Tworzenie nowej tabeli w bazie danych PgSQL

Narzędzie phpPgAdmin pozwala zarządzać bazą danych PostgreSQL, która funkcjonuje w ramach usług Business Server PRO, Hosting Profesjonalny, Hosting Premium. Aplikacja zapewnia realizacje wszystkich podstawowych funkcji: tworzenie i usuwanie tabel, umieszczanie rekordów (także z przygotowanego wcześniej pliku) oraz administrację bazą (z uwzględnieniem charakterystycznych mechnizmów widoków, triggera i obcych kluczy).
WAŻNE! Pamiętaj, że narzędzie phpPgAdmin jest jedną z kilku metod zarządzania bazą – dostęp do niej uzyskasz również za pomocą dowolnego innego skryptu lub też ODBC.

Więcej informacji na temat tworzenia i podstawowej edycji bazy danych PgSQL znajdziesz tutaj.

WAŻNE! Tabela to zbiór rekordów – czyli danych, które są opublikowane w danej bazie danych PgSQL. Każda tabela jest definiowalna w dowolny sposób tzn. może zawierać pola o różnej długości, typie (format umieszczonych danych, np. tekst, cyfry itp.).

Jak utworzyć nową tabelę w bazie danych PgSQL?

 1. Zaloguj się do wybranej bazy danych PgSQL, w której chcesz utworzyć nową tabelę.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do bazy danych PgSQL.
 2. W lewym menu kliknij na nazwę bazy, a następnie z rozwiniętego drzewa kliknij opcję „Tabele”.
  phpPgSQL - Kliknij opcję Tabele
 3. Na następnym ekranie kliknij w opcję „Utwórz tabelę”.
  phpPgSQL - Struktura drzewka - Kliknij opcję Utwórz tabelę
 4. Wpisz nazwę tabeli, ilość kolumn, dodaj komentarz do tabeli i kliknij na przycisk „Następny”. Spowoduje to wyświetlenie nastepnego ekranu edycji, w którym będziesz mógł zdefiniować dodatkowe wartości dla kolumn tworzonej tabeli.
  OIDS to unikatowy identyfikator, który służy do odróżnienia tabel w bazie danych PgSQL oraz do tworzenia odwołań do tabel przez system. Użytkownik posługuje się nazwą obiektu, natomiast system zamienia ją na identyfikator. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj (pomoc w języku angielskim).
  phpPgSQL - Struktura drzewka - Utwórz tabelę - Wpisz nazwę tabeli, ilość kolumn, dodaj komentarz do tabeli
 5. Zdefiniuj poszczególne pola (kolumny tabeli) wpisując ich nazwy, ustalając typy oraz atrybuty.
 6. Kliknij na przycisk „Utwórz”.
  phpPgSQL - Struktura drzewka - Utwórz tabelę - Formularz - Kliknij przycisk Utwórz
Stworzona w ten sposób tabela pojawi się w lewej kolumnie. Po kliknięciu na jej nazwie, uzyskasz możliwość wykonania dalszych operacji np. wprowadzenia danych.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie