Alias w Google Workspace – jak dodać i wysyłać z niego wiadomości e-mail?

Firmy zatrudniające pracowników często posiadają wiele adresów e-mail firmowych i personalnych dla każdego pracownika. Przy dużej ilości wiadomości często stwarza to problemy związane z przekazywaniem informacji odpowiednim pracownikom. Aliasy pocztowe umożliwiają utworzenie dodatkowych adresów (aliasów) e-mail, dzięki którym jeden użytkownik może korzystać z kilku adresów. Pozwala to na szybki przepływ informacji oraz lepszą reprezentację firmy podczas komunikacji z klientami i partnerami biznesowymi.

Alias e-mail – co to jest

Alias e-mail, jak sama nazwa wskazuje, jest alternatywnym adresem wyznaczonej skrzynki poczty elektronicznej. Przykładowo, jeśli pracownicy firmy posiadają imienne adresy e-mail, np. „jan.kowalski@firma.pl”, lecz potrzebny jest jeden adres do kontaktu z klientami, można ustawić alias pocztowy „biuro@firma.pl”.

Dzięki aliasowi wszystkie wiadomości wysłane na adres „biuro” zostaną przekierowane na skrzynki pocztowe wyznaczonych pracowników. W usłudze Google Workspace dla jednego użytkownika można utworzyć 30 aliasów lub stworzyć grupę użytkowników, która ma dostęp do jednego aliasu.

Jak stworzyć alias użytkownika w Google Workspace?

 1. Zaloguj się w konsoli administratora Google Workspace.
 2. W oknie konsoli administracyjnej wybierz opcję Użytkownicy.
 3. Wybierz z listy użytkownika, dla którego chcesz utworzyć alias.
 4. Otwórz stronę konta użytkownika, klikając w jego nazwę.Alias w poczcie G Suite
 5. Kliknij zakładkę Informacje o użytkowniku.
 6. Wybierz opcję Alias i wpisz nazwę, która ma być aliasem użytkownika. Jeśli do konta przypisane jest kilka domen, z prawej strony znaku @ można wybrać, do której domeny ma być przypisany alias.Jak skonfigurować Alias w poczcie G Suite
  Uwaga: nie można przypisać użytkownikowi aliasu, który jest adresem lub aliasem innego użytkownika.
 7. Po wpisaniu aliasu i wybraniu domeny kliknij Zapisz.

Wiadomości wysyłane na alias powinny pojawić się w skrzynce użytkownika w ciągu 24 godzin.

Jak wysyłać e-mail korzystając z aliasu?

 1. Otwórz Gmail na przeglądarce komputera.
 2. W prawym górnym rogu skrzynki wybierz Ustawienia, klikając ikonę koła zębatego.
 3. U góry ekranu okna wybierz zakładkę Konta lub Konta i importowanie.
 4. W sekcji „Wyślij jako” wybierz opcję Dodaj inny adres e-mail. Tutaj także można zaznaczyć, z którego adresu e-mail zostanie wysłana odpowiedź na maile wysłane na adres główny i na alias.Jak skonfigurować Alias w poczcie G SuiteWpisz swoją nazwę użytkownika i alias, z który dodany został w konsoli administracyjnej.
 5. Kliknij Dalej.
 6. Wróć do ekranu skrzynki pocztowej Gmail i stwórz nową wiadomość
 7. Pojawi się nowy wiersz „Od:” w oknie kreacji wiadomości e-mail.Konfiguracja alias G SuiteWpisz lub wybierz z listy alias.
 8. Po kliknięciu Wyślij wiadomość zostanie wysłana z adresem twojego aliasu.

Dodawanie aliasu e-mail dla grupy Google Workspace

Alias grupy dyskusyjnej służy do nadania dodatkowego adresu e-mail dla grupy dyskusyjnej wewnątrz organizacji. E-mail wysłany na alias grupy zostanie wysłany do wszystkich użytkowników należących do danej grupy. Aby nadać grupie alias, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się do konsoli administratora Google Workspace.
 2. Wybierz Grupy dyskusyjne z konsoli administracyjnej.
 3. Kliknij nazwę grupy i wybierz kartę Informacje o grupie.
 4. Wybierz opcję Aliasy.
 5. Wpisz nowy adres w polu Adres e-mail aliasu grupy.
 6. Wybierz Dodaj alias po czym kliknij

Podobnie jak w przypadku pojedynczych użytkowników, nie można przypisać grupie aliasu, który jest zajęty przez innego użytkownika lub jest jego adresem.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Gmail z domeną Twojej firmy? To możliwe!

Google Workspace to m.in. poczta Gmail, której możesz używać z domeną swojej firmy. Zyskasz także pakiet praktycznych aplikacji Google. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.

Poznaj Google Workspace
Google Workspace Business Standard Dodaj do koszyka