Operacje na tabeli w bazie danych MySQL

Za pomocą phpMyAdmin możesz wykonywać wszystkie popularne operacje na tabelach, np. umieszczać dane, przeglądać je, kopiować, eksportować i zarządzać nimi. Poniżej opiszemy krótko sposób realizacji najważniejszych funkcji.Operacje na tabeli mogą być wykonywane dopiero po wybraniu z lewej strony ekranu nazwy tabeli, którą chcesz edytować.

Jakie operacje mogę wykonać na tabeli bazy danych MySQL?

W górnej części prawego okna znajdują się następujące opcje:

phpMyAdmin - Sprawdź jakie opcje znajdują się w górnym menu

 

 • Struktura – domyślny widok po kliknięciu na nazwę tabeli, wyświetla strukturę wybranej tabeli (kolumny),
 • SQL – wykonanie zapytania SQL,
 • Szukaj – konstruuje zapytanie, które zaprezentuje rekordy spełniające warunek (np. pole x zawiera ciąg Warszawa),
 • Zapytanie przez przykład – pozwala skonstruować zapytanie na podstawie przykładu,
 • Eksport – eksportuje dane z wybranej bazy danych,
 • Import – importuje dane do wybranej bazy danych,
 • Operacje – umożliwia wykonanie zmiany nazwy tabeli, sortowania, kopiowanie/przeniesienie do innej bazy, naprawienie, optymalizację itp.,
Dodatkowo przy każdej tabeli w sekcji „Działanie” masz dostepne następujące funkcje do wykorzystania:

phpMyAdmin - Struktura - Sprawdź dostępne funkcję tabel w sekcji Działanie

 • Przeglądaj – umożliwia przejrzenie rekordów tabeli, ekran ze spisem dzieli rekordy na określone porcje,
 • Struktura – domyślny widok po kliknięciu na nazwę tabeli,
 • Szukaj – konstruuje zapytanie, które zaprezentuje rekordy spełniające warunek (np. pole x zawiera ciąg Warszawa),
 • Dodaj – powoduje dodanie do tabeli rekordu,
 • Wyczyść – kasuje wszystkie dane z tabeli,
 • Usuń – usuwa tabelę i dane.

Wykonanie zapytania SQL

phpMyAdmin - Wybierz opcje menu SQL aby wykonać zapytanie SQL

Wykonanie zapytania/zapytań SQL do bazy danych umożliwia wprowadzenie tekstowej komendy, wykonującej stosowne operacje na bazie danych MySQL. Wydanie polecenia jest możliwe tylko w sytuacji, gdy znasz język SQL.

Dodanie nowego pola do tabeli

Po wybraniu odpowiedniej tabeli i po kliknięciu na opcję „Struktura” masz możliwość dodania nowego pola (kolumny) do wybranej tabeli.

phpMyAdmin - Tabela - Struktura - Dodaj nowe pole (kolumnę) do wybranej tabeli

Dodanie nowego pola umożliwia poszerzenie tabeli o kolejne wiersze – wystarczy, że ustalisz ilość nowych pól oraz ich umiejscowienie w strukturze tabeli.
Kliknij tutaj, aby wyświetlić kurs SQL, który opisuje podstawowe zagadnienia związane z SQL.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie