Jak połączyć się do bazy MSSQL z poziomu PHP?

Serwery w home.pl (Unix) umożliwiają na połączenie się z poziomu PHP do bazy danych MSSQL. W poniższym artykule znajdziesz informacje o dwóch możliwościach nawiązania takiego połączenia:

WAŻNE! W ramach serwerów w home.pl nie ma już możliwości tworzenia nowych baz danych MSSQL.

Połączenie z PHP do bazy danych MSSQL za pomocą funkcji mssql_connect

W poniższym kodzie zmień wartości dla dwóch zmiennych $user oraz $pass na wartości pasujące do bazy danych MSSQL, do której chcesz się połączyć.

 • $user – wpisz nazwę bazy danych, do której chcesz się połączyć,
 • $pass – wpisz hasło dostępu do wybranej bazy danych.
 • $conn – w tym miejscu zamień wartość: serwerXXXXXX.home.pl na adres serwera, na którym znajduje się wskazana baza danych (np. serwer123456.home.pl).
<?php
$user = 'nazwa_bazy_danych_mssql';
$pass = 'XXXXXX';

$conn = mssql_connect("serwerXXXXXX.home.pl", $user, $pass);
   if( $conn )
   {
   	echo "Connection established.<br />";
   }
   else
   {
     echo "Connection could not be established.<br />";
   }
?>

Połączenie z PHP do bazy danych MSSQL za pomocą PDO

Sposób numer 1 – dblib (PHP 5.4 – PHP 7.1)

W poniższym kodzie zmień wartości dla dwóch zmiennych $user oraz $pass na wartości pasujące do bazy danych MSSQL, do której chcesz się połączyć.

 • $user – wpisz nazwę bazy danych, do której chcesz się połączyć,
 • $pass – wpisz hasło dostępu do wybranej bazy danych.
 • $conn – w tym miejscu zamień wartość: serwerXXXXXX.home.pl na adres serwera, na którym znajduje się wskazana baza danych (np. serwer123456.home.pl).
<?php
$user = 'nazwa_bazy_danych_mssql';
$pass = 'XXXXXX';

$conn = new PDO("dblib:Server=serwerXXXXXX.home.pl;Database=$user", "$user", "$pass");
   if( $conn )
   {
   	echo "Connection established.<br />";
   }
   else
   {
     echo "Connection could not be established.<br />";
   }
?>

Sposób 2 – ODBC (PHP 5.4 – PHP 7.1)

W poniższym kodzie zmień wartości dla dwóch zmiennych $user oraz $pass na wartości pasujące do bazy danych MSSQL, do której chcesz się połączyć.

 • $mssqlhost – wpisz adres serwera bazy danych,
 • $mssqldbname – wpisz nazwę bazy danych,
 • $mssqluser – wpisz nazwę użytkownika bazy danych (jeśli baza MSSQL znajduje się na serwerze w home.pl, to nazwa użytkownika jest taka sama jak nazwa bazy danych,
 • $mssqlpass – wpisz hasło dostępu do wskazanej bazy danych.
$mssqlhost = adres_serwera;
$mssqldbname = nazwa_bazy_danych;
$mssqluser = użytkownik_bazy_danych;
$mssqlpass = hasło_do_bazy_danych;
try {
$db = new PDO("odbc:DRIVER=FreeTDS;SERVER=$mssqlhost;UID=$mssqluser;PWD=$mssqlpass;DATABASE=$mssqldbname;Port=1433;");
$query = $db->prepare("SELECT @@VERSION AS 'version'");
$query->execute();
while($row = $query->fetch(PDO::FETCH_OBJ))
echo "
" . $row->version . "";
} catch (PDOException $exception) {
echo $exception->getMessage();
exit;
}
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie