Jak odczytywać wiadomości e-mail przez Pocztę home.pl?

Wprowadzenie

Za pośrednictwem Poczty home.pl masz możliwość sprawdzenia swojej skrzynki odbiorczej z poziomu każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Nie musisz mieć pod ręką programu do obsługi poczty e-mail (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird), aby sprawdzić pocztę – wystarczy, że pamiętasz adres skrzynki e-mail oraz hasło dostępu.

Jak odczytywać wiadomości e-mail za pośrednictwem Poczty home.pl?

Aby przeczytać wiadomość e-mail należy kliknąć na jej temacie lub nazwie nadawcy. Spowoduje to wyświetlenie zawartości danej wiadomości e-mail. Wiadomości e-mail mogą być otwierane również w osobnej zakładce (w nowym oknie) – po podwójnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy.


Rys. Przykładowe okno z wyświetloną zawartością wybranej wiadomości e-mail.
Jeżeli do wiadomości e-mail został dodany załącznik, opcje z nim związane znajdują się w górnej części okna z zawartością wiadomości. W sekcji „Załącznik” wyświetlane są wszystkie pliki, które zostały dołączone do danej wiadomości e-mail.
Podczas obsługi poczty e-mail w serwisie Poczta home.pl obowiązuje limit 10 MB w podglądzie treści wiadomości. Oznacza to, że wiadomość przekraczająca tylko treścią 10 MB została dostarczona na Twoją skrzynkę e-mail w home.pl, ale jest za duża, aby ją wczytać w aplikacji webowej (wielkość tekstu, limit nie dotyczy załączników). Sugerujemy takie wiadomości odbierać przez inny program pocztowy.
Jeśli tekst wiadomości nie przekracza wielkości 10MB, to będziesz mógł taką wiadomość odebrać przez serwis Poczta.home.pl (nie dotyczy załączników). Poczta home.pl nie przewiduje limitów w przypadku załączników, po zalogowaniu do skrzynki możesz pobrać załączniki każdej wielkości.
Poczta home.pl - Skrzynka odbiorcza - Odebrana wiadomość e-mail - Przykładowy widok listy załączników
Po kliknięciu nazwy załącznika wyświetlona zostanie lista wszystkich operacji, które możesz wykonać na załączniku (np. pobranie załącznika lub jego podgląd).
WAŻNE! Kliknij przycisk „Pobierz”, aby pobrać załącznik na Twój komputer lokalny. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o obsłudze załączników w Poczcie home.pl.

Poczta home.pl - Skrzynka odbiorcza - Odebrana wiadomość e-mail - Załączniki - Widok wszystkich dostępnych operacji dla załączników

W oknie z zawartością wybranej wiadomości e-mail dostępne są też inne opcje (w opcji menu „Działania”), które umożliwiają wykonanie operacji związanych z aktualnie czytaną wiadomością, np.:
  • odpowiedź do nadawcy,
  • odpowiedź do wszystkich odbiorców danej wiadomości e-mail,
  • przesłanie do innego adresata,
  • przeniesienie do Kosza (usunięcie wiadomości e-mail),
  • oznaczenie wiadomości e-mail jako przeczytanej lub nieprzeczytanej,
Poczta home.pl - Skrzynka odbiorcza - Wiadomość e-mail - Działania - Przykładowe okno z zawartością wiadomości e-mail z zaznaczonymi dostępnymi opcjami
Rys. Przykładowe okno z zawartością wiadomości e-mail z zaznaczonymi dostępnymi opcjami.
WAŻNE! Kliknij link „Działania”, aby wyświetlić listę dodatkowych operacji, które możesz wykonać na danej wiadomości e-mail, np. „Przenieś”, „Kopiuj”, „Wyświetl źródło” (nagłówki).

Dodatkowe informacje na temat okna wyświetlającego zawartość wybranej wiadomości e-mail

Wybraną wiadomość e-mail możesz oznaczyć odpowiednim kolorem. Kolor ten będzie wyświetlany na liście wiadomości e-mail (np. w skrzynce odbiorczej). Dzięki temu możesz wyszczególnić ważne dla Ciebie wiadomości, np. aby o nich nie zapomnieć.
Poczta home.pl - Skrzynka odbiorcza - Wiadomość e-mail - Oznacz wiadomość odpowiednim kolorem
Domyślnie w oknie zawartości wybranej wiadomości e-mail wyświetlany jest tylko fragment zacytowanej treści. Kliknij link „Pokaż więcej”, aby wyświetlić całą treść cytatu z wybranej wiadomości.Widok wątków (konwersacji) jest bardzo przejrzysty, starsze wiadomości w wątku są automatycznie zwijane. Wczytanie wybranego wątku, otwiera ostatniego przeczytanego e-maila, aby w łatwy sposób móc zapoznać się z dalszą częścią konwersacji.
Poczta home.pl - Skrzynka odbiorcza - Wiadomość e-mail - Zacytowana treść - Kliknij link Pokaż więcej, aby zobaczyć cały fragment zacytowanej treści
Rys. Kliknij link „Pokaż więcej”, aby zobaczyć cały fragment zacytowanej treści.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.