Jak zarządzać Książką adresową w Poczcie home.pl?

Poczta wybrana przez tysiące firm

Przeczytaj więcej o imporcie i eksporcie książki adresowej w serwisie poczta.home.pl

Wprowadzenie

Podczas korzystania z Poczty home.pl możesz posługiwać się książką adresową, która zapamięta dla Ciebie najważniejsze adresy e-mail. W zakładce “Książka adresowa” możesz w prosty sposób katalogować wszystkich Twoich korespondentów.

Poczta home.pl - Wybierz zakładkę Książka adresowa

Wprowadzone do książki adresowej kontakty możesz wykorzystać przy tworzeniu nowej lub przy odpowiadaniu na otrzymane wiadomości e-mail. Podczas odpowiadania lub tworzenia wiadomości e-mail będą wyświetlane sugestie kontaktów, które możesz dodać jako adresatów.

Zarządzanie pojedynczymi kontaktami w książce adresowej

Za pośrednictwem Poczty home.pl możesz zarządzać Twoją listą kontaktów e-mail. Kontakty do książki adresowej możesz dodawać, modyfikować, usuwać oraz przyporządkować do odpowiednich podkatalogów. Możesz również tworzyć listy dystrybucyjne, które służą do wysyłki jednej wiadomości e-mail do wielu wcześniej zdefiniowanych odbiorców (np. z Twojej książki adresowej).

Jak dodać nowy kontakt do książki adresowej?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu “Książka adresowa”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Poczta home.pl - Wybierz zakładkę Książka adresowa
 3. Kliknij opcję “Nowe”, która znajduje się w górnej części ekranu i wybierz podopcję “Dodaj kontakt”.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Nowe - Wybierz opcję Dodaj kontakt
 4. Na wyświetlonym ekranie będziesz mógł dodać dane dla Twojego nowego kontaktu.

  Poczta home.pl - Książka adresowa - Nowe - Dodaj kontakt - Formularz - Podaj dane dla nowego kontaktu

  WAŻNE! Podczas dodawania nowego kontaktu możesz podać wiele informacji, np. stanowisko, avatar, kilka adresów e-mail, numery telefonów, adresy zamieszkania i wiele innych.
 5. Kliknij przycisk “Zapisz”, aby dodać nowy kontakt do książki adresowej.

Jak edytować dodany wcześniej kontakt?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu “Książka adresowa”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Poczta home.pl - Wybierz zakładkę Książka adresowa
 3. Znajdź i kliknij na liście ten kontakt, który chcesz zmodyfikować. Następnie kliknij opcję “Edytuj”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Zaznacz kontakt a następnie kliknij opcję Edytuj
 4. Na wyświetlonym ekranie będziesz mógł zmodyfikować informacje na temat wybranego kontaktu.

  Poczta home.pl - Książka adresowa - Edytuj - Zmodyfikuj informacje na temat wybranego kontaktu

  WAŻNE! Podczas modyfikacji kontaktu możesz podać wiele informacji, np. stanowisko, avatar, kilka adresów e-mail, numery telefonów, adresy zamieszkania i wiele innych.
 5. Kliknij przycisk “Zapisz”, aby zapisać wprowadzone zmiany do kontaktu.

Jak przenieść kontakt do innego podkatalogu?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu “Książka adresowa”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Poczta home.pl - Wybierz zakładkę Książka adresowa
 3. Znajdź i kliknij na liście ten kontakt, który chcesz przenieść do innego podfolderu. Następnie kliknij opcję “Więcej” -> “Przenieś”.
  WAŻNE! Zaznacz wiele kontaktów, jeśli chcesz przenieść je wszystkie do wybranego podfolderu.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Więcej - Wybierz opcję Przenieś
 4. Wybierz podfolder, do którego chcesz przenieść wybrany kontakt i kliknij przycisk “Przenieś”.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Więcej - Przenieś - Wybierz podfolder, do którego chcesz przenieść wybrany kontakt
 5. W górnej części ekranu powinno zostać wyświetlone potwierdzenie przeniesienia kontaktów.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Więcej - Przenieś - Potwierdzenie - Kontakty zostały przeniesione

Jak skopiować kontakt do innego podkatalogu?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu “Książka adresowa”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Poczta home.pl - Wybierz zakładkę Książka adresowa
 3. Znajdź i kliknij na liście ten kontakt, który chcesz przenieść do innego podfolderu. Następnie kliknij opcję Więcej -> Kopiuj.
  WAŻNE! Zaznacz wiele kontaktów, jeśli chcesz skopiować je wszystkie do wybranego podfolderu.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Więcej - Wybierz opcję Kopiuj
 4. Wybierz podfolder, do którego chcesz skopiować wybrany kontakt i kliknij przycisk Kopiuj.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Więcej - Kopiuj - Wybierz podfolder, do którego chcesz skopiować wybrany kontakt
 5. W górnej części ekranu powinno zostać wyświetlone potwierdzenie skopiowania kontaktów.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Więcej - Kopiuj - Potwierdzenie - Kontakt został skopiowany
Kopiowanie kontaktów pozwala na proste ich przypisywanie do wielu grup, np. Jan Kowalski może być kontaktem zarówno firmowym jak i dostępnym w katalogu Wyjazd na ryby. Jeśli nie chcesz powielać kontaktów w swojej książce adresowej, możesz tworzyć listy dystrybucyjne. Sprawdź czym jest i jak skonfigurować listę dystrybucyjną.

Zarządzanie grupami kontaktów w książce adresowej

Kontakty w książce adresowej możesz przyporządkować do odpowiednich podkatalogów. Dzięki takiej możliwości możesz mieć pełną kontrolę nad wciąż powiększająca się listą kontaktów. Na liście Twoich kontaktów możesz też tworzyć listy dystrybucyjne, które służą do wysyłki jednej wiadomości e-mail do wielu wcześniej zdefiniowanych odbiorców (np. z Twojej książki adresowej).

Jak stworzyć nowy folder dla kontaktów?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu “Książka adresowa”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Poczta home.pl - Wybierz zakładkę Książka adresowa
 3. Po lewej stronie ekranu kliknij opcję “Nowy folder publiczny”.
  WAŻNE! Upewnij się wcześniej który folder jest obecnie otwarty, ponieważ do obecnie otwartego folderu zostanie dodany nowy podkatalog.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Kliknij opcję Nowy folder prywatny
 4. W wyświetlonym oknie podaj nazwę dla tworzonego podfolderu i kliknij przycisk “Dodaj folder”.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Nowy folder prywatny - Podaj nazwę dla tworzonego podfolderu
 5. Wybrany podkatalog dla kontaktów zostanie dodany.

Jak wysyłać wiadomości e-mail do wybranych kontaktów?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu “Książka adresowa”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Poczta home.pl - Wybierz zakładkę Książka adresowa
 3. Zaznacz te kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail i kliknij opcję “Wyślij wiadomość”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Zaznacz te kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail i kliknij opcję Wyślij wiadomość
 4. Na ekranie zostanie wyświetlone okno tworzenia nowej wiadomości e-mail, w którym wybrane kontakty będą dodane jako adresaci.Zdefiniuj temat, treść, nadawcę i w razie potrzeby dodaj załączniki. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o załącznikach do wiadomości w Poczcie home.pl. Po kliknięciu przycisku “Wyślij”, wybrana wiadomość e-mail zostanie wysłana do adresatów.

Jak wysyłać zaproszenie na spotkanie do wybranych kontaktów?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu “Książka adresowa”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Poczta home.pl - Wybierz zakładkę Książka adresowa
 3. Zaznacz te kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail i kliknij opcję “Zaproś”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Zaznacz te kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail i kliknij opcję Zaproś
 4. Na ekranie zostanie wyświetlone okno tworzenia nowego spotkania. Uzupełnij dane dot. tematu i miejsca spotkania (pole nie jest obowiązkowe) oraz pozostałe informacje, które pozwolą uczestnikom na łatwą identyfikację zdarzenia.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Zaproś - Uzupełnij formularz Utwórz spotkanie
 5. Potwierdź wysłanie zaproszenia klikając Utwórz. Zaproszenie będzie od tej chwili widoczne w zakładce Kalendarz, w Twoim kalendarzu zdarzeń. Adresat zaproszenia otrzyma od Ciebie wiadomość e-mail potwierdzającą zaproszenie na spotkanie. Jeśli dodatkowo korzysta z Poczty home.pl lub innego klienta poczty obsługującego kalendarz, będzie mógł dodać to wydarzenie do swojego terminarza.
  Poczta home.pl - Kalendarz - Zaproszenie na spotkanie - Dodaj wydarzenie do swojego terminarza

Do czego służą listy dystrybucyjne? Jak wysłać wiadomość e-mail do wielu kontaktów?

Na liście Twoich kontaktów możesz tworzyć listy dystrybucyjne, które służą do wysyłki jednej wiadomości e-mail do wielu wcześniej zdefiniowanych odbiorców (np. z Twojej książki adresowej).

Dzięki tej funkcjonalności proces wysyłki korespondencji do wielu odbiorców nie wymaga większego nakładu pracy. Po dodaniu listy dystrybucyjnej i ustaleniu jej odbiorców, możesz w każdej chwili przesłać wiadomość e-mail, która trafi do tej samej grupy użytkowników.

WAŻNE! Utworzona lista dystrybucyjna pojawi się w Twojej książce adresowej. W każdej chwili będziesz mógł wybrać listę dystrybucyjną z Twojej listy kontaktów, aby wysłać wiadomość e-mail do jej członków.
Za pomocą listy dystrybucyjnej możesz zebrać wiele kontaktów z książki adresowej w jednym miejscu. Przykładowo, będziesz w stanie wysłać wiadomość e-mail do wszystkich Twoich pracowników (bez konieczności wpisywania adresu e-mail każdego pracownika).

Jak utworzyć listę dystrybucyjną?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu “Książka adresowa”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Poczta home.pl - Wybierz zakładkę Książka adresowa
 3. Kliknij opcję “Nowe” -> “Dodaj listę dystrybucyjną”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  WAŻNE! Upewnij się wcześniej który folder kontaktów jest obecnie otwarty, ponieważ do obecnie otwartego folderu zostanie dodana lista dystrybucyjna.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Nowe - Wybierz opcję Dodaj listę dystrybucyjną
 4. Na wyświetlonym ekranie będziesz mógł dodać adresy e-mail do nowej listy dystrybucyjnej. Podczas definiowania członków listy dystrybucyjnej będziesz mógł skorzystać z kontaktów, które znajdują się w Twojej książce adresowej.
  Poczta home.pl - Książka adresowa - Nowe - Dodaj listę dystrybucyjną - Dodaj adresy e-mail do nowej listy dystrybucyjnej
 5. Po dodaniu wszystkich niezbędnych członków, kliknij przycisk “Utwórz listę”. Nowa lista dystrybucyjna zostanie dodana do Twojej książki adresowej. W każdej chwili będziesz mógł usunąć bądź dodać członka do listy dystrybucyjnej.

Jak edytować listę dystrybucyjną i dodawać oraz kasować kontakty?

 1. Przejdź do Książki adresowej, następnie zaznacz (kliknij) wybraną listę dystrybucyjną. Kliknij przycisk Edytuj widoczny na górnym pasku nawigacji.
 2. Dodawaj oraz kasuj kontakty.
 3. Zapisz zmiany.
 • Do czego służą listy dystrybucyjne? Jak wysłać wiadomość e-mail do wielu kontaktów?

Poczta e-mail bez limitu załącznika

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL
Aplikacje w marketplace
SimplySign
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub