Pulpit – sekcja Płatności

„Pulpit” to podstawowa opcja menu Panelu klienta home.pl, która została zaprojektowana tak, aby maksymalnie ułatwić Ci zarządzanie usługami i udostępnić niezbędne informacje i funkcjonalności w jednym miejscu za jednym kliknięciem myszy.
Panel klienta - Wybierz opcje menu Pulpit
Możesz tu sprawdzić najistotniejsze informacje o swoich usługach oraz płatnościach, zobaczysz dane osób kontaktowych, a także będziesz mógł wykonać najbardziej istotne operacje, np. zmienić hasło lub konfiguracje dla wybranej usługi.

Sekcja Płatności

Panel klienta - Pulpit - Przykładowa zawartość sekcji Płatności
Rys. Przykładowa zawartość sekcji „Płatności”, która znajduje się na Pulpicie w Panelu klienta home.pl.
W sekcji „Płatności” wyświetlane są informacje o nieopłaconych fakturach PRO FORMA, które zostały wygenerowane dla Twoich usług, których okres abonamentowy właśnie się kończy.

 

Dodatkowo w sekcji tej możesz zweryfikować Twój unikalny numer konta bankowego, na który powinna być wpłacana należność za usługi wykupione w home.pl.
WAŻNE! Każdy Klient home.pl ma przyporządkowany indywidualny numer konta bankowego, na podstawie którego jednoznacznie identyfikowane są wszystkie wpłaty. Prosimy o dokonywanie przelewów tylko na wskazany numer rachunku.

Kwota do opłacenia jest to suma wszystkich nieopłaconych PRO FORM.

Za pomocą jednego kliknięcia myszki możesz przejść do:

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Dedykowane wsparcie IT i megarabaty!

Pomoc Premium dedykujemy najbardziej wymagającym Klientom home.pl. Powiedz, co możemy dla Ciebie zrobić i oszczędzaj czas.

Poznaj Pomoc Premium Sprawdź ofertę