Logi IMAP oraz Rozszerzone logi IMAP

Logi IMAP to logi serwera pocztowego dostarczające informacji z działania konta e-mail obsługiwanego za pomocą programu pocztowego korzystającego właśnie z protokołu IMAP (alternatywą dla IMAP jest protokół POP3 – niezalecamy).

Jak zamówić Usługę informatyczną: Logi IMAP lub Rozszerzone logi IMAP?

 1. Wejdź na naszą stronę: https://home.pl/uslugi-informatyczne/logi/
 2. Znajdź pozycję: Logi IMAP lub Rozszerzone logi IMAP i kliknij: Wybieram.
  Kliknij przycisk: Wybieram, aby zamówić logi IMAP w home.pl.
 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij czerwony przycisk: Przechodzę do koszyka, który znajduje się po prawej stronie ekranu i opłać zamówienie (np. za pomocą płatności online).
  Aby zamówić logi IMAP dla serwera w home.pl, kliknij przycisk: Przechodzę do koszyka.
 4. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę IT prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego celem wskazania  informacji niezbędnych do przeprowadzenia konfiguracji.

Informacje podstawowe: Logi IMAP oraz Rozszerzone logi IMAP

Logi serwera inaczej zwane dziennikami, rejestrem zdarzeń to chronologiczny zapis wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce na serwerze. Logi generowane są automatycznie i w zależności od ich rodzaju mogą być bezpośrednio udostępnione na serwerze FTP lub pozostają do dyspozycji administratorów.

Rozróżniamy logi serwera WWW, logi poczty e-mail, logi SSH/FTP oraz logi administracyjne. Dostarczają one informacji o wszystkich wysłanych i odebranych wiadomościach, wykonywanych na serwerze operacjach, odwiedzinach innych użytkowników czy pracy skryptów.

Istnieje wiele elementów, które wymagają konfiguracji podczas obsługi hostingu. Dzięki Centrum Pomocy możesz większość z nich wykonać samodzielnie, posługując się przygotowanymi przez nas instrukcjami. Jeśli nie czujesz się na siłach, nie masz czasu lub oczekujesz kompleksowej obsługi, możesz zlecić ich wykonanie nam.

 • Sprawdź listę wszystkich Usług informatycznych, które możemy dla Ciebie wykonać.

Cel świadczonej usługi

Poprawnie wykonana usługa zapewni dostęp do logów IMAP z okresu ostatnich 6 lub 12 miesięcy. W miarę wyboru oferty otrzymany dziennik może zostać przefiltrowany wg. określonych parametrów lub z ich wykluczeniem. Użytkownik serwera może liczyć na wsparcie specjalistów home.pl przy analizie logów.

Użytkownik dysponujący logami, może zweryfikować działania na koncie e-mail, które zostały wykonane po połączeniu się z daną skrzynką e-mail za pomocą protokołu IMAP. Logi będą obejmowały pocztę e-mail zarówno wysłaną za pomocą programów pocztowych oraz z poziomu webmaila: https://poczta.home.pl (poczty w przeglądarce).

Zakres i miejsce świadczenia usługi

W ramach świadczonej ze wskazanego przez użytkownika serwera udostępniony zostanie pełny zapisów logów IMAP. W zależności od wybranego pakietu:

 • dla usługi podstawowej: zapis logów IMAP z okresu 6 miesięcy (bez możliwości filtrowania),
 • dla usługi rozszerzonej: zapis logów IMAP z okresu 12 miesięcy )z możliwością filtrowania po określonych parametrach lub z ich wykluczeniem).

Usługa świadczona jest na poziomie narzędzi administratora home.pl. Po dokonaniu zakupu i płatności za usługę prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego w celu wskazania nazwy serwera, lub skrzynki e-mail, z której logi IMAP mają zostać udostępnione.

Objaśnienia do logów IMAP

Logi do klienta są przesyłane wraz z załączonym objaśnieniem pomocnym przy interpretacji logów.

Kolumny w plikach logów, patrząc od lewej, należy interpretować następująco:

 • Data połączenia z serwerem IMAP.
 • Godzina połączenia z serwerem IMAP.
 • Adres hosta, z jakiego zostało nawiązane połączenie do serwera IMAP(jeśli myX.home.net.pl jest to połączenie za pośrednictwem Poczta Home.pl).
 • Typ połączenia(np. plain, ssl).
 • Nazwa konta, do którego nastąpiła autoryzacja (jeśli konto w sieci home.pl nazwakonta@home]).
 • Liczba wykonanych operacji (cmd).
 • Czas trwania sesji w sekundach (time).
 • Liczba wiadomości odebranych(retr: ilość/wielkość).
 • Liczba wiadomości skasowanych, znajdujących się w „koszu” Poczty Home.pl(dele: ilość/wielkość), informacja o usuniętych katalogach (deledir: ilość).
 • Liczba wiadomości nowych dla klienta pocztowego(new: ilość/wielkość), informacja o utworzonych katalogach (newdir: ilość).
 • Liczba wszystkich wiadomości znajdujących się na koncie(łącznie we wszystkich folderach – all: ilość/wielkość).

Powyższe objaśnienia do logów zostały udostępniane w celu wyłącznie informacyjnym i na użytek własny. W sytuacji zmiany przeznaczenia materiałów prosimy o niezwłoczne powiadomienie operatora i wskazanie przeznaczenia materiałów.

Rozszerzone logi IMAP: możliwość filtrowania – dostępne parametry

Dla Rozszerzonych logów IMAP istnieje możliwość filtrowania wyników po określonych parametrach lub z ich pominięciem.

Dostępne parametry to:

 • Data,
 • Adres hosta, z jakiego nastąpiło logowanie do skrzynki,
 • Adres IP, z jakiego nastąpiło logowanie do skrzynki,
 • Typ połączenia plain, ssl (plain połączenie nieszyfrowane),
 • Nazwa skrzynki e-mail.

Podsumowanie: Logi IMAP oraz Rozszerzone logi IMAP

 • Zlecenie na Logi IMAP oraz Rozszerzone logi IMAP wykonujemy po opłacie zamówienia.
 • Klient powinien wskazać home.pl nazwę serwera, dla którego chciałby pozyskać logi IMAP.
 • W przypadku Logów IMAP maksymalny zakres logów to 6 miesięcy wstecz.
 • W przypadku Rozszerzonych logów IMAP maksymalny zakres logów to 12 miesięcy wstecz.
 • Logi IMAP to pełny zapis logów dla całego serwera z operacji wykonywanych na serwerze po protokole IMAP.
 • Logi IMAP oraz Rozszerzone logi IMAP wysyłane są do klienta wraz z objaśnieniem jak czytać logi.
 • W przypadku Rozszerzonych logów IMAP – logi mogą zostać przefiltrowane po określonych parametrach lub z wykluczeniem określonych parametrów. Więcej informacji
 • Rozszerzone logi IMAP wydawane są dla całości serwera lub maksymalnie dla 5 skrzynek e-mail.

Cena świadczonej usługi

Aktualną cenę oraz ofertę świadczonych usług IT sprawdzisz na dedykowanej stronie: przejdź do cennika usług IT.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Udostępnienie logów oraz analiza błędów

Logi to systemowy raport zawierający dane związane z historią Twojej aktywności w usłudze. Na podstawie plików można określić m.in. przyczynę odrzucenia wiadomości e-mail i datę skasowania pliku.

Usługi informatyczne: Logi i Analiza błędów Sprawdź ofertę