Tworzenie nowej tabeli w bazie danych MSSQL

myLittleAdmin jest narzędziem pozwalającym zarządzać bazą danych MSSQL. Program ten zapewnia realizację wszystkich podstawowych funkcji: tworzenie i usuwanie tabel, umieszczanie rekordów (także z przygotowanego wcześniej pliku) oraz administracja bazą danych.
WAŻNE! Tabela to zbiór rekordów – czyli danych, które są opublikowane w danej bazie danych MSSQL. Każda tabela jest definiowalna w dowolny sposób tzn. może zawierać pola o różnej długości, typie (format umieszczonych danych, np. tekst, cyfry itp.).

Jak utworzyć nową tabelę w bazie danych MSSQL?

 1. Zaloguj się do wybranej bazy danych MSSQL, w której chcesz utworzyć nową tabelę.
 2. Na wyświetlonym ekranie, po lewej stronie kliknij nazwę bazy danych MSSQL. Po rozwinięciu listy dostępnych opcji kliknij folder „Tables”.
  myLittleAdmin - Nazwa bazy danych - Kliknij w folder Tables
 3. Na wyświetlonym ekranie, po prawej stronie kliknij na ikonę „New…”.
  myLittleAdmin - Nazwa bazy danych - Tables - Kliknij na ikonę New
 4. Zdefiniuj poszczególne pola (kolumny tabeli), wpisując ich nazwy, ustalając typy oraz atrybuty. Szczegółowe informacje dotyczące pól tabeli znajdziesz dokumentacji MSSQL.
  WAŻNE! Możesz również zdefiniować dodatkowe ustawienia dla nowej tabeli!
  myLittleAdmin - Nazwa bazy danych - Tables - New - Zdefiniuj poszczególne pola wpisując ich nazwy, ustalając typy oraz atrybuty
 5. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych kliknij przycisk „Create”.
Stworzona w ten sposób tabela pojawi się w lewej kolumnie, po kliknięciu jej nazwy uzyskasz możliwość wykonania dalszych operacji (np. wprowadzenia danych).
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie