Analiza błędów aplikacji

Jak zamówić Usługę informatyczną: Analiza błędów aplikacji?

  1. Aby zamówić usługę: Analiza błędów aplikacji, kliknij przycisk poniżej.
    Kliknij ten przycisk, aby zamówić analizę błędów aplikacji.

  2. Na wyświetlonym ekranie kliknij czerwony przycisk: Przechodzę do koszyka, który znajduje się po prawej stronie ekranu i opłać zamówienie (np. za pomocą płatności online).
    Kliknij przycisk: Przechodzę do koszyka, aby zamówić analizę błędów aplikacji.
  3. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego w celu wskazania informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy błędów aplikacji.

Informacje podstawowe: Analiza błędów aplikacji

Analiza błędów aplikacji to pakiet czynności, jakie wykonamy dla Ciebie w celu optymalizacji działania zainstalowanych aplikacji (aktywnych aplikacji, serwisów WWW, obciążenia serwera ich pracą). Przeanalizujemy błędy generowane na Twojej stronie internetowej (np. 500, 503, 403 lub inne). Wskażemy przyczynę i zaproponujemy rozwiązanie.

W razie konieczności wykonamy skanowanie antywirusowe plików na serwerze i udostępnimy stosowne logi. Przeprowadzona analiza wskaże słabe strony serwisu internetowego lub aplikacji, które wymagają poprawy. Nie ingerujemy w strukturę oraz zawartość plików, aplikacji ani baz danych. Analiza błędów aplikacji pozwoli na wskazanie słabych punktów wskazanego systemu, na które należy zwrócić uwagę w przyszłości, np. planując szeroko idące działania zmierzające do zwiększenia ruchu.

Istnieje wiele elementów, które wymagają konfiguracji podczas obsługi hostingu. Dzięki Centrum Pomocy możesz większość z nich wykonać samodzielnie, posługując się przygotowanymi przez nas instrukcjami. Jeśli nie czujesz się na siłach, nie masz czasu lub oczekujesz kompleksowej obsługi, możesz zlecić ich wykonanie nam.

  • Sprawdź listę wszystkich Usług informatycznych, które możemy dla Ciebie wykonać.

Cel świadczonej usługi: Analiza błędów aplikacji

Poprawnie wykonana usługa spowoduje przygotowanie raportu, na podstawie którego użytkownik będzie mógł rozpocząć prace optymalizacyjne na swoim serwerze, np. modyfikacja używanych aplikacji oraz metod ich działania.

Zakres i miejsce świadczenia usługi: Analiza błędów aplikacji

W ramach świadczonej usługi przeprowadzona zostanie analiza kluczowych błędów aplikacji, która obejmować będzie szereg czynności wykonanych przez administratora home.pl. Usługa zakończana jest końcowym raportem, w którym zostaną zawarte informacje o znalezionych błędach w aplikacji.

Użytkownik może liczyć na wsparcie ze strony specjalistów home.pl przy interpretacji raportu oraz zaplanowaniu dalszych działań na swoim serwerze. Usługa świadczona jest na poziomie narzędzi administratora home.pl.

Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego celem wskazania  informacji niezbędnych do przeprowadzenia konfiguracji, wskazanie nazwy serwera. Opcjonalnie przekazanie dodatkowych informacji o zaobserwowanym działaniu usługi, stron WWW, aplikacji.

Cena świadczonej usługi: Analiza błędów aplikacji

Aktualną cenę oraz ofertę świadczonych usług IT sprawdzisz na dedykowanej stronie: przejdź do cennika usług IT.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Udostępnienie logów oraz analiza błędów

Logi to systemowy raport zawierający dane związane z historią Twojej aktywności w usłudze. Na podstawie plików można określić m.in. przyczynę odrzucenia wiadomości e-mail i datę skasowania pliku.

Usługi informatyczne: Logi i Analiza błędów Sprawdź ofertę