresu ostatnich 6 lub 12 miesięcy w porównaniu do 14 dni udostępnionych bezpłatnie w ramach połączenia SSH/FTP.

Jeśli wybrałeś rozszerzone logi SSH, to otrzymany dziennik może zostać przefiltrowany według określonych parametrów lub z ich wykluczeniem. Użytkownik serwera może liczyć na wsparcie specjalistów home.pl przy analizie logów.

Zakres i miejsce świadczenia usługi

W ramach świadczonej ze wskazanego przez użytkownika serwera udostępniony zostanie pełny zapisów logów SSH. W zależności od wybranego pakietu:

 • dla usługi podstawowej: zapis logów SSH z okresu 6 miesięcy (bez możliwości filtrowania),
 • dla usługi rozszerzonej: zapis logów SSH z okresu 12 miesięcy (z możliwością filtrowania po określonych parametrach lub z ich wykluczeniem).

Usługa świadczona jest na poziomie narzędzi administratora home.pl. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego w celu wskazania nazwy serwera lub skrzynki e-mail, z której logi SSH mają zostać udostępnione.

Objaśnienia do logów SSH

Logi do klienta są przesyłane wraz z załączonym objaśnieniem pomocnym przy interpretacji logów.

Kolumny w plikach logów, patrząc od lewej, należy interpretować następująco:

 • Data i godzina logowania.
 • Nazwa użytkownika.
 • Adres IP.

Powyższe objaśnienia do logów zostały udostępniane w celu wyłącznie informacyjnym i na użytek własny. W sytuacji zmiany przeznaczenia materiałów prosimy o niezwłoczne powiadomienie operatora i wskazanie przeznaczenia materiałów.

Rozszerzone logi SSH: możliwość filtrowania – dostępne parametry

Dla Rozszerzonych logów SSH istnieje możliwość filtrowania wyników po określonych parametrach lub z ich pominięciem. Dostępne parametry to:

 • Data,
 • Adres IP, z jakiego nastąpiła próba logowania.

Podsumowanie: Logi SSH oraz Rozszerzone logi SSH

 • Zlecenie na Logi SSH oraz Rozszerzone logi SSH wykonujemy po opłacie zamówienia.
 • Klient powinien wskazać home.pl nazwę serwera, dla którego chciałby pozyskać logi SSH.
 • W przypadku Logów SSH maksymalny zakres logów to 6 miesięcy wstecz.
 • W przypadku Rozszerzonych logów SSH maksymalny zakres logów to 12 miesięcy wstecz.
 • Logi SSH to między innymi pełny zapis logów z połączeń do serwera poprzez SSH.
 • Logi SSH oraz Rozszerzone logi SSH wysyłane są do klienta wraz z objaśnieniem jak czytać logi.
 • W przypadku Rozszerzonych logów SSH – logi mogą zostać przefiltrowane po określonych parametrach lub z wykluczeniem określonych parametrów. Więcej informacji

Cena świadczonej usługi

Aktualną cenę oraz ofertę świadczonych usług IT sprawdzisz na dedykowanej stronie: przejdź do cennika usług IT.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Udostępnienie logów oraz analiza błędów

Logi to systemowy raport zawierający dane związane z historią Twojej aktywności w usłudze. Na podstawie plików można określić m.in. przyczynę odrzucenia wiadomości e-mail i datę skasowania pliku.

Usługi informatyczne: Logi i Analiza błędów Sprawdź ofertę