Jak ponownie wysłać potwierdzenie zamówienia SSL na e-mail?

W artykule znajdziesz instrukcję, jak ponownie wysłać potwierdzenie zamówienia SSL na adres e-mail na nowej platformie home.pl.
Po zamówieniu i zdefiniowaniu adresu domeny, która ma zostać zabezpieczona certyfikatem SSL, nie otrzymałeś wiadomości e-mail z linkiem potwierdzającym (np. nie miałeś wcześniej utworzonej skrzynki admin@certyfikowana_domena), skorzystaj z poniższej instrukcji, aby ponowić wysyłkę wiadomości potwierdzającej.

SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Intencją twórców SSL było zaprojektowanie protokołu uniwersalnego, tak aby mogły z niego korzystać protokoły aplikacyjne (HTTP, FTP, telnet itp.).

Oznacza to, że za pomocą SSL mogą być szyfrowane połączenia do poczty, serwera ftp, strony WWW itp. Dzięki swojej skuteczności oraz prostej obsłudze certyfikat SSL bardzo szybko znalazł zastosowanie zwłaszcza przy zabezpieczaniu transakcji realizowanych w bankowości elektronicznej, podczas aukcji internetowych oraz w systemach płatności online.

Jak działa certyfikat SSL?

W przypadku stron WWW, które nie korzystają z certyfikatu SSL, formularze oraz inne informacje przesyłane są do serwera przez sieć Internet otwartym tekstem, który stosunkowo łatwo przechwycić (szczególnie w sieci lokalnej). Jeśli serwer WWW ma zainstalowany certyfikat SSL do komunikacji z przeglądarką, wówczas informacja w obie strony (między serwerem WWW, a przeglądarką internetową) przesyłana jest przez sieć w sposób zaszyfrowany. Należy pamiętać, że szyfrowana jest transmisja danych tylko dla domeny, dla której certyfikat SSL został wystawiony (np. „https://www.twojadomena.pl”). Dla każdej Twojej domeny potrzebujesz osobnego certyfikatu. Dla subdomen potrzebujesz certyfikatu typu Wildcard.
W momencie nawiązania połączenia przez przeglądarkę internetową ze stroną WWW (np. pod adresem, „https://www.twojadomena.pl”) zabezpieczoną protokołem SSL, następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, które następnie są stosowane przy przekazywaniu danych między przeglądarką a serwerem WWW. Protokół SSL wykorzystuje do wstępnej fazy połączenia kryptografię asymetryczną (z kluczem publicznym), przy pomocy której uzgadniane są klucze symetryczne, stosowane później do szyfrowania danych.

Jak ponownie wysłać potwierdzenie zamówienia SSL na adres e-mail?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Przejdź do sekcji: Certyfikaty SSL, która znajduje się w menu po lewej stronie ekranu.
  Nowy panel klienta home.pl - menu - SSL
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich Twoich certyfikatów SSL. Kliknij wybrany certyfikat SSL, dla którego chcesz ponownie wysłać wiadomość z linkiem potwierdzającym.
  Panel klienta home.pl - Certyfikaty SSL - Kliknij wybrany certyfikat SSL, dla którego chcesz ponownie wysłać wiadomość z linkiem potwierdzającym
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje o wybranym certyfikacie SSL. W tym adres e-mail na który przesyłana jest wiadomość weryfikacyjna. Kliknij przycisk: Wyślij potwierdzenie.
  Jeśli wybrany certyfikat SSL został już potwierdzony, to przycisk Wyślij potwierdzenie będzie miał szary kolor i nie będzie aktywny. Brak przycisku oznacza, że certyfikat nie został jeszcze zamówiony. Zamów certyfikat teraz (zamówienie nie jest tym samym co jego zakup).
 5. Po kliknięciu przycisku: Wyślij potwierdzenie, na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie ponownej wysyłki wiadomości. Sprawdź skrzynkę e-mail: admin@domena.pl, aby potwierdzić zamówienie certyfikatu.
  WAŻNE! Jeśli zamówiłeś certyfikat SSL dla domeny twojadomena.pl, to wiadomość potwierdzająca zamówienie certyfikatu SSL zostanie wysłana na adres e-mail: admin@twojadomena.pl lub inny adres wskazany na etapie zamawiania SSL ale utworzony w certyfikowanej domenie.

WAŻNE! Informacja o adresie e-mail do weryfikacji zamówienia jest widoczna w Panelu klienta dla certyfikatów SSL: homeSSL oraz homeSSL Wildcard, w tym certyfikatów DV, OV i EV. Dla certyyfikatów typu RapidSSL, informacja o wybranym adresie e-mail do weryfikacji zamówienia, widoczna jest wyłącznie na etapie składania zamówienia.

Jak wygląda potwierdzająca wiadomość e-mail, którą do mnie wysłaliście?

Potwierdzająca wiadomość e-mail została wysłana na adres: admin@twojadomena.pl (lub inny wybrany podczas  zamawiania SSL). Wiadomość e-mail możesz spróbować wyszukać w swojej skrzynce odbiorczej na podstawie tematu: Weryfikacja adresu mail administratora domeny – twojadomena.pl.

Kliknij link znajdujący się w treści odebranej wiadomości e-mail, aby potwierdzić zamówienie certyfikatu SSL dla wybranej domeny.

Przykładowa wiadomość e-mail - Weryfikacja adresu mail administratora domeny – twojadomena.pl - Kliknij link znajdujący się w treści odebranej wiadomości e-mail, aby potwierdzić zamówienie certyfikatu SSL dla wybranej domeny

Korzystasz z poprzedniej platformy home.pl? Sprawdź:

 

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Zabezpiecz stronę WWW certyfikatem SSL

Chroń dane formularzy i transakcji z zieloną kłódką przy adresie.