Co oznaczają tryby podpisu (tryb serwera i tryb klienta) w Menedżerze stopek CodeTwo?

Tryby podpisu pozwalają na wybór sposobu, w jaki stopka email będzie dołączana do wiadomości elektronicznej. W Menedżerze stopek email CodeTwo do wyboru są 3 tryby dodawania podpisu: tryb serwerowy, tryb kliencki i tryb mieszany. Poniżej znajdziesz opis oraz porównanie trybów podpisu w narzędziu do automatyzacji stopek i not rwanych dla poczty Microsoft 365 (dawniej Office 365) – CodeTwo.

SPIS TREŚCI

Jak wybrać tryb podpisu w Menedżerze stopek i not prawnych CodeTwo?

Aby wybrać tryb podpisu, w pierwszej kolejności zarejestruj dzierżawcę Microsoft 365 (dawniej Office 365) w usłudze CodeTwo.

Tryb podpisu możesz zmienić w dowolnym momencie w panelu administracyjnym.

Aby to zrobić:

  1. Przejdź do NajemcyZarządzaj dzierżawą.
  2. Kliknij: Tryby podpisu (Signature modes) w menu nawigacyjnym po lewej stronie.
  3. Następnie wybierz tryb podpisu i kliknij Zastosuj.

Strona z trybami podpisów w panelu administracyjnym CodeTwo. Źródło: CodeTwoStrona z trybami podpisów w panelu administracyjnym CodeTwo. Źródło: CodeTwo

Tryb podpisu wiadomości email po stronie serwera

Podpisy po stronie serwera są dodawane do wiadomości e-mail wysyłanych z dowolnego klienta poczty e-mail i urządzenia mobilnego. Gdy CodeTwo Podpisy dla dzierżawców usługi Microsoft 365 (dawniej Office 365) działa w tym trybie, definiujesz zakres nadawców, których wiadomości e-mail są kierowane przez usługę CodeTwo Email Azure w celu dodania podpisów. Podpisy e-mail są dodawane do wiadomości wysyłanych przez lub do określonych użytkowników na podstawie reguł podpisów utworzonych w Menedżerze Podpisów CodeTwo. Użytkownicy mogą wyświetlić podgląd podpisu, który zostanie dodany do wiadomości e-mail, korzystając z dedykowanego dodatku do programów OWA i Outlook, jednakże nie mogą dokonywać żadnych zmian w tym podpisie. Podpisy można również wyświetlać w folderze Elementy wysłane po wdrożeniu funkcji Aktualizacja elementów wysłanych.

Schemat przedstawiający ścieżkę podpisu w CodeTwo Podpisy Email dla dzierżawców usług Microsoft 365 (dawniej Office 365), pracujący w trybie podpisu po stronie serwera.Schemat przedstawiający ścieżkę podpisu w CodeTwo Podpisy Email dla dzierżawców usług Microsoft 365 (dawniej Office 365), pracujący w trybie podpisu po stronie serwera. Źródło: CodeTwo.

Przepływ poczty w trybie po stronie serwera

Podczas początkowej konfiguracji trybu podpisu po stronie serwera, oprogramowanie CodeTwo tworzy łączniki w Twojej organizacji Exchange Online w celu przekierowania wiadomości e-mail wysyłanych z dzierżawcy Microsoft 365 (dawniej Office 365) za pośrednictwem usługi CodeTwo Email Azure Service. Kiedy użytkownik wysyła wiadomość e-mail z konta Microsoft 365 (dawniej Office 365) złącze wychodzące CodeTwo przekierowuje wiadomość do usługi CodeTwo Email Azure Service, która sprawdza ją pod kątem warunków (reguł) skonfigurowanych przez autoryzowanego administratora podpisów w Twojej organizacji i dodaje podpis, jeśli te warunki są spełnione. W każdym przypadku wiadomość e-mail jest następnie odsyłana (za pośrednictwem łącznika przychodzącego CodeTwo) do dzierżawcy Microsoft 365 (dawniej Office 365), który dostarcza ją do ostatecznego odbiorcy w zwykły sposób.

Przepływ poczty w Microsoft 365 (dawniej Office 365) z CodeTwo Podpisy email dla Microsoft 365 (dawniej Office 365) w trybie podpisu po stronie serwera.Przepływ poczty w Microsoft 365 (dawniej Office 365) z CodeTwo Podpisy email dla Microsoft 365 (dawniej Office 365) w trybie podpisu po stronie serwera. Źródło: CodeTwo.

Tryb podpisu po stronie klienta

Jeśli CodeTwo Podpisy email dla Microsoft 365 (dawniej Office 365) działa w trybie podpisu po stronie klienta, podpisy są dodawane tylko do wiadomości e-mail wysyłanych z komputerowych wersji programu Microsoft Outlook.

Aby udostępnić podpis po stronie klienta dla użytkownika:

  1. Utwórz regułę podpisu po stronie klienta w aplikacji: Zarządzaj podpisami i uwzględnij wybranego użytkownika na karcie Nadawcy.
  2. Użytkownik musi pobrać i zainstalować dodatek CodeTwo podpisy dla programu Outlook, a następnie zalogować się do dodatku przy użyciu poświadczeń konta służbowego Microsoft 365 (dawniej Office 365).

W trybie klienta, podpisy email CodeTwo są dostępne podczas wpisywania wiadomości w Outlooku i są aktualizowane automatycznie przez dedykowany dodatek do Outlooka.W trybie klienta, podpisy email CodeTwo są dostępne podczas wpisywania wiadomości w Outlooku i są aktualizowane automatycznie przez dedykowany dodatek do Outlooka. Źródło: CodeTwo.

Użytkownicy mogą wybierać podpisy dodane przez CodeTwo Podpisy email dla Microsoft 365 (dawniej Office 365) w taki sam sposób, jak robiliby to w przypadku podpisów utworzonych w Outlooku: klikając opcję Podpis w zakładce Wiadomość.

Możliwe jest również skonfigurowanie reguły podpisu po stronie klienta, aby automatycznie wstawiać określone podpisy do nowych wiadomości lub odpowiedzi / przesłanych. Jednak w przeciwieństwie do podpisów po stronie serwera, użytkownicy mogą swobodnie wybierać i edytować swoje podpisy w Outlooku przed wysłaniem wiadomości e-mail.

Tryb combo (połączenie trybów podpisu po stronie serwera i klienta)

Tryb combo łączy w sobie funkcjonalność trybów podpisu po stronie serwera i klienta. Ważną kwestią jest to, że wiadomości e-mail nie są kierowane przez usługę CodeTwo Email Azure, jeśli są wysyłane ze stacjonarnej wersji programu Outlook z zainstalowanym dodatkiem CodeTwo podpisy dla programu Outlook.

  • Podpis po stronie serwera zostanie dodany tylko do e-maili wysłanych z klientów pocztowych innych niż stacjonarny Outlook.
  • Podpisy po stronie klienta są dodawane tylko do wiadomości e-mail wysyłanych z komputerowej wersji programu Outlook.

Jeśli reguła podpisu po stronie serwera i klienta ma zastosowanie do tego samego użytkownika, podpis zostanie dodany w zależności od używanego klienta poczty e-mail.

Porównanie trybów sygnatur

Poniższa tabela przedstawia funkcje różnych trybów podpisów dostępnych w CodeTwo Podpisy email dla Microsoft 365 (dawniej Office 365).

  TRYB PO STRONIE SERWERA TRYB PO STRONIE KLIENTA TRYB COMBO
Wsparcie dla wszystkich klientów poczty e-mail Tak Tylko Outlook Tak
Kiedy jest dodawany podpis? Po wysłaniu wiadomości e-mail (ale możesz wdrożyć dodatek internetowy, aby wyświetlić podgląd podpisu podczas pisania wiadomości e-mail w programach Outlook, OWA i Outlook dla komputerów Mac) Podczas pisania e-maila Podczas wpisywania wiadomości e-mail w programie Outlook lub po wysłaniu wiadomości e-mail z innych klientów poczty e-mail
Wymaga konfiguracji Microsoft 365 (dawniej Office 365) między dzierżawcą Ms365 a usługami CodeTwo Tak

Nie

(Twoje e-maile nie przechodzą przez usługi CodeTwo)

Tak

(e-maile wysyłane z Outlooka nie są wysyłane przez usługi CodeTwo)

Wymaga instalacji dodatku CodeTwo Podpisy dla programu Outlook Nie Tak Tak
Czy użytkownicy mogą edytować swoje podpisy?

Nie

(podpisy są zarządzane przez administratorów i delegowanych użytkowników)

Tak

(jednak ich zmiany zostaną nadpisane podczas następnej synchronizacji dodatku CodeTwo Outlook)

Tylko podpisy po stronie klienta w Outlooku
Obsługa wiadomości zaszyfrowanych / podpisanych cyfrowo (S / MIME)

Tak

(jeśli szyfrowanie ma miejsce po przejściu tych wiadomości przez usługę CodeTwo Email Azure Service)

Tak

Tak

(w przypadku podpisów po stronie serwera – tylko jeśli szyfrowanie ma miejsce po przejściu tych wiadomości przez usługę CodeTwo Email Azure Service)

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie