Jak zarządzać Książką adresową w Poczcie home.pl?

Przeczytaj więcej o imporcie i eksporcie książki adresowej w serwisie poczta.home.pl

Wprowadzenie

Podczas korzystania z Poczty home.pl możesz posługiwać się książką adresową, która zapamięta dla Ciebie najważniejsze adresy e-mail. W zakładce „Książka adresowa” możesz w prosty sposób katalogować wszystkich Twoich korespondentów.

Wprowadzone do książki adresowej kontakty możesz wykorzystać przy tworzeniu nowej lub przy odpowiadaniu na otrzymane wiadomości e-mail. Podczas odpowiadania lub tworzenia wiadomości e-mail będą wyświetlane sugestie kontaktów, które możesz dodać jako adresatów.

Jeśli chcesz, by adresy e-mail, na które wysyłasz wiadomości automatycznie zapisywały się w Książce adresowej, sprawdź, czy funkcja Automatycznie gromadź kontakty jest włączona. 

Zarządzanie pojedynczymi kontaktami w książce adresowej

Za pośrednictwem Poczty home.pl możesz zarządzać Twoją listą kontaktów e-mail. Kontakty do książki adresowej możesz dodawać, modyfikować, usuwać oraz przyporządkować do odpowiednich podkatalogów. Możesz również tworzyć listy dystrybucyjne, które służą do wysyłki jednej wiadomości e-mail do wielu wcześniej zdefiniowanych odbiorców (np. z Twojej książki adresowej).

Jak dodać nowy kontakt do książki adresowej?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu Książka adresowa, która wyświetli się po kliknięciu pierwszej ikony.
 3. Kliknij opcję Nowy kontakt, która znajduje się w górnej części ekranu i wybierz podopcję Nowy kontakt.
 4. Na wyświetlonym ekranie możesz wprowadzić dane Twojego nowego kontaktu.

  WAŻNE! Podczas dodawania nowego kontaktu możesz podać wiele informacji, np. stanowisko, avatar, kilka adresów e-mail, numery telefonów, adresy zamieszkania i wiele innych.
 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby dodać nowy kontakt do książki adresowej.

Jak edytować dodany wcześniej kontakt?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu Książka adresowa, która wyświetli się po kliknięciu pierwszej ikony.
 3. Znajdź i kliknij na liście ten kontakt, który chcesz zmodyfikować. Następnie kliknij opcję Edytuj, która znajduje się w górnej części ekranu.Edycja kontaktu w poczta.home.pl
 4. Na wyświetlonym ekranie możesz zmodyfikować informacje na temat wybranego kontaktu.

  Edytowanie kontaktu

  WAŻNE! Podczas modyfikacji kontaktu możesz podać wiele informacji, np. stanowisko, avatar, kilka adresów e-mail, numery telefonów, adresy zamieszkania i wiele innych.
 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany do kontaktu.

Jak przenieść kontakt do innego podkatalogu?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu Książka adresowa, która wyświetli się po kliknięciu pierwszej ikony.
 3. Znajdź i kliknij na liście ten kontakt, który chcesz przenieść do innego podfolderu. Następnie kliknij ostatnią ikonę (trzy linie) i wybierz Przenieś.
  Przenoszenie kontaktu poczta.home.pl
 4. Wybierz podfolder, do którego chcesz przenieść wybrany kontakt i kliknij przycisk Przenieś.
  Przenoszenie kontaktów

 

Jak skopiować kontakt do innego podkatalogu?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu Książka adresowa, która wyświetli się po kliknięciu pierwszej ikony.
 3. Znajdź i kliknij na liście ten kontakt, który chcesz przenieść do innego podfolderu. Następnie kliknij ostatnią ikonę (trzy linie) i wybierz Kopiuj.
  Przenoszenie kontaktu poczta.home.pl
 4. Wybierz podfolder, do którego chcesz skopiować wybrany kontakt i kliknij przycisk Kopiuj.
  Kopiuj kontakt
 5. W górnej części ekranu powinno wyświetlić się potwierdzenie skopiowania kontaktów.
  Potwierdzenie skopiowania kontaktu
Kopiowanie kontaktów pozwala na proste ich przypisywanie do wielu grup, np. Jan Kowalski może być kontaktem zarówno firmowym jak i dostępnym w katalogu Wyjazd na ryby. Jeśli nie chcesz powielać kontaktów w swojej książce adresowej, możesz tworzyć listy dystrybucyjne. Sprawdź czym jest i jak skonfigurować listę dystrybucyjną.

Zarządzanie grupami kontaktów w książce adresowej

Kontakty w książce adresowej możesz przyporządkować do odpowiednich podkatalogów. Dzięki takiej możliwości możesz mieć pełną kontrolę nad wciąż powiększająca się listą kontaktów. Na liście Twoich kontaktów możesz też tworzyć listy dystrybucyjne, które służą do wysyłki jednej wiadomości e-mail do wielu wcześniej zdefiniowanych odbiorców (np. z Twojej książki adresowej).

Jak stworzyć nowy folder dla kontaktów?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu Książka adresowa, która wyświetli się po kliknięciu pierwszej ikony.
 3. Po lewej stronie ekranu kliknij opcję Dodaj nową książkę adresową, a następnie Osobista książka adresowa.
  Dodawanie książki adresowej
 4. W wyświetlonym oknie podaj nazwę dla tworzonego folderu i kliknij przycisk Dodaj.
  Dodaj książkę adresową
 5. Wybrany folder dla kontaktów zostanie dodany.

Jak wysyłać wiadomości e-mail do wybranych kontaktów?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu Książka adresowa, która wyświetli się po kliknięciu pierwszej ikony.
 3. Zaznacz te kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość e-mail i kliknij opcję Wyślij wiadomość e-mail, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Wysyłanie wiadomości do adresów z Książki
 4. Na ekranie zostanie wyświetlone okno tworzenia nowej wiadomości e-mail, w którym wybrane kontakty będą dodane jako adresaci. Zdefiniuj temat, treść, nadawcę i w razie potrzeby dodaj załączniki. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o załącznikach do wiadomości w Poczcie home.pl. Po kliknięciu przycisku „Wyślij”, wybrana wiadomość e-mail zostanie wysłana do adresatów.

Jak wysyłać zaproszenie na spotkanie do wybranych kontaktów?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu Książka adresowa, która wyświetli się po kliknięciu pierwszej ikony.
 3. Zaznacz kontakty, które chcesz zaprosić na spotkanie i kliknij opcję Zaproś, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Zaproszenie na spotkanie
 4. Na ekranie wyświetli się okno tworzenia nowego spotkania. Uzupełnij dane dot. tematu i miejsca spotkania (pole nie jest obowiązkowe) oraz pozostałe informacje, które pozwolą uczestnikom na łatwą identyfikację zdarzenia.Tworzenie spotkania
 5. Potwierdź wysłanie zaproszenia klikając Utwórz. Zaproszenie będzie od tej chwili widoczne w zakładce Kalendarz, w Twoim kalendarzu zdarzeń. Adresat zaproszenia otrzyma od Ciebie wiadomość e-mail potwierdzającą zaproszenie na spotkanie. Jeśli dodatkowo korzysta z Poczty home.pl lub innego klienta poczty obsługującego kalendarz, będzie mógł dodać to wydarzenie do swojego terminarza.Zaproszenie na spotkanie

Do czego służą listy dystrybucyjne? Jak wysłać wiadomość e-mail do wielu kontaktów?

Na liście Twoich kontaktów możesz tworzyć listy dystrybucyjne, które służą do wysyłki jednej wiadomości e-mail do wielu wcześniej zdefiniowanych odbiorców (np. z Twojej książki adresowej).

Dzięki tej funkcjonalności proces wysyłki korespondencji do wielu odbiorców nie wymaga większego nakładu pracy. Po dodaniu listy dystrybucyjnej i ustaleniu jej odbiorców, możesz w każdej chwili przesłać wiadomość e-mail, która trafi do tej samej grupy użytkowników.

WAŻNE! Utworzona lista dystrybucyjna pojawi się w Twojej książce adresowej. W każdej chwili będziesz mógł wybrać listę dystrybucyjną z Twojej listy kontaktów, aby wysłać wiadomość e-mail do jej członków.
Za pomocą listy dystrybucyjnej możesz zebrać wiele kontaktów z książki adresowej w jednym miejscu. Przykładowo, będziesz w stanie wysłać wiadomość e-mail do wszystkich Twoich pracowników (bez konieczności wpisywania adresu e-mail każdego pracownika).

Jak utworzyć listę dystrybucyjną?

 1. Zaloguj się do skrzynki e-mail za pomocą Poczty home.pl.
 2. Kliknij opcję menu Książka adresowa, która wyświetli się po kliknięciu pierwszej ikony.
 3. Kliknij opcję Nowy kontakt, a następnie Nowa lista dystrybucyjna, która znajduje się w górnej części ekranu.
  Dodawanie listy dystrybucyjnej
 4. Na wyświetlonym ekranie możesz dodać adresy e-mail do nowej listy dystrybucyjnej. Podczas definiowania członków listy dystrybucyjnej możesz skorzystać z kontaktów, które znajdują się w Twojej książce adresowej.
  Dodawanie adresów do listy dystrybucyjnej
 5. Po dodaniu wszystkich niezbędnych członków, kliknij przycisk Utwórz listę. Nowa lista dystrybucyjna zostanie dodana do Twojej książki adresowej. W każdej chwili będziesz mógłmożesz usunąć bądź dodać członka do listy dystrybucyjnej.

Jak edytować listę dystrybucyjną i dodawać oraz kasować kontakty?

 1. Przejdź do Książki adresowej, następnie zaznacz (kliknij) wybraną listę dystrybucyjną. Kliknij przycisk Edytuj widoczny na górnym pasku nawigacji.
  Edytowanie listy dystrybucyjnej
 2. Dodawaj oraz kasuj kontakty.
 3. Zapisz zmiany.
 • Do czego służą listy dystrybucyjne? Jak wysłać wiadomość e-mail do wielu kontaktów?
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.