Dostępne operacje na tabeli w bazie MSSQL

Za pomocą narzędzia myLittleAdmin możesz wykonywać wszystkie popularne operacje na tabelach: umieszczać dane, przeglądać je, kopiować, eksportować i dowolnie nimi zarządzać. W danym artykule krótko opiszemy sposób realizacji najważniejszych funkcji.

Każda operacja na tabeli jest wykonywana po wybraniu z lewego okna nazwy tabeli, którą chcesz edytować. Po rozwinięciu tabeli znajdziesz tam następujące opcje:

myLittleAdmin - Wybrana tabela - Sprawdź jakie opcje są dostępne po wybraniu tabeli, którą chcesz edytować
 • Columns – zarządzanie dostępnymi kolumnami w wybranej tabeli,
 • Keys – pozwala zarządzać kluczami dla wybranej tabeli oraz pozwala dodać nowe,
 • Constraints – pozwala zarządzać ograniczeniami oraz pozwala dodać nowe,
 • Triggers – zarządzanie “triggerami” (edycja, dodawanie),
  Triggery dostępne są nie tylko przy bazach danych MSSQL, ale również i przy wszystkich bazach danych MySQL oraz PgSQL. Oznacza to, że na każdej usłudze umożliwiającej tworzenie baz danych, możesz korzystać z tzw. wyzwalaczy (triggerów).
 • Indexes – zarządzanie indeksami (edycja, dodawanie),
 • Statistics – pozwala zarządzać statystykami dla tabel. Warto wiedzieć, że statystyki tworzone są na potrzeby serwera MSSQL. Statystyki zawierają informacje mające za zadanie polepszyć wydajność operacji wykonywanych na danej tabeli.

Lewe menu umożliwia przełaczanie między różnymi widokami.

myLittleAdmin - Lewe menu - Przełącz się miedzy rożnymi widokami
 • Connection – przedstawia informacje o połączeniu z serwerem MSSQL,
 • Databases  – bazy danych MSSQL,
 • Tools – przydatne narzędzia, np. wykonanie zapytań SQL,
 • Preferences  – konfiguracja wyglądu dla narzędzia myLittleAdmin.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie