Podstawowe funkcje dostępne w menu w Panelu klienta home.pl

Panel klienta home.pl umożliwia obsługę i konfigurację usług, jak również zarządzanie całym kontem klienta, płatnościami i zleceniami. Panel podzielony jest na część stałą, menu usług i funkcji oraz część zmienną, Pulpit który w zależności od wybranej usługi uruchamia kolejne jej funkcje i narzędzia. Menu widoczne po lewej stronie ekranu w Panelu klienta zapewnia przede wszystkim możliwość łatwego dostępu do usług z których korzystasz, a tym samym dostęp do ich funkcjonalności, np. skrzynek e-mail, baz danych, domen, aplikacji, itp..

Menu boczne w Panelu klienta zawiera w sobie szereg elementów. Rozróżniamy elementy stałe, stanowiące kluczowe funkcje do obsługi konta klienta oraz zmienne, pojawiające się w miarę rejestracji kolejnych usług z oferty firmy. Niektóre pozycje menu mogą stanowić zbiór usług umożliwiając zarządzanie ich większą ilością, np. domenami, usługami WWW czy pocztą.

Skorzystaj z menu po lewej stronie ekranu aby szybko przejść do zarządzania usługami i ustawieniami panelu

Podstawowe funkcje dostępne w menu Panelu klienta

Funkcje podstawowe dostępne są od pierwszego logowania. Pozwalają one na zarządzanie podstawowymi ustawieniami konta, zarządzanie płatnościami, danymi kontaktowymi czy użytkownikami Panelu klienta.

 • Pulpit: stanowi zbiór podstawowych informacji o posiadanych usługach jak również możliwość szybkiego przejścia do ich najważniejszych opcji,
 • Użytkownicy: pozwala na zarządzanie użytkownikami konta, a także wybranych licencji, np. Office 365
 • Rejestracja usług: zarejestruj usługi z oferty home.pl bezpośrednio z poziomu Panelu klienta
 • Wsparcie klienta: numer rachunku bankowego, opcje cesji elektronicznej, dostęp do pomocy home.pl to tylko wybrane funkcje wsparcia jakie znajdziesz w tym miejscu. Skorzystaj z opcji Wsparcie klienta aby skontaktować się z home.pl lub przejść do Centrum Pomocy,
 • Promocje: najnowsze i najciekawsze promocje na usługi z oferty home.pl zebrane w jednym miejscu. Odwiedzaj tę sekcję aby korzystać z okazji cenowych i rozszerzać swoje konto o nowe usługi oraz wspierać rozwój swojego biznesu i strony internetowej,
 • Konto: to zbiór informacji o płatnościach, fakturach, historii zamówień, posiadanych subskrypcjach i danych kontaktowych
 • Poczta: w jednym miejscu możesz zarządzać wszystkimi skrzynkami e-mail utworzonymi na wszystkich usługach hostingowych. Ta sekcja widoczna jest dopiero gdy posiadasz usługę obsługującą pocztę e-mail.

Przykładowe usługi dostępne w Panelu klienta:

 • Certyfikaty SSL: w tym miejscu znajdziesz opłacone oraz wydane certyfikaty SSL,
 • Kreator WWW: z tego poziomu menu przejdziesz do kreatora stron WWW i rozpoczniesz budowę witryny internetowej lub będziesz mógł zarządzać aktualnie uruchomionymi projektami,
 • Sklep Online: w tej sekcji znajdziesz dostęp do wszystkich aktualnie uruchomionych sklepów internetowych, możliwość przejścia do ich konfiguracji,
 • Usługi WWW: zawiera dostęp do wszystkich usług hostingowych każdego typu, jakie zostały zarejestrowane w ramach Twojego konta klienta,
 • Domeny: wszystkie domeny tj. adresy internetowe wraz z dostępem do konfiguracji DNS, subdomen i informacją o usługach powiązanych.

Budowa menu może zmieniać się w zależności od przyznanych praw użytkownikowi konta lub ilości posiadanych w home.pl usług. Do niektórych opcji panelu lub ustawień usług można przejść za pomocą dwóch i więcej opcji dostępnych w tym panelu.

Przykład: Możesz utworzyć skrzynkę e-mail bezpośrednio z poziomu ustawień wybranej usługi hostingowej (sekcja Usługi WWW) lub skorzystać z opcji Poczta dostępnej bezpośrednio w głównym menu, gdzie wskażesz na którym serwerze skrzynka e-mail ma zostać utworzona.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie