Połączenie z bazą danych MySQL na serwerze poza home.pl

Informacje czym właściwie jest baza danych na serwerze znajdziesz pod tym adresem.
Bazę danych MySQL możesz połączyć między innymi ze skryptami PHP, Perl oraz CGI. Poprawnie skonfigurowane skrypty, po połączeniu z bazą danych MySQL mogą: wymieniać, zapisywać, edytować dane, które znajdują się w tabelach umieszczonych w tej bazie danych.
Przeczytaj więcej o połączeniu z bazą danych na serwerze w home.pl.
Tworzenie baz danych MySQL w home.pl dostępne jest na następujących serwerach wirtualnych:
WAŻNE! Serwer w home.pl umożliwia na łączenie się z bazami danych, które znajdują się na zewnętrznym serwerze (poza home.pl). Umożliwia to takie sytuacje, gdzie serwis WWW (pliki strony) znajdują się na serwerze w home.pl, a baza danych znajduje się na zewnętrznym serwerze.

Jak połączyć się z bazą danych MySQL zlokalizowaną poza serwerem w home.pl?

W sytuacji, gdy strona WWW (jej pliki) została umieszczona na serwerze FTP w home.pl, ale baza danych znajduje się u innego usługodawcy, możesz skonfigurować połączenie z taką zewnętrzną bazą danych.

Aby połączyć się z zewnętrzną bazą danych w konfiguracji skryptów należy podać dane w następującym formacie:
  • Host: adres serwera SQL wskazany przez usługodawcę hostingu, np. sql.nazwa_serwera.firma.pl
  • Nazwa bazy: nazwa_bazy
  • Nazwa użytkownika: nazwa_bazy (lub inna nazwa, jeśli różni się od nazwy bazy danych)
  • Hasło: hasło do bazy danych, które ustawiłeś podczas jej tworzenia
  • numer portu (podawany opcjonalnie): 3306 (dla MySQL 5.7) lub 3380 (dla MySQL 8.0)

Jeśli na tym etapie konfiguracji połączenie jest nieudane, sugerujemy kontakt z usługodawcą hostingu, na którym zlokalizowana jest baza danych, celem ustalenia poprawnych danych dostępowych. Serwery w home.pl pozwalają na zewnętrzne połączenia z bazami danych, wymagane jest tylko poprawnie skonfigurowane połączenie z zewnętrznymi zasobami (bazami danych).

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie