Eksport w bazie danych MSSQL

Jeżeli w tabeli znajdują się już dane, to możesz wyeksportować je (czyli zapisać do pliku), np. do użytku na innym serwerze lub lokalnym komputerze.

WAŻNE! Jeśli nie potrafisz samodzielnie wyeksportować zrzutu bazy danych, możesz skorzystać z oferty pomocy naszych administratorów. Eksport bazy danych może zostać wykonany przez administratorów home.pl w ramach oferty Usługi Informatycznych. Oznacza to, że eksport bazy danych zostanie wykonany przez naszych administratorów, po zamówieniu odpowiedniej usługi eksportu oraz po opłaceniu tego zamówienia.

Jak wykonać eksport danych do pliku?

Aby wyeksportować dane za pomocą narzędzia myLittleAdmin, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do wybranej bazy danych MSSQL, do której import danych ma zostać wykonany.
 2. Na wyświetlonym ekranie, w lewej ramce kliknij na zakładkę „Tools” i następnie na „Generate INSERT script”.
  myLittleAdmin - Tools - Kliknij w zakładkę Generate INSERT script
 3. Po otworzeniu nowego okna wybierz tabele oraz kolumny, które chcesz wyeksportować.
  WAŻNE! Możesz również zdefiniować dodatkowe ustawienia dla eksportu danych!
  myLittleAdmin - Tools - Generate INSERT script - Wybierz tabele oraz kolumny, które chcesz wyeksportować
 4. Naciśnij na przycisk „Generate”, aby rozpocząć proces eksportu danych.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie