Logowanie do bazy danych przez myLittleAdmin

myLittleAdmin jest narzędziem pozwalającym zarządzać bazą danych MSSQL, która funkcjonuje na serwerach z pakietu Windows. Program ten zapewnia realizację wszystkich podstawowych funkcji: tworzenie i usuwanie tabel, umieszczanie rekordów (także z przygotowanego wcześniej pliku) oraz administracja bazą danych.
WAŻNE! W ramach serwerów w home.pl nie ma już możliwości tworzenia nowych baz danych MSSQL.

Logowanie do bazy danych MSSQL w nowym Panelu klienta

 1. Zaloguj się w Panelu klienta home.pl
 2. Kliknij opcję menu Usługi WWW, która znajduję się po lewej stronie ekranu.
 3. Kliknij w nazwę hostingu na którym chcesz utworzyć lub edytować bazę MSSQL.
 4. W sekcji Bazy danych kliknij Wszystko, aby sprawdzić aktualnie utworzone bazy, edytować je.
 5. Kliknij w wybraną bazę danych aby przejść do jej edycji lub przycisk Panel aby przejść do panelu myLittleAdmin.
 6. Zaloguj się podając dane dostępowe do bazy danych.

Jak zalogować się do wybranej bazy danych MSSQL za pomocą myLittleAdmin?

Link do narzędzia myLittleAdmin znajduje się w Panelu klienta home.pl po zalogowaniu się do serwera Windows.

 1. Zaloguj się w Panelu klienta home.pl do serwera typu Windows.
 2. Kliknij opcję menu „Usługi”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  Panel klienta - Wybierz opcje menu Usługi
 3. Kliknij nazwę serwera, w którym chcesz skorzystać z narzędzia myLitlleAdmin.

  Panel klienta - Usługi - Wybierz nazwę serwera

 4. Kliknij przycisk „Konfiguracja usługi”, który pojawi się w wyświetlonym mini-podglądzie usługi.
  Panel klienta - Usługi - Nazwa serwera - Wybierz opcję Konfiguracja usługi
 5. W prawym dolnym rogu ekranu, przy pozycji „Panel MSSQL” odnajdziesz link, w który należy kliknąć w celu uruchomienia narzędzia myLittleAdmin.
  Panel klienta - Usługi - Nazwa serwera - Konfiguracja usługi - Kliknij w link obok Panelu MSSQL
 6. Po kliknięciu w powyższy link zostaniesz poproszony o autoryzację tzn. podanie nazwy oraz hasła dostępu do bazy danych. Więcej informacji na temat dodawania oraz edycji bazy danych MSSQL znajdziesz tutaj.

  Panel klienta - Usługi - Nazwa serwera - Konfiguracja usługi - Panel MSSQL - Podaj nazwę oraz hasło dostępu do bazy danych

 7. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych autoryzacyjnych, kliknij przycisk „Connect” – nastąpi próba połączenia z wybraną bazą danych MSSQL.
  Pamiętaj, że nazwa użytkownika do bazy danych jest taka sama jak nazwa bazy danych MSSQL!
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie