Połączenie z bazą danych MySQL na serwerze w home.pl

Wprowadzenie

Aby móc korzystać z bazy danych MySQL musisz posiadać serwer wirtualny w home.pl. Dostęp do bazy danych MySQL możesz uzyskać np. przez skrypty PHP, Perl oraz CGI. Poprawnie skonfigurowane skrypty po połączeniu z bazą danych MySQL mogą wymieniać, zapisywać, edytować dane, które się w niej znajdują.
Tworzenie baz danych MySQL dostępne jest na następujących serwerach wirtualnych:

Jak połączyć się z bazą danych MySQL na serwerze w home.pl?

Aby połączyć się z bazą danych MySQL znajdującą się na serwerze w home.pl przez skrypty znajdujące się na tym samym serwerze, podaj następujące informacje w ich konfiguracji:
 • Host: localhost (dla MySQL 5.7) lub mysql8 (dla MySQL 8.0)
 • Nazwa bazy: nazwa_bazy
 • Nazwa użytkownika: nazwa_bazy
 • Hasło: hasło do bazy danych, które ustawiłeś podczas jej tworzenia
 • numer portu (podawany opcjonalnie): 3306 (dla MySQL 5.7) lub 3380 (dla MySQL 8.0)
Pamiętaj, że nazwa użytkownika do bazy danych jest taka sama jak nazwa bazy danych!
WAŻNE! Jeśli podczas definiowania nazwy bazy danych wpisałeś znak myślnika „-„, to znak ten zastąpiony zostanie znakiem podkreślenia „_”.
Użytkownik bazy danych ma pełne prawa do wykonywania operacji na bazie danych MySQL. Podsumowując możesz tworzyć, modyfikować oraz usuwać tabele oraz dane umieszczone w bazie danych. Zarządzanie samą bazą danych ułatwi Ci Panel Administracyjny (phpMyAdmin), który jest dołączany do każdej bazy danych MySQL.
W celu połączenia się z Panelem administracyjnym (phpMyAdmin) dla bazy danych wpisz w przeglądarce WWW następujący adres: https://nazwaserwera.home.pl/sql. Podczas logowania podaj nazwę użytkownika (czyli nazwę bazy danych) oraz hasło do bazy danych, a także wybierz wersję bazy, do której się logujesz (MySQL 5.7 lub 8.0).
Przykładowo, jeśli posiadasz usługę o nazwie: serwer123456, to przejdź pod adres https://serwer123456.home.pl/sql, aby uruchomić narzędzie do obsługi bazy danych (phpMyAdmin).
Baza MySQL działająca na serwerach home.pl przystosowana jest do obsługi języka polskiego (zestaw znaków iso-8859-2 [latin2]), umożliwiając np. sortowanie danych z uwzględnieniem polskich znaków. Pamiętaj, że bazy danych MySQL są domyślnie tworzone w kodowaniu iso-8859-2 (latin2), oczywiście możesz zmienić kodowanie bazy na dowolne inne np. UTF8 (np. za pośrednictwem narzędzia phpMyAdmin).

Jak połączyć się z bazą danych MySQL zlokalizowaną poza serwerem w home.pl?

W sytuacji, gdy strona WWW (jej pliki) została umieszczona na serwerze FTP w home.pl, ale baza danych znajduje się u innego usługodawcy, możesz skonfigurować połączenie z taką zewnętrzną bazą danych.

Aby połączyć się z zewnętrzną bazą danych w konfiguracji skryptów należy podać dane w następującym formacie:
 • Host: adres serwera SQL wskazany przez usługodawcę hostingu, np. sql.nazwa_serwera.firma.pl
 • Nazwa bazy: nazwa_bazy
 • Nazwa użytkownika: nazwa_bazy (lub inna nazwa, jeśli różni się od nazwy bazy danych)
 • Hasło: hasło do bazy danych, które ustawiłeś podczas jej tworzenia
 • numer portu (podawany opcjonalnie): 3306 (dla MySQL 5.7) lub 3380 (dla MySQL 8.0)
Jeśli na tym etapie konfiguracji połączenie jest nieudane, sugerujemy kontakt z usługodawcą hostingu, na którym zlokalizowana jest baza danych, celem ustalenia poprawnych danych dostępowych. Serwery w home.pl pozwalają na zewnętrzne połączenia z bazami danych, wymagane jest tylko poprawnie skonfigurowane połączenie z zewnętrznymi zasobami (bazami danych). Więcej informacji o łączeniu się z zewnętrznymi bazami danych (spoza home.pl) znajdziesz pod tym adresem.

Czy mogę też w inny sposób zalogować się do bazy danych MySQL?

Tak, możesz połączyć się z wybraną bazą danych MySQL za pomocą narzędzia phpMyAdmin.

phpMyAdmin jest narzędziem pozwalającym zarządzać bazą danych MySQL, która funkcjonuje w ramach serwera w home.pl. Program ten zapewnia realizacje wszystkich podstawowych funkcji: tworzenie i usuwanie tabel, umieszczanie rekordów (także z przygotowanego wcześniej pliku) oraz administracja bazą. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do bazy danych MySQL za pomocą phpMyAdmin.

Jak zmienić kodowanie bazy danych MySQL na UTF-8?

Poniżej znajdziesz zapytanie SQL, które pozwala zmienić kodowanie bazy danych MySQL na UTF-8:
alter database nazwa_bazy default character set utf8 collate utf8_general_ci;

Jeśli łączysz się do bazy MySQL na serwerach home.pl przy użyciu PDO należy przy ustanawianiu połączenia dodać:

PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES utf8',

Przykładowo:

$db = new PDO("mysql:host={$config['host']};dbname={$config['database']};", $config['user'], $config['password'], [
		PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false, 
		PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
  		PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES utf8',
 		]
	);
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie