Słowo kluczowe: Profesjonalne usługi IT

Kopia zapasowa wiadomości e-mail

Informacje podstawowe Cel świadczonej usługi Zakres i miejsce świadczenia usługi Jak zamówić Profesjonalną usługę IT? Cena świadczonej usługi Informacje podstawowe: Kopia zapasowa wiadomości email Kopia […]

Kopia zapasowa FTP

Informacje podstawowe Cel świadczonej usługi Zakres i miejsce świadczenia usługi Jak zamówić Profesjonalną usługę IT? Cena świadczonej usługi Informacje podstawowe: Kopia zapasowa FTP Kopia zapasowa […]

Kopia zapasowa baz danych

Informacje podstawowe Cel świadczonej usługi Zakres i miejsce świadczenia usługi Jak zamówić Profesjonalną usługę IT? Cena świadczonej usługi Informacje podstawowe: Kopia zapasowa baz danych Kopia […]

Analiza błędów aplikacji

Informacje podstawowe Cel świadczonej usługi Zakres i miejsce świadczenia usługi Jak zamówić Profesjonalną usługę IT? Cena świadczonej usługi Informacje podstawowe: Analiza błędów aplikacji Analiza błędów […]

Logi FTP oraz Rozszerzone logi FTP

Informacje podstawowe Cel świadczonej usługi Zakres i miejsce świadczenia usługi Jak zamówić Profesjonalną usługę IT? Cena świadczonej usługi Informacje podstawowe: Logi FTP Logi serwera inaczej […]

Logi SMTP oraz Rozszerzone logi SMTP

Informacje podstawowe Cel świadczonej usługi Zakres i miejsce świadczenia usługi Jak zamówić Profesjonalną usługę IT? Cena świadczonej usługi Logi SMTP to logi serwera poczty wychodzącej. […]

Logi IMAP oraz Rozszerzone logi IMAP

Informacje podstawowe Cel świadczonej usługi Zakres i miejsce świadczenia usługi Jak zamówić Profesjonalną usługę IT? Cena świadczonej usługi Logi IMAP to logi serwera pocztowego dostarczające […]

Logi POP3 i Rozszerzone logi POP3

Informacje podstawowe Cel świadczonej usługi Zakres i miejsce świadczenia usługi Jak zamówić Profesjonalną usługę IT? Cena świadczonej usługi Logi POP3 to logi serwera pocztowego dostarczające […]

Logi SSH oraz Rozszerzone logi SSH

Informacje podstawowe Cel świadczonej usługi Zakres i miejsce świadczenia usługi Jak zamówić Profesjonalną usługę IT? Cena świadczonej usługi Logi SSH przedstawiają wszystkie udane oraz nieudane […]

Logi WWW oraz Rozszerzone logi WWW

Informacje podstawowe Cel świadczonej usługi Zakres i miejsce świadczenia usługi Jak zamówić Profesjonalną usługę IT? Cena świadczonej usługi Logi WWW dostarczają informacji m.in. o wszystkich […]

Import lub eksport bazy danych

Informacje podstawowe Cel świadczonej usługi Zakres i miejsce świadczenia usługi Jak zamówić Profesjonalną usługę IT? Cena świadczonej usługi Informacje podstawowe: Import lub eksport bazy danych […]

Operacje na plikach

Operacje na plikach polegają m.in. na: pakowaniu danych (TGZ/ZIP/7Z z wysokim ratio kompresji), rozpakowaniu danych z dostarczonego archiwum (możliwe pobranie danych z serwera zewnętrznego przez […]

Kopia zapasowa WordPress – automatyczny backup

Informacje podstawowe: WordPress – wykonanie kopii bezpieczeństwa Cel świadczonej usługi: WordPress – wykonanie kopii bezpieczeństwa Zakres i miejsce świadczenia usługi: WordPress – wykonanie kopii bezpieczeństwa […]

Optymalizacja WordPress za pomocą WP-Optimize

Informacje podstawowe Cel świadczonej usługi Zakres i miejsce świadczenia usługi Jak zamówić Profesjonalną usługę IT Cena świadczonej usługi Informacje podstawowe: WordPress – optymalizacja witryny internetowej […]