Operacje na tabeli w bazie danych PgSQL

Narzędzie phpPgAdmin pozwala zarządzać bazą danych PostgreSQL, która funkcjonuje w ramach usług Business Server, Business Server PRO, Hosting Profesjonalny, Hosting Premium. Aplikacja zapewnia realizacje wszystkich podstawowych funkcji: tworzenie i usuwanie tabel, umieszczanie rekordów (także z przygotowanego wcześniej pliku) oraz administrację bazą (z uwzględnieniem charakterystycznych mechnizmów widoków, triggera i obcych kluczy).
WAŻNE! Pamiętaj, że narzędzie phpPgAdmin jest jedną z kilku metod zarządzania bazą – dostęp do niej uzyskasz również za pomocą dowolnego innego skryptu lub też ODBC.

Więcej informacji na temat tworzenia i podstawowej edycji bazy danych PgSQL znajdziesz tutaj.

WAŻNE! Tabela to zbiór rekordów – czyli danych, które są opublikowane w danej bazie danych PgSQL. Każda tabela jest definiowalna w dowolny sposób tzn. może zawierać pola o różnej długości, typie (format umieszczonych danych, np. tekst, cyfry itp.).

Jakie operacje mogę wykonać na tabeli w bazie danych PgSQL?

Poniżej opiszemy krótko sposób realizacji najważniejszych funkcji. Każda operacja na tabelach jest wykonywana po kliknęciu w lewym oknie na nazwę tabeli, którą chcesz edytować.

W górnej części prawego okna znajdują się następujące opcje:

phpPgAdmin - Sprawdź jakie akcje możesz wykonać na tabeli w bazie danych PgSQL

  • Przeglądaj – umożliwia podgląd rekordów tabeli, ekran ze spisem dzieli rekordy na określone „porcje”,
  • Wybierz – konstruuje zapytanie, które zaprezentuje rekordy spełniające warunek, np. pole „x” zawiera ciąg „Warszawa”,
  • Wstaw – powoduje dodanie do tabeli rekordu,
  • Właściwości – pozwala zmieniać atrybuty tabeli i pracować z funkcjami charakterystycznymi dla bazy PostgreSQL,
  • Wyczyść – kasuje wszystkie dane z tabeli,
  • Usuń – usuwa tabelę i dane (rekordy).
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie