Aktywacja, potwierdzenie i instalacja opłaconego certyfikatu SSL w Panelu Klienta home.pl

Rejestracja, zamówienie, potwierdzanie zamówienia i instalacja certyfikatów SSL opisane są w naszej bazie wiedzy:

Po zamówieniu i opłaceniu zamówienia na certyfikat SSL należy w Panelu Klienta home.pl aktywować certyfikat SSL. Podczas tego procesu wybierzesz domenę, która zostanie zabezpieczona za pomocą zakupionego certyfikatu SSL. Dopiero po aktywacji i potwierdzeniu zamówienia na certyfikat SSL, właściwy certyfikat SSL zostanie wydany i będzie możliwy do zainstalowania / uruchomienia na serwerze.

SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych w sieci Internet. Intencją twórców SSL było zaprojektowanie protokołu uniwersalnego, tak aby mogły z niego korzystać protokoły aplikacyjne (HTTP, FTP, telnet, itp.).

Oznacza to, że za pomocą SSL mogą być szyfrowane połączenia do obsługi poczty, serwera FTP, strony WWW, itp.. Dzięki swojej skuteczności oraz prostej obsłudze certyfikat SSL bardzo szybko znalazł zastosowanie zwłaszcza przy zabezpieczaniu transakcji realizowanych w bankowości elektronicznej, podczas aukcji internetowych oraz w systemach płatności online.

W przypadku stron WWW, które nie korzystają z certyfikatu SSL, formularze oraz inne informacje przesyłane są do serwera przez sieć Internet otwartym tekstem, który stosunkowo łatwo przechwycić (szczególnie w sieci lokalnej). Jeśli serwer WWW ma zainstalowany certyfikat SSL do komunikacji z przeglądarką, wówczas informacja w obie strony (między serwerem WWW a przeglądarką internetową) przesyłana jest przez sieć w sposób zaszyfrowany. Należy pamiętać, że szyfrowana jest transmisja danych tylko dla domeny, dla której certyfikat SSL został wystawiony (np. „https://www.twojadomena.pl”). Dla każdej swojej domeny potrzebujesz osobnego certyfikatu. Dla subdomen potrzebujesz certyfikatu typu Wildcard.
W momencie nawiązania połączenia przez przeglądarkę internetową ze stroną WWW (np. pod adresem, „https://www.twojadomena.pl”) zabezpieczoną protokołem SSL, następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, które następnie są stosowane przy przekazywaniu danych między przeglądarką a serwerem WWW. Protokół SSL wykorzystuje do wstępnej fazy połączenia kryptografię asymetryczną (z kluczem publicznym), przy pomocy której uzgadniane są klucze symetryczne, stosowane później do szyfrowania danych.

SPIS TREŚCI

Aktywacja opłaconego certyfikatu SSL w Panelu Klienta home.pl

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta home.pl.
 2. Przejdź do sekcji Certyfikaty SSL, która znajduje się w menu po lewej stronie ekranu.
  Nowy panel klienta home.pl - menu - SSL
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich Twoich certyfikatów SSL.
 4. Kliknij przycisk Opcje przy certyfikacie, który chcesz aktywować. W kolumnie Data ważności certyfikatu wyświetlany powinien być status Nieaktywny.
  Aktywacja nowego certyfikatu SSL w home.pl
 5. Wybierz opcję Aktywuj certyfikat.
  Panel klienta home.pl - Certyfikaty SSL - Kliknij na certyfikat SSL, który chcesz aktywować
 6. Na następnym ekranie rozpoczniesz konfigurację certyfikatu SSL, czyli właściwy etap, w którym określisz domenę internetową, dla której zostanie on przydzielony.
 7. Wypełnij wyświetlony formularz aktywacji certyfikatu SSL. Panel klienta home.pl - Certyfikaty SSL - Wybrany certyfikat - Aktywacja - Aktywuj - Dane do certyfikatu - Wypełnij wyświetlony formularz i kliknij przycisk Dalej
 8. Z rozwijanej listy wybierz domenę, dla której chcesz aktywować certyfikat, np. twojadomena.pl. Możesz również wprowadzić nazwę domeny ręcznie, korzystając z opcji Inna domena… .
  UWAGA!
  Jeśli nie chcesz zabezpieczać nazwy domeny z przedrostkiem www, odznacz checkbox: Dodaj wariant z prefiksem „www”.
 9. W przypadku, gdy Twoja domena znajduje się na serwerze w home.pl, będziesz mieć możliwość zaznaczenia opcji: Zainstaluj na serwerze, do którego jest przypisana domena.
 10. W polu Kraj wybierz kraj, w którym znajduje się firma, na której dane zostanie wystawiony certyfikat SSL.
 11. Możesz również przejść do ustawień zaawansowanych:
  1. W polu: CSR
   • wybierz opcję: Generuj automatycznie, jeśli certyfikat SSL chcesz zainstalować na hostingu (serwerze) w home.pl.
   • wybierz opcję: Posiadam swój, jeśli certyfikat SSL chcesz zainstalować na serwerze zewnętrznym (poza home.pl).
  2. W polu RSA długość klucza szyfrowania wybierz 2048 lub 4096 (domyślnie zaznaczone jest 2048).
 12. Kliknij odpowiedni przycisk poniżej, aby przejść do dalszej części instrukcji:

 

Domena z Panelu Klienta home.pl Domena spoza Panelu Klienta home.pl (wpisana ręcznie)

Potwierdzenie i instalacja certyfikatu dla domen z Panelu Klienta home.pl

 1. Po wskazaniu domeny do certyfikacji zobaczysz podsumowanie zamówienia.
  Podsumowanie zamówienia SSL
 2. Jeśli wszystkie informacje wyświetlone w podsumowaniu zamówienia są poprawne, zapoznaj się z warunkami regulaminu. Po jego akceptacji kliknij przycisk Aktywuj certyfikat.
 3. Certyfikat zmieni swój status na Oczekuje na aktywację. Poczekaj na zakończenie procesu.
  Proces może potrwać do kilkunastu minut.
 4. W momencie zmiany statusu certyfikatu na Wystawiony możesz pobrać jego pliki i/lub zainstalować certyfikat SSL na hostingu (serwerze).
 5. Aby dokonać instalacji certyfikatu na serwerze w home.pl, kliknij przycisk Instaluj na serwerze.
 6. Zobaczysz komunikat z informacją, na którym serwerze zostanie dokonana instalacja certyfikatu SSL. Potwierdź instalację, klikając Instaluj.
 7. Po dokonaniu instalacji certyfikatu SSL na serwerze, wyświetlone zostaną szczegóły Twojej usługi. W tym miejscu możesz dodatkowo pobrać pliki swojego certyfikatu.

Potwierdzenie i instalacja certyfikatu dla domen spoza Panelu Klienta home.pl

 1. Po wskazaniu domeny do certyfikacji wybierz adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia zamówienia certyfikatu SSL.
  Panel klienta home.pl - Certyfikaty SSL - Wybrany certyfikat - Aktywacja - Aktywuj - Podsumowanie - Sprawdź poprawność danych i kliknij przycisk Zamów certyfikat
  UWAGA! Po zatwierdzeniu nie możesz zmienić adresu e-mail, na który wysłana zostanie wiadomość z linkiem do potwierdzenia zamówienia. Jeśli nie posiadasz skrzynki e-mail o wskazanym adresie, utwórz ją na swoim serwerze, aby móc potwierdzić zamówienie na certyfikat SSL.

 2. Zatwierdź wprowadzone dane, klikając Dalej.
 3. Jeśli wszystkie informacje wyświetlone w podsumowaniu zamówienia są poprawne, zapoznaj się z warunkami regulaminu. Po jego akceptacji kliknij przycisk Aktywuj certyfikat.
 4. Zobaczysz szczegóły swojej usługi, a certyfikat zmieni status na Oczekuje na aktywację.
  Jeśli po kliknięciu przycisku Aktywuj certyfikat, nie będziesz posiadać utworzonej skrzynki e-mail z adresem admin@certyfikowana_domena, to możesz ponowić wysłanie potwierdzenia zamówienia certyfikatu na ten sam adres e-mail za pomocą przycisku Wyślij e-mail weryfikacyjny.
 5. Odbierz wiadomość e-mail i kliknij link potwierdzający zamówienie, który znajduje się w treści tej wiadomości.
  Przykładowa wiadomość e-mail - Link potwierdzający zamówienie certyfikatu SSL - Kliknij zawarty w tej wiadomości link
 6. Po kliknięciu linku potwierdzającego zamówienie certyfikatu SSL, zostaniesz przekierowany na stronę WWW. Tam potwierdzisz swój adres e-mail za pomocą przycisku Weryfikuj.
  Centrum by asseco - Kliknij przycisk Weryfikuj, aby potwierdzić adres e-mail
 7. Po kliknięciu przycisku Weryfikuj, na ekranie zostanie wyświetlony status weryfikacji.
  Centrum by asseco - Weryfikuj - Przykładowy widok potwierdzenia operacji
 8. Poczekaj na wydanie certyfikatu SSL dla swojej domeny.
 9. W Panelu Klienta home.pl możesz pobrać i/lub zainstalować certyfikat SSL na hostingu (serwerze). W tym celu kliknij swój certyfikat w zakładce Certyfikaty SSL.
 10. Aby dokonać instalacji certyfikatu na serwerze w home.pl, kliknij przycisk Instaluj na serwerze.
 11. Wyświetlona zostanie informacja, na którym serwerze zostanie dokonana instalacja certyfikatu SSL. Potwierdź instalację, klikając: Instaluj.
 12. Zobaczysz szczegóły swojej usługi. W tym miejscu możesz dodatkowo pobrać pliki swojego certyfikatu.
Czytaj więcej
Korzystasz z poprzedniej platformy home.pl? Sprawdź:

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Zabezpiecz stronę WWW certyfikatem SSL

Chroń dane formularzy i transakcji z zieloną kłódką przy adresie.