Logowanie do bazy danych przez myLittleAdmin

myLittleAdmin jest narzędziem pozwalającym zarządzać bazą danych MSSQL, która funkcjonuje na serwerach z pakietu Windows. Program ten zapewnia realizację wszystkich podstawowych funkcji: tworzenie i usuwanie tabel, umieszczanie rekordów (także z przygotowanego wcześniej pliku) oraz administracja bazą danych.
Połączenie z nową bazą danych MSSQL po jej utworzeniu będzie możliwe w ciągu 1 godziny! Jeśli więc utworzyłeś nową bazę danych to odczekaj cierpliwie na możliwość połączenia.

Jak zalogować się do wybranej bazy danych MSSQL za pomocą myLittleAdmin?

Link do narzędzia myLittleAdmin znajduje się w Panelu home.pl po zalogowaniu się do serwera Windows.

 1. Zaloguj się w Panelu home.pl do serwera typu Windows.
 2. Kliknij opcję menu “Usługi”, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
  uslugi432.jpg
 3. Kliknij nazwę serwera, w którym chcesz skorzystać z narzędzia myLitlleAdmin.

 4. Kliknij przycisk “Konfiguracja usługi”, który pojawi się w wyświetlonym mini-podglądzie usługi.
 5. W prawym dolnym rogu ekranu, przy pozycji “Panel MSSQL” odnajdziesz link, w który należy kliknąć w celu uruchomienia narzędzia myLittleAdmin.
  panelmssql.jpg
 6. Po kliknięciu w powyższy link zostaniesz poproszony o autoryzację tzn. podanie nazwy oraz hasła dostępu do bazy danych. Więcej informacji na temat dodawania oraz edycji bazy danych MSSQL znajdziesz tutaj.

  logowaniemy.jpg

 7. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych autoryzacyjnych, kliknij przycisk “Connect” – nastąpi próba połączenia z wybraną bazą danych MSSQL.
  Pamiętaj, że nazwa użytkownika do bazy danych jest taka sama jak nazwa bazy danych MSSQL!
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl