Słowo kluczowe: UTF-8

Połączenie z bazą danych MySQL na serwerze w home.pl

Wprowadzenie Jak połączyć się z bazą danych MySQL na serwerze w home.pl? Jak połączyć się z bazą danych MySQL zlokalizowaną poza serwerem w home.pl? Czy mogę też w inny sposób połączyć się z bazą danych MySQL? Jak zmienić kodowanie bazy danych MySQL na UTF-8? Wprowadzenie Aby móc korzystać z bazy danych MySQL musisz posiadać serwer […]