Pulpit – sekcja Zalogowanej usługi

„Pulpit” to podstawowa opcja menu Panelu klienta home.pl, która została zaprojektowana tak, aby maksymalnie ułatwić Ci zarządzanie usługami i udostępnić niezbędne informacje i funkcjonalności w jednym miejscu za jednym kliknięciem myszy.
Panel klienta - Widok opcji menu Pulpit
Możesz tu sprawdzić najistotniejsze informacje o swoich usługach oraz płatnościach, zobaczysz dane osób kontaktowych, a także będziesz mógł wykonać najbardziej istotne operacje, np. zmienić hasło lub konfiguracje dla wybranej usługi.

Sekcja „Informacje o zalogowanej usłudze” (znajduje się na samej górze strony)

Panel klienta - Sekcja informacja o zalogowanej usłudze znajduje się w górnej części ekranu

Rys. Sekcja „Informacje o zalogowanej usłudze” znajduje się w górnej części ekranu.
Sekcja „Informacje o zalogowanej usłudze” wyświetla podstawowe informacje o usłudze i umożliwia wykonanie najczęściej wykonywanych akcji dla tego rodzaju usługi.
WAŻNE! W nagłówku sekcji zalogowanej usługi wyświetlane są informacje o uprawnieniach dla danej usługi. Wyróżniamy dwa typy uprawnień:
  • Uprawnienia administracyjne – pozwalają na zarządzanie wszystkimi Twoimi usługami (zarejestrowanymi na Twoje dane) w Panelu klienta home.pl. Dodatkowo masz możliwość zmiany danych abonenta oraz podglądu opłaconych oraz nieopłaconych faktur. Tylko gdy jesteś zalogowany w Panelu klienta home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi, możesz opłacić usługę za pomocą płatności online.
  • Uprawnienia standardowe – pozwalają na zarządzanie tylko tą usługą do której jesteś zalogowany w Panelu klienta home.pl. Nie możesz wykonać zmiany danych abonenta, ani żadnej innej operacji związanej z płatnościami.
Przyciski znajdujące się po prawej stronie tej sekcji pozwalają na wykonanie popularnych akcji w ramach danej usługi, np. takich jak dodanie nowej skrzynki e-mail, zmiana hasła lub zmiana konfiguracji domeny.
Panel klienta - Sekcja informacja o zalogowanej usłudze - Przyciski, które wyświetlają się po zalogowaniu się do usługi typu serwer
Rys. Przyciski, które wyświetlają się po zalogowaniu się do usługi typu serwer (np. Hosting Profesjonalny).
Ilość przycisków w tej sekcji jest różna w zależności, do jakiego typu usługi jesteś zalogowany. Oznacza to, że po zalogowaniu w Panelu klienta home.pl do usługi typu domena zawartość tej sekcji będzie inna niż w przypadku zalogowania się w Panelu klienta home.pl do usługi typu serwer.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Dedykowane wsparcie IT i megarabaty!

Pomoc Premium dedykujemy najbardziej wymagającym Klientom home.pl. Powiedz, co możemy dla Ciebie zrobić i oszczędzaj czas.

Poznaj Pomoc Premium Sprawdź ofertę