Połączenie z bazą danych MySQL na serwerze w home.pl


Informacje czym właściwie jest baza danych na serwerze znajdziesz pod tym adresem.

Wprowadzenie

Aby móc korzystać z bazy danych MySQL musisz posiadać serwer wirtualny w home.pl. Dostęp do bazy danych MySQL możesz uzyskać np. przez skrypty PHP, Perl oraz CGI. Poprawnie skonfigurowane skrypty po połączeniu z bazą danych MySQL mogą wymieniać, zapisywać, edytować dane, które się w niej znajdują.
Tworzenie baz danych MySQL dostępne jest na następujących serwerach wirtualnych:

Jak połączyć się z bazą danych MySQL na serwerze w home.pl?

Aby połączyć się z bazą danych MySQL znajdująca się na serwerze w home.pl przez skrypty znajdujące się na tym samym serwerze, podaj następujące informacje w ich konfiguracji:
 • Host: localhost
 • Nazwa bazy: nazwa_bazy
 • Nazwa użytkownika: nazwa_bazy
 • Hasło: hasło do bazy danych, które ustawiłeś podczas jej tworzenia
 • numer portu (podawany opcjonalnie): 3306
Pamiętaj, że nazwa użytkownika do bazy danych jest taka sama jak nazwa bazy danych!
WAŻNE! Jeśli podczas definiowania nazwy bazy danych wpisałeś znak myślnika “-“, to znak ten zastąpiony zostanie znakiem podkreślenia “_”.
Użytkownik bazy danych ma pełne prawa do wykonywania operacji na bazie danych MySQL. Podsumowując możesz tworzyć, modyfikować oraz usuwać tabele oraz dane umieszczone w bazie danych. Zarządzanie samą bazą danych ułatwi Ci Panel Administracyjny (phpMyAdmin), który jest dołączany do każdej bazy danych MySQL.
W celu połączenia się z Panelem administracyjnym (phpMyAdmin) dla bazy danych wpisz w przeglądarce WWW następujący adres:  https://sql.nazwa_konta.home.pl. Podczas logowania podaj nazwę użytkownika (czyli nazwę bazy danych) oraz hasło do bazy danych.
Baza MySQL działająca na serwerach home.pl przystosowana jest do obsługi języka polskiego (zestaw znaków iso-8859-2 [latin2]), umożliwiając np. sortowanie danych z uwzględnieniem polskich znaków. Pamiętaj, że bazy danych MySQL są domyślnie tworzone w kodowaniu iso-8859-2 (latin2), oczywiście możesz zmienić kodowanie bazy na dowolne inne np. “UTF8” (np. za pośrednictwem narzędzia phpMyAdmin).

Jak połączyć się z bazą danych MySQL zlokalizowaną poza serwerem w home.pl?

W sytuacji, gdy strona WWW (jej pliki) została umieszczona na serwerze FTP w home.pl, ale baza danych znajduje się u innego usługodawcy, możesz skonfigurować połączenie z taką zewnętrzną bazą danych.

Aby połączyć się z zewnętrzną bazą danych w konfiguracji skryptów należy podać dane w następującym formacie:
 • Host: adres serwera SQL wskazany przez usługodawcę hostingu, np. sql.nazwa_serwera.firma.pl
 • Nazwa bazy: nazwa_bazy
 • Nazwa użytkownika: nazwa_bazy (lub inna nazwa, jeśli różni się od nazwy bazy danych)
 • Hasło: hasło do bazy danych, które ustawiłeś podczas jej tworzenia
 • numer portu (podawany opcjonalnie): 3306

Jeśli na tym etapie konfiguracji połączenie jest nieudane, sugerujemy kontakt z usługodawcą hostingu, na którym zlokalizowana jest baza danych, celem ustalenia poprawnych danych dostępowych. Serwery w home.pl pozwalają na zewnętrzne połączenia z bazami danych, wymagane jest tylko poprawnie skonfigurowane połączenie z zewnętrznymi zasobami (bazami danych). Więcej informacji o łączeniu się z zewnętrznymi bazami danych (spoza home.pl) znajdziesz pod tym adresem.

Czy mogę też w inny sposób zalogować się do bazy danych MySQL?

Tak, możesz połączyć się z wybraną bazą danych MySQL za pomocą narzędzia phpMyAdmin.

phpMyAdmin jest narzędziem pozwalającym zarządzać bazą danych MySQL, która funkcjonuje w ramach serwera w home.pl. Program ten zapewnia realizacje wszystkich podstawowych funkcji: tworzenie i usuwanie tabel, umieszczanie rekordów (także z przygotowanego wcześniej pliku) oraz administracja bazą. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do bazy danych MySQL za pomocą phpMyAdmin.

Jak zmienić kodowanie bazy danych MySQL na UTF-8?

Poniżej znajdziesz zapytanie SQL, które pozwala zmienić kodowanie bazy danych MySQL na UTF-8:
alter database nazwa_bazy default character set utf8 collate utf8_general_ci;
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Tematy powiązane

Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Wyświetl posty typu:
lub