Eksport danych w bazie danych MySQL

Jeżeli w Twojej bazie danych MySQL znajdują się już jakieś dane, to możesz je wyeksportować. Funkcja eksport w narzędziu phpMyAdmin pozwala zapisać wybrane dane lub cała bazę danych MySQL do pliku (tzw. zrzut bazy), który następnie możesz zaimportować (wgrać) np. do innej bazy danych MySQL.

WAŻNE! Jeśli nie potrafisz samodzielnie wyeksportować bazy danych, możesz skorzystać z oferty pomocy naszych administratorów. Eksport bazy danych może zostać wykonany przez administratorów home.pl w ramach oferty Profesjonalne Usługi IT. Oznacza to, że eksport zostanie wykonany przez naszych administratorów, po zamówieniu odpowiedniej usługi eksportu oraz po opłaceniu tego zamówienia.

Jak wyeksportować bazę danych MySQL za pomocą phpMyAdmin?

Za pośrednictwem phpMyAdmin możesz wyeksportować całe lub tylko fragmenty baz danych, które następnie możesz zaimportować do innej bazy danych na serwerze w home.pl lub na innym zewnętrznym serwerze.

 1. Zaloguj się do wybranej bazy danych MySQL, w której chcesz wykonać eksport danych.
  • Kliknij tutaj, aby zobaczyć jak zalogować się do bazy danych MySQL za pomocą phpMyAdmin.
 2. Po lewej stronie ekranu kliknij w nazwę bazy danych MySQL, dla której chcesz wykonać operację eksportu.
 3. Kliknij na opcję „Eksport”, która znajduje się w górnej części ekranu.

  phpMyAdmin - Wybrana baza danych - Wybierz opcje menu Eksport

 4. Wybierz metodę eksportu:
  • Szybka – pozwala wyeksportować całą zawartość bazy danych MySQL za pomocą standardowych ustawień.
  • Własna – pozwala zdefiniować szczegółowe właściwości dotyczące eksportu, np. możesz wybrać tabele, które mają być objęte procesem eksportu.

  phpMyAdmin - Wybrana baza danych - Eksport - Wybierz metodę eksportu

 5. Po wybraniu odpowiedniej opcji i potencjalnym skonfigurowaniu procesu eksportu, kliknij na przycisk „Wykonaj”, aby zapisać przygotowany zrzut bazy danych MySQL na Twoim komputerze lokalnym.

  phpMyAdmin - Wybrana baza danych - Eksport - Metoda Eksportu - Kliknij przycisk Wykonaj

WAŻNE! Tak wyeksportowany plik bazy danych MySQL możesz zaimportować (wgrać) do innej bazy danych MySQL znajdującej się na innym serwerze (nie musi być to serwer w home.pl)!
Kliknij tutaj, aby wyświetlić kurs SQL, który opisuje podstawowe zagadnienia związane z SQL.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie