CodeTwo – Obsługiwane platformy i wymagania menedżera stopek poczty Microsoft 365

Menedżer stopek CodeTwo to bardzo przydatne narzędzie dla biznesu, pozwalające na automatyzację podpisów (stopek e-mail) w organizacji. Poniżej znajdziesz wymagania dla wdrożenia menedżera stopek CodeTwo dla poczty Microsoft 365 (dawniej Office 365) w swojej firmie.

SPIS TREŚCI

Z jakich komponentów składa się CodeTwo?

CodeTwo (menedżer podpisów email dla poczty Microsoft 365) składa się z kilku komponentów odpowiedzialnych za obsługę podpisów po stronie serwera i/lub klienta. Podstawowe części oprogramowania, które bezproblemowo przetwarzają wiadomości e-mail i stosują reguły podpisów, np. Usługa CodeTwo Email Azure, działają na serwerach Microsoft Azure i są obsługiwane przez CodeTwo.

Administrator dzierżawcy Microsoft 365 (dawniej Office 365) konfiguruje oprogramowanie poprzez CodeTwo Admin Panel. Jest to internetowy panel do rejestracji nowych użytkowników usługi, zarządzania płatnościami oraz uzyskiwania dostępu do innych opcji związanych z najemcami. Aby zarządzać podpisami, administrator (lub użytkownicy delegowani przez administratora w panelu administracyjnym) musi uruchomić dedykowaną aplikację na Windows – Manage Signatures.

CodeTwo Manage Signatures

Kliknij tutaj, aby pobrać aplikację do zarządzania podpisami CodeTwo dla Windows.

Użytkownicy poczty Outlook muszą zainstalować dodatek CodeTwo Signatures dla Outlooka na swoich komputerach, aby mieć dostęp do podpisów po stronie klienta. Opcjonalny dodatek umożliwia użytkownikom końcowym podgląd podpisów po stronie serwera podczas tworzenia wiadomości e-mail w Outlooku i OWA.  – pobierz CodeTwo Podpisy Email dla Microsoft 365 (dawniej Office 365).

Jakie są wymagania oprogramowania CodeTwo – Zarządzanie podpisami email?

Aby sprawdzić wymagania komponentów oprogramowania CodeTwo, zapoznaj się z informacjami z poniższej tabeli:

Składniki oprogramowania

Administracja najemców: Panel administracyjny CodeTwo, dostępny przez przeglądarkę internetową.
Zarządzanie podpisami: Manage Signatures App to  aplikacja  uruchamiana z menu Start w systemie Windows.
Dodatek podpisów klienta dla programu Outlook: Dodatek CodeTwo Podpisy w Outlook to aplikacja uruchamiana z menu Start w systemie Windows.
Signature preview in Outlook/OWA: Dodatek CodeTwo Podpisy Email dla Microsoft 365 (dawniej Office 365) to dodatek do Outlook wdrażany globalnie przez administratorów w EAC lub indywidualnie przez użytkowników Microsoft 365 (dawniej Office 365).

Panel administracyjny CodeTwo

Wymagane uprawnienia: Globalne uprawnienia administratora usługi Microsoft 365 (dawniej Office 365).
Wymagania:

Plany Microsoft 365 (dawniej Office 365) z Exchange Online  (wymagany jest dostęp do reguł transportu Exchange Online).

Uwaga!

Powyższe plany Microsoft 365 (dawniej Office 365) przechowują dane w chmurze Azure AD, a dostęp do usługi Azure AD jest wymagany przez oprogramowanie CodeTwo. Żaden z tych planów nie wymaga osobnej subskrypcji Microsoft Azure.

Obsługiwane są również subskrypcje próbne Microsoft 365 (dawniej Office 365).

Nowoczesna przeglądarka internetowa:

 • Microsoft Internet Explorer i Microsoft Edge,
 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Safari.

Zarządzanie aplikacją podpisów

Wymagane uprawnienia: Tylko autoryzowani użytkownicy mogą logować się do aplikacji i konfigurować reguły podpisu email.
Wymagania:
 • 64-bitowy Windows, co najmniej Windows 7 SP1 lub Windows Server 2008 R2 SP1,
 • .NET Framework 4.7.1,
 • Internet Explorer 9 lub nowszy.

Dodatek CodeTwo Podpisy dla programu Outlook

Wymagane uprawnienia: Aby zainstalować dodatek, nie są wymagane żadne poświadczenia administracyjne. Jeśli jednak brakuje wymaganej wersji platformy .NET Framework, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora, aby ją zainstalować.
Wymagania:
 • 32 lub 64-bitowe wersje programu Outlook 2013, lub nowsze,
 • co najmniej Windows 7 SP1 lub Windows Server 2008 R2 SP1,
 • .NET Framework 4.7.1.

Dodatek CodeTwo Podpisy Email Microsoft 365 (dawniej Office 365) – podgląd podpisów po stronie serwera

Wymagane uprawnienia: Prawa administratora programu Exchange (wymagane tylko w przypadku  centralnego wdrożenia).
Wymagania:
 • 32 lub 64-bitowe wersje programu Outlook 2013, lub nowsze (*) ,
 • Windows 7 lub nowszy,
 • Internet Explorer 11 lub nowszy.

(*) Aby korzystać z tego dodatku w programie Outlook 2013 i 2016, musisz zaktualizować pakiet Office do najnowszej wersji. 

Outlook dla komputerów Mac:

 • Outlook 2019 dla komputerów Mac lub Outlook 2016 dla komputerów Mac
 • Mac OS X 10.10 lub nowszy.

Uwaga!

Chociaż dodatek umożliwia podgląd podpisów wiadomości e-mail w programie Outlook na komputerze Mac, podpisy te należy wcześniej utworzyć w aplikacji Zarządzaj podpisami (która działa w  systemie Windows).

Outlook w sieci Web (OWA):

 • Dowolna nowoczesna przeglądarka obsługująca ECMAScript 5.1, HTML5 i CSS3 (Internet Explorer 11 lub nowsza albo najnowsze wersje Microsoft Edge / Chrome / Firefox / Safari).

Inne wymagania i informacje

Uwagi i
ostrzeżenia:
Oprogramowanie obsługuje uwierzytelnianie wieloskładnikowe.
W środowiskach hybrydowych oprogramowanie może przetwarzać tylko wiadomości e-mail przechodzące przez serwery Microsoft 365 (dawniej Office 365).
Współużytkowane skrzynki pocztowe są obsługiwane.
Obsługiwane są wiadomości e-mail z podpisem DKIM w usłudze Microsoft365 (dawniej Office 365).
Obsługiwane są powiadomienia programu Microsoft Planner.
Obsługiwane są wiadomości e-mail wysyłane z aliasów (przy użyciu aliasu jako nadawcy wiadomości e-mail).

Następujące typy wiadomości są obsługiwane tylko w trybie po stronie klienta (oraz w trybie combo dla reguł podpisów po stronie klienta):

 • wiadomości wysyłane jako grupy, listy dystrybucyjne i kontakty,
 • wiadomości wysłane z folderów publicznych z włączoną obsługą poczty.

Wiadomości podpisane cyfrowo i zaszyfrowane za pomocą szyfrowania Microsoft 365 (dawniej Office 365) / Azure Information Protection (Azure RMS i powiązane funkcje: Tylko szyfrowanie, Nie przekazuj, etykiety wrażliwości) lub za pomocą innych technologii szyfrowania (np. S / MIME, PGP lub OpenPGP, np. GPG) są obsługiwane w trybie po stronie klienta i w trybie combo dla reguł podpisów po stronie klienta.

trybie po stronie serwera zaszyfrowane/podpisane cyfrowo wiadomości zostaną opatrzone podpisami tylko wtedy, gdy szyfrowanie ma miejsce po przejściu tych wiadomości przez usługi CodeTwo. To samo dotyczy korzystania z podpisów po stronie serwera w trybie kombi.

Wiadomości poza biurem (automatyczne odpowiedzi) nie są obsługiwane.

👉 Dlaczego warto korzystać ze zautomatyzowanego narzędzia do stopek i not prawnych w email?

Automatyzacja stopek mailowych i zarządzanie nimi z poziomu centralnego panelu przynosi wiele korzyści, m.in.

 • spójną komunikację wizualną w korespondencji elektronicznej,
 • zadbanie o prawidłowość informacji zawartych w obowiązkowych notach prawnych,
 • centralne zarządzanie banerami reklamowymi i możliwość stworzenia nowego kanału informacji marketingowej,
 • natychmiastową zmianę informacji lub elementów graficznych w stopkach email wybranej grupy, lub globalnie, wśród całej organizacji,
 • i wiele więcej!
Czytaj więcej
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie